x close

นวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม คืนรอยยิ้มสู่ท้องถิ่น ฟื้นเศรษฐกิจให้ชุมชน

          พี่ ๆ รู้ไหมว่า นวัตกรรมสร้างรอยยิ้มคืออะไร ? เติมเต็มความสุขให้คนไทยฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด 19 ได้มากน้อยขนาดไหน วันนี้ “น้องเติมยิ้ม” จะพาไปดูกัน
นวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม

          “สวัสดีจ้า หนูชื่อน้องเติมยิ้ม” ไกด์ตัวจิ๋วยิ้มแฉ่ง ที่จะขออาสาพาไปดูเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้วิกฤตโควิด 19 หลังใช้ระยะเวลามานานแรมปี กัดกินรอยยิ้มของพี่ ๆ น้อง ๆ จนแทบจะหมดสิ้น เศรษฐกิจพัง ผู้คนเดือดร้อน แต่ด้วยความรักความผูกพัน บวกกับความใจสู้ของคนไทย จึงเกิดโครงการเพื่อสังคมขึ้นมากมายมาช่วยบรรเทาทุกข์ภัยให้คลายลง รวมถึง “โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มกลุ่ม ปตท.” กับเป้าหมายคืนความสุขให้คนไทย ฝ่าฟันความยากลำบากไปด้วยกัน เอ.. ว่าแต่โครงการนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร และสามารถช่วยคืน “รอยยิ้ม” ให้กับทุกคนได้อีกครั้งจริงไหม ตามน้องเติมยิ้มไปหาคำตอบกันเลย
นวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม

โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มกลุ่ม ปตท. คืออะไร ?

          พี่ ๆ คงรู้กันอยู่แล้วว่า เจ้าโควิด 19 นอกจากจะเป็นพิษต่อร่างกายแล้ว ยังสร้างพิษสงอันร้ายกาจกับเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างรุนแรงด้วย ทำให้หลายภาคส่วนรับมือกันแทบไม่ทัน ยิ่งในวงกว้างเดือดร้อนมากเท่าไหร่ พื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ก็ยิ่งแย่ไปตาม ๆ กัน นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของ “โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มกลุ่ม ปตท.” ที่รวมพลังสร้างรอยยิ้มกลับคืนให้คนไทย ที่นอกเหนือจากการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการจ้างงานแล้ว ยังต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนและกลุ่มเกษตรกรให้ดีขึ้นผ่านงานกิจการเพื่อสังคม โดยกลุ่ม ปตท. จะส่งพนักงานจาก Restart Thailand ที่ได้เปิดรับเข้าร่วมโครงการ กระจายกันลงพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ เข้าให้การอบรม โดยการนำทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น รวมถึงเปลี่ยนวิถีการเกษตรไทยให้ทันสมัย สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระยะยาวนั่นเอง
นวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม

ภาพจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม

ภาพจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Restart Thailand รีสตาร์ตแรงงานไทยสู่นวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม

          กว่าจะก้าวเข้ามาสู่การเป็นโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มกลุ่ม ปตท. เติมเต็มความสุขให้กับชุมชนท้องถิ่นได้นั้น น้องเติมยิ้มขอเท้าความไปถึง “Restart Thailand” หนึ่งในโครงการดี ๆ เมื่อปี 2563 ที่กลุ่ม ปตท. ช่วยสร้างงาน และสร้างอาชีพ โดยได้เปิดรับสมัครแรงงานและนักศึกษาจบใหม่กว่า 25,000 อัตรา เข้ามาทำงานในธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่ม ปตท. และหนึ่งในนั้นคือการเข้ามาทำงานในด้าน CSR เพื่อต่อยอดสู่การเป็นนักพัฒนาใน 3 ด้านด้วยกัน คือ

          - พัฒนาคุณภาพการศึกษาเยาวชน โดยการเป็นครูผู้ช่วยสอนวิชาสามัญพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

          - พัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่น หรือ “โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มกลุ่ม ปตท.” โดยการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานเพื่อการเกษตร (SMART Farming) และทักษะการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจชุมชน (SMART Marketing) เช่น สินค้า แหล่งท่องเที่ยวและการบริการ

          - พัฒนาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล Ocean for Life สร้างศูนย์เพาะพันธุ์ลูกปู จัดตั้งศูนย์เพื่ออนุรักษ์และเพาะพันธุ์เต่าทะเล และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศ อาทิ โครงการวิจัยป่าไม้และระบบนิเวศ โครงการพัฒนาสวนป่าครัวเรือน เป็นต้น

นวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม

ภาพจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ภาพการประชุมผ่านทางออนไลน์ครั้งแรกของผู้เข้าร่วมโครงการ Restart Thailand

โครงการ “นวัตกรรมสร้างรอยยิ้มกลุ่ม ปตท.” รวมพลังนักพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

          อย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วว่า โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มกลุ่ม ปตท. มีเป้าหมายที่ต้องการจะเข้าไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้นในระยะยาว เพราะถ้าชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พื้นที่เล็ก ๆ หลายจุดรวมกันก็จะทำให้ประเทศไทยกลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้ง โดยกลุ่ม ปตท. จะทำงานร่วมกับพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 2 สาขาด้วยกัน คือ SMART Marketing และ SMART Farming ซึ่งพี่ ๆ ก็อาจจะเริ่มเห็นผ่านตาในบทความนี้มาบ้างแล้ว และนั่นก็คือสิ่งที่หนูกำลังจะพูดถึงต่อไป

SMART Farming สู่การเกษตรสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม

          ต้องบอกก่อนว่าในยุค 4.0 นี้ ได้ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาขับเคลื่อนการเกษตรให้ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งโครงการนี้จะให้กลุ่มพนักงาน Restart Thailand ที่ได้รับการฝึกอบรมเข้าไปสำรวจ วิเคราะห์ และออกแบบการดำเนินงานร่วมกับชุมชน พร้อมทั้งนำนวัตกรรมเทคโนโลยีต่าง ๆ ของกลุ่ม ปตท. ที่มีอยู่เข้าไปช่วยสร้างประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรของชุมชน เป็นการยกระดับกระบวนการผลิตและการเพาะปลูก ช่วยเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร และยังช่วยสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการไปสู่ความมั่นคง มีคุณภาพ ถ้าเกษตรกรยิ้มได้ เศรษฐกิจไทยก็ดีขึ้นได้เช่นเดียวกัน พี่ว่าไหม ?
นวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม

ภาพจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

SMART Marketing ยกระดับเศรษฐกิจ คืนรอยยิ้มให้คนในชุมชน

นวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม

          ปัญหาโควิด 19 ที่รุมเร้ามายาวนาน ชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ก็ได้รับผลกระทบไปด้วย ขายสินค้าได้ยากลำบากขึ้น กลุ่มพนักงานโครงการ Restart Thailand ที่ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางแล้ว ส่วนหนึ่งก็จะลงพื้นที่ไปสำรวจเฟ้นหาผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่มีความน่าสนใจ นำมาปรับให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนตรงกับความต้องการของตลาด โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า รวมถึงเพิ่มศักยภาพการทำธุรกิจและสนับสนุนช่องทางการขายออนไลน์เพื่อให้คนทั่วไปเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น สำหรับในด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จะเข้าไปสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยว โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและยังคงความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นของตัวเองเอาไว้ ก่อนจะนำไปทำเป็นแผนการท่องเที่ยวในแพลตฟอร์มออนไลน์ ทำการประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนทั่วไปรู้จักและสนใจ สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และในที่สุดก็จะทำให้ชุมชนท้องถิ่นได้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่ง
นวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม

ภาพจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม

ภาพจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

          พี่ ๆ เห็นแล้วใช่ไหมว่า ทั้งหมดทั้งมวลของนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันการเกษตรสู่วิถีใหม่ SMART Farming หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น SMART Marketing ต่างล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือ “การคืนรอยยิ้มให้กับคนไทย” เพื่อให้ประเทศของเรากลับมาเข้มแข็งขึ้นได้อีกครั้งนั่นเอง และในตอนต่อไปน้องเติมยิ้มยังมีเรื่องราวดี ๆ ที่ช่วยสร้างรอยยิ้มมาฝากอีกมากมาย ส่วนจะเป็นอะไรนั้น อย่าลืมติดตามกันน้า

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
นวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม คืนรอยยิ้มสู่ท้องถิ่น ฟื้นเศรษฐกิจให้ชุมชน อัปเดตล่าสุด 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00:46 2,261 อ่าน
TOP