x close

ในหลวง โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง บิ๊กแดง นั่งรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

          ในหลวง รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง บิ๊กแดง พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เพื่อความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการบริหารกิจการ

บิ๊กแดง
ภาพจาก vichanpoti/Shutterstock.com

บิ๊กแดง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam

          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

          บัดนี้ ทรงพระราชดำริว่า สมควรแต่งตั้ง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็น รองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เพื่อความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการบริหารกิจการของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็น รองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

ราชกิจจานุเบกษา
ภาพจาก ราชกิจจานุเบกษา

บิ๊กแดง
ภาพจาก INN

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ในหลวง โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง บิ๊กแดง นั่งรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ อัปเดตล่าสุด 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23:23:17 11,173 อ่าน
TOP