x close

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ชี้แจง บ้านแม่เกิบ ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หลัง ศรีสุวรรณ ร้องสอบ

          กรมอุทยานแห่งชาติฯ ชี้แจงกรณี ศรีสุวรรณ ร้องสอบหมู่บ้านอมก๋อย บ้านแม่เกิบ ยืนยันไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เผยราษฎรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง          วันที่ 12 มกราคม 2564 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข่าว "ศรีสุวรรณ จ่อบุกพบ รมว.ทส. ถามปมปล่อยผุดหมู่บ้านอมก๋อย ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า" โดย นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เปิดเผยว่า พื้นที่บ้านแม่เกิบ เป็นหย่อมบ้านของบ้านศาลาเท หมู่ที่ 15 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย ราษฎรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง มีประชากร 177 คน 41 ครัวเรือน

          โดยหมู่บ้านตั้งอยู่บนภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร มีระยะทาง 240 กิโลเมตร จากเชียงใหม่ เส้นทางจากอมก๋อยเข้าพื้นที่ต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ทำนาข้าวไร่หมุนเวียนเพื่อบริโภค และรับจ้างทั่วไป ในพื้นที่มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแม่เกิบ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.เชียงใหม่ มีครู 2 คน และนักเรียน 44 คน


          โดยชุมชนมีการตั้งถิ่นฐานในบริเวณดังกล่าวมาก่อนการก่อตั้งโครงการพัฒนาป่าไม้ที่สูงหน่วยที่ 3 (แม่จ๊าง) หรือหน่วยจัดการต้นน้ำแม่จ๊างในปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2522 และอยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านนาเกียน และบ้านแม่เกิบ อยู่ห่างจากที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 129 กิโลเมตร ห่างจากแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 85 กิโลเมตร

          ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ) 30 กิโลเมตร ห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ) 6 กิโลเมตร ซึ่งพื้นที่นี้กรมป่าไม้ได้มีการสำรวจพื้นที่ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ตามแนวทางของมติ ครม. แล้ว โดยสำรวจและกำหนดเป็นแปลงจะรับรอง จำนวน 72 แปลง
ขอบคุณข้อมูลจาก ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ชี้แจง บ้านแม่เกิบ ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หลัง ศรีสุวรรณ ร้องสอบ อัปเดตล่าสุด 13 มกราคม 2564 เวลา 00:02:28 12,851 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP