x close

นายกฯ ทุ่ม 2.6 ล้านเคาะซื้อ iPhone 12 แจกผู้บริหารทำเนียบ สงสัย...ได้ราคาถูกกว่าเว็บนิดเดียว


          เปิดเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง iPhone 12 จำนวน 111 เครื่อง มูลค่า 2,681,355.80 บาท ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ใช้เพื่อใช้แทนเครื่องเก่าเสื่อมสภาพ


นายกฯ ซื้อไอโฟน 12 แจกผู้บริหารทำเนียบ
ภาพจาก รัฐบาลไทย

          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ไบรท์ทีวี มีการเปิดเผยสัญญาซื้อ-ขายระหว่างสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) และบริษัท สหธุรกิจ จำกัด ในการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ยี่ห้อ Apple รุ่น iPhone 12 จำนวน 111 เครื่อง มูลค่า 2,681,355.80 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,965,300 บาท โดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ไว้เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่วงเงิน 2,964,199.60 บาท

          ทั้งนี้ ในหนังสือเชิญชวนโครงการนี้ ระบุว่า สลน. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ ทำหน้าที่ศูนย์ประสานการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารฝ่ายการเมือง และเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเพื่อใช้ในราชการเพื่อทดแทนของเดิม ซึ่งได้จัดหาเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ปัจจุบันเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน

นายกฯ ซื้อไอโฟน 12 แจกผู้บริหารทำเนียบ
ภาพจาก ShiwaID / Shutterstock.com

โดย สลน. กำหนดรายละเอียดราคากลาง ว่าจะต้องเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) คือ


          - ยี่ห้อ Apple รุ่น iPhone12 ขนาด 128GB จำนวน 23 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 26,440 บาท รวมวงเงิน 608,120 บาท

          - โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ยี่ห้อ Apple รุ่น iPhone12 ขนาด 64GB จำนวน 88 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 24,570 บาท วงเงินรวม 2,162,160 บาท

          การรับรองคุณภาพ จะต้องเป็นโทรศัพท์ของแท้ และเป็นเครื่องใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

นายกฯ ซื้อไอโฟน 12 แจกผู้บริหารทำเนียบ
ภาพจาก ไบรท์ทีวี

          อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบไปยังเว็บไซต์ Apple (Thailand) พบว่า ปัจจุบันราคาขาย iPhone 12 ขนาด 128GB อยู่ที่เครื่องละ 27,900 บาท และ iPhone 12 ขนาด 64GB อยู่ที่เครื่องละ 25,900 บาท ซึ่งนั่นเท่ากับว่า ราคาที่จัดซื้อได้นั้นถูกกว่าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการแค่ไม่กี่พันบาทเท่านั้น ทั้งที่ไอโฟน 12 เป็นมือถือที่ตกรุ่นไปแล้ว

ขอบคุณข้อมูลจาก ไบรท์ทีวีเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
นายกฯ ทุ่ม 2.6 ล้านเคาะซื้อ iPhone 12 แจกผู้บริหารทำเนียบ สงสัย...ได้ราคาถูกกว่าเว็บนิดเดียว อัปเดตล่าสุด 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:49:12 14,450 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP