x close

กองทัพเรือ ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องหมาย นักทำลายใต้น้ำจู่โจม เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

          กองทัพเรือ ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องหมายความสามารถพิเศษ นักทำลายใต้น้ำจู่โจม แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโอกาสที่ได้รับพระกรุณาธิคุณทรงเป็นอาจารย์พิเศษ
          วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า กองทัพเรือ ได้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องหมายความสามารถพิเศษ นักทำลายใต้น้ำจู่โจม แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโอกาสที่ทรงเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายหลักสูตรการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย แก่นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 4  

          อีกทั้ง ทรงนำนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 4 ฝึกการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนนายเรือซึ่งจะเติบโตเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือในอนาคต มีความตระหนักรู้ในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และเป็นกำลังหลักในการปลูกฝังให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

          ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระดำริให้จัดโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ทรงห่วงใยปัญหาเรื่องความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล การทำร้ายสัตว์ทะเลด้วยน้ำมือมนุษย์โดยตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้นการอนุรักษ์และการสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนและรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนระบบนิเวศ กองทัพเรือได้ดำเนินการสนองพระดำริและบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อจัดทำและดำเนินโครงการตอบสนองพระดำริของพระองค์ท่านได้อย่างเป็นรูปธรรม ในการรักษาสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลไทยให้มีความยั่งยืนสืบไป
 

ขอบคุณข้อมูลจาก กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กองทัพเรือ ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องหมาย นักทำลายใต้น้ำจู่โจม เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ อัปเดตล่าสุด 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 20:32:31 11,736 อ่าน
TOP