x close

ดอน แจงต่างประเทศ ปมฉีดน้ำสลายม็อบ ย้ำจะเรียกร้องเสรีภาพ ควรนึกถึงผลกระทบด้วย !

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เผยชี้แจงต่างประเทศแล้ว ปมการสลายม็อบ 16 ตุลา เป็นไปตามหลักของสากล ชี้ประเทศกำลังดีขึ้น แต่ยังมีกลุ่มการเมืองมาเพิ่มปัญหา

ฉีดน้ำสลายม็อบ

           วันที่ 18 ตุลาคม 2563 สำนักข่าว INN รายงานว่า นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณีองค์กรระหว่างประเทศ แสดงความเป็นกังวล และห่วงใยต่อสถานการณ์การสลายการชุมนุมแยกปทุมวัน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม และสถานการณ์การชุมนุมล่าสุด

           โดยระบุว่า ได้ให้เอกอัคราชทูต ชี้แจงต่อองค์กรระหว่างประเทศแล้ว เพื่อให้เข้าใจถึงความเป็นจริงเกี่ยวกับการใช้มาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล ว่าเป็นไปตามหลักสากล คือมีการแจ้งเตือน และการฉีดน้ำ รวมถึงชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่า ม็อบมีความเป็นมาอย่างไร มีพฤติการณ์อย่างไรบ้างต่อสถาบันหลักของชาติ จึงทำให้รัฐบาลต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมทั้งได้มีการชี้แจง และสื่อสารกับเอกอัคราชทูตของชาติต่าง ๆ ในประเทศไทยแล้วเช่นกัน

ดอน ปรมัตถ์วินัย

           ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ จนหลาย ๆ อย่างดีขึ้นตามลำดับ แต่ก็ยังมีปัญหาจากการเมืองบางกลุ่มอยู่บ้าง ไล่นายกรัฐมนตรี หรือแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งควรให้สภาที่เป็นกลไกหลักดำเนินการ ไม่ควรมาลงถนน เพราะจะเป็นการเพิ่มปัญหาให้รัฐบาล และอยากให้ทุกคนคำนึงว่า เมื่อต้องการที่จะทำเพื่อชาติ ก็ควรดำเนินการให้ถูกต้องตามกรอบของกฎหมาย เรียกร้องสิทธิ เสรีภาพ ก็ควรจะคำนึงถึงผลกระทบต่อเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือผลกรทบต่อประเทศชาติด้วย

ฉีดน้ำสลายม็อบ

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าว INN
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ดอน แจงต่างประเทศ ปมฉีดน้ำสลายม็อบ ย้ำจะเรียกร้องเสรีภาพ ควรนึกถึงผลกระทบด้วย ! อัปเดตล่าสุด 20 ตุลาคม 2563 เวลา 16:15:00 7,409 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP