x close

แต่งตั้ง ผู้ว่าฯ ปทุมธานี นั่งเก้าอี้รองปลัด ขยับผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ เป็นผู้ว่าฯ ปทุมธานี

          เปิดรายชื่อโยกย้าย 28 ตำแหน่ง ครม. เคาะแต่งตั้ง ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าฯ ปทุมธานี นั่งเก้าอี้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย โยก ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าฯ หมูป่า มาเป็นผู้ว่าฯ ปทุมธานี

แต่งตั้งผู้ว่าปทุมธานี

         
 วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สำนักข่าวไทย รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีความเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอรายชื่อการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง จำนวน 28 ตำแหน่ง โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

สำหรับ 28 ตำแหน่งที่มีการแต่งตั้งโยกย้าย ประกอบด้วย 


     1. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

     2. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

     3. นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

     4. นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

     5. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 

     6. นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 

     7. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 

     8. นายภาสกร บุญญารักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 

     9. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

     10. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

     11. นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 

     12. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

     13. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 

     14. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 

     15. นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

     16. นายนิพนธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 
     
     17. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     18. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 

     19. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 

     20. นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
 
     21. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 

     22. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 

     23. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

     24. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

     25. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว 
     
     26. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 
     
     27. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 

     28. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

แต่งตั้งผู้ว่าปทุมธานี


ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวไทย


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แต่งตั้ง ผู้ว่าฯ ปทุมธานี นั่งเก้าอี้รองปลัด ขยับผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ เป็นผู้ว่าฯ ปทุมธานี อัปเดตล่าสุด 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09:33:54 28,585 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP