x close

วิธีตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น เช็กกันง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ ใช้แค่บัตรใบเดียว

          กกต. เปิดวิธีตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง นายก อบจ. และ ส.อบจ. ผ่านระบบออนไลน์ ให้ประชาชนทราบสิทธิ์ในการเลือกตั้ง และจุดที่ต้องเดินทางไปเลือกตั้งง่าย ๆ ด้วยการกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก  


เลือกตั้งท้องถิ่น
ภาพจาก 2p2play / Shutterstock.com

          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กำหนดจัดการเลือกตั้งสมาชิกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

           โดยการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า หรือ การเลือกตั้งนอกเขต ทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ. และสภา อบจ. จะต้องเดินทางกลับไปเลือกตั้งตามภูมิลำเนาที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้าน เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้

           อย่างไรก็ตามทาง กกต. ได้ทำการเปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ. และ สภา อบจ. ผ่านระบบออนไลน์โดยการกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อค้นหาสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งในส่อนของการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สภา อบจ.)

เลือกตั้งท้องถิ่น

           โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิได้ที่ เว็บไซต์ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น คลิก 

ไม่ไปเลือกตั้ง มีผลยังไงบ้าง

การไม่ไปเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุอันสมควร จะเสียสิทธิ 6 ประการ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 42 ดังนี้

           1. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส., ส.ถ., ผ.ถ. หรือ ส.ว.

          2. สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

          3. สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.

          4. สิทธิดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

          5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ผรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

          6. ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่ น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

          อย่างไรก็ดี การถูกจำกัดสิทธินี้ จะกำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ หากการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ไปใช้สิทธิอีก ก็นับเวลาการจำกัดสิทธิครั้งหลังโดยนับจากวันที่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่ และกำนดเวลาให้การจำกัดสิทธิครั้งก่อนจบลง

การแจ้งเหตุ หากไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ทางแก้ของผู้ไม่ไปเลือกตั้ง ต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังนี้

          1. ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

          2. โดยทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุ เลขประจำตัวประชาชนที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง

          3. ทั้งนี้ สามารถแจ้งได้ด้วยตนเอง, มอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น เช็กกันง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ ใช้แค่บัตรใบเดียว อัปเดตล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:54:41 13,672 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP