x close

วันหยุดปี 2564 ปฏิทินวันหยุดราชการ 2564

          เช็กวันหยุดปี 2564 เผื่อจองตั๋วเที่ยววันหยุดยาว หรือมองหาฤกษ์จัดงานมงคลต่าง ๆ มาวางแพลนกันเลย

วันหยุด 2564

          ในปฏิทินปี 2564  มีวันหยุดตรงกับวันไหนบ้างในแต่ละเดือน แล้วมีช่วงวันหยุดยาวไหม ใครกำลังอยากทราบข้อมูลวันหยุดปี 2564 เพื่อวางแผนชีวิตล่วงหน้า ทั้งลาพักร้อน หาฤกษ์จัดงานต่าง ๆ หรือจะเดินทางไปเที่ยว กลับต่างจังหวัด เตรียมจองตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ เรากางปฏิทินวันหยุด 2564 มาให้ตรงนี้แล้ว

วันหยุดประจำปี 2564

วันหยุด เดือนมกราคม 2564

          - วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 วันขึ้นปีใหม่


วันหยุด เดือนกุมภาพันธ์ 2564

          - วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 วันมาฆบูชา


วันหยุด เดือนเมษายน 2564

          - วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 วันจักรี

          - วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 วันสงกรานต์

          - วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 วันสงกรานต์

          - วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 วันสงกรานต์


วันหยุด เดือนพฤษภาคม 2564

          - วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 วันแรงงานแห่งชาติ

          - วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ

          - วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 วันฉัตรมงคล

          - วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา

          - วันพืชมงคล (**รอประกาศจากทางการอีกครั้ง)


วันหยุด เดือนมิถุนายน 2564

          - วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


วันหยุด เดือนกรกฎาคม 2564

          - วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 วันอาสาฬหบูชา

          - วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 วันเข้าพรรษา

          - วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

          - วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันหยุด เดือนสิงหาคม 2564

          - วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ


วันหยุด เดือนตุลาคม 2564

          - วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

          - วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 วันปิยมหาราช

          - วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช


วันหยุด เดือนธันวาคม 2564

          - วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

          - วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

          - วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 วันรัฐธรรมนูญ

          - วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี


          มาต่อกันที่วันหยุดยาวปี 2564 มีช่วงไหนของปีที่หยุดติด ๆ กันหลายวันบ้าง ลองมาดู

วันหยุดยาว

วันหยุดยาวประจำปี 2564

หยุดยาวเดือนกุมภาพันธ์ 2564

          วันมาฆบูชา หยุดติดกัน 3 วัน

          - วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 วันมาฆบูชา

          - วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

          - วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564


หยุดยาวเดือนเมษายน 2564

          วันสงกรานต์ หยุดติดกัน 3 วัน

          - วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 วันสงกรานต์

          - วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 วันสงกรานต์

          - วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 วันสงกรานต์


หยุดยาวเดือนพฤษภาคม 2564

          วันแรงงานแห่งชาติ และวันฉัตรมงคล หยุดติดกัน 4 วัน

          - วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 วันแรงงานแห่งชาติ

          - วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564

          - วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ

          - วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 วันฉัตรมงคล


หยุดยาวเดือนกรกฎาคม 2564

          วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา หยุดติดกัน 3 วัน

          - วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 วันอาสาฬหบูชา

          - วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 วันเข้าพรรษา

          - วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา


หยุดยาวเดือนตุลาคม 2564

          วันปิยมหาราช หยุดติดกัน 3 วัน

          - วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 วันปิยมหาราช

          - วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

          - วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช


หยุดยาวเดือนธันวาคม 2564

          วันพ่อแห่งชาติ หยุดติดกัน 3 วัน

          - วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564

          - วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

          - วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

          วันรัฐธรรมนูญ หยุดติดกัน 3 วัน

          - วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 วันรัฐธรรมนูญ

          - วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564

          - อาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564

          วันสิ้นปี-วันขึ้นปีใหม่ หยุดติดกัน 4 วัน

          - วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี

          - วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 วันขึ้นปีใหม่

          - วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565

          - วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

          จัดมาให้ทั้งวันหยุดปี 2564 และวันหยุดยาวปี 2564 เช็กวันหยุดราชการแล้วก็ไปวางแผนชีวิตกันได้เลย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วันหยุดปี 2564 ปฏิทินวันหยุดราชการ 2564 อัปเดตล่าสุด 3 กันยายน 2563 เวลา 14:55:28 147,638 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP