x close

ใบกระท่อม ถูกปลดล็อก ไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไป ราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้ว

        ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ใบกระท่อม ไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษอีกต่อไป บังคับใช้ได้ 90 วันภายหลังจากที่มีประกาศนี้

ใบกระท่อม

        วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศว่า ใบกระท่อม ซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองของไทย ไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไป

        ก่อนหน้านี้ พืชกระท่อม ถูกตราว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษปี พ.ศ. 2522 แต่ในหลายประเทศนั้น ไม่จัดว่าพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ประกอบกับอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 961 และพิธีสารแก้ไขอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1972 ที่ไม่ได้กำหนดว่า พืชกระท่อม คือยาเสพติดให้โทษ

        ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชาวบ้าน ที่มีพืชกระท่อมเป็นพืชพื้นเมือง และตามวิถีที่คนมักนิยมกินกระท่อม จึงจำเป็นต้องยกเลิกให้พืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 และสามารถบังคับใช้ได้ เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ใบกระท่อม ถูกปลดล็อก ไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไป ราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้ว อัปเดตล่าสุด 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:20:06 19,937 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP