x close

คปภ. สั่งปรับ อาคเนย์ประกันภัย 1.8 ล้าน แถมปรับเพิ่มวันละ 2 หมื่น ฐานไม่จ่ายคดีน้องหญิง


          คปภ. มีมติสั่งปรับ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในคดีรถเบนซ์ชนน้องหญิง จำนวนเงิน 1.8 ล้านบาท ฐานประวิงการจ่ายค่าสินไหม หลังพยายามฟ้องกลับรถเบนซ์และพ่อแม่ผู้เสียชีวิต

คปภ. สั่งปรับ อาคเนย์ประกันภัย 1.8 ล้าน คดีเบนซ์ชนน้องหญิง
ภาพจาก อาคเนย์ประกันภัย

           ความคืบหน้าคดี นางสาวพัชราภา หรือ น้องหญิง อายุ 21 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ถูกภรรยาทนายความขับรถเบนซ์ชนเสียชีวิต บริเวณก่อนถึงทางกลับรถบ้านสองชั้น ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเบื้องต้นคนขับรถเบนซ์ได้เยียวยาผู้เสียหายแล้ว 220,000 บาท

           แต่ในส่วนของบริษัทประกันภัยที่รถเบนซ์ทำไว้กลับปฏิเสธจ่ายเงิน จำนวน 2.5 ล้านบาท ซึ่งอ้างว่าเป็นการประมาทร่วม และมีการฟ้องกลับคนขับเบนซ์และพวก ฐานฉ้อฉล ระบุว่าเป็นการให้ความเท็จต่อพนักงานสอบสวน และศาลจังหวัดบุรีรัมย์ หลังศาลลงความเห็นว่าคนขับรถเบนซ์เป็นฝ่ายผิดฝ่ายเดียว พร้อมสั่งให้บริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายเงินเยียวยาทันที ตามที่มีรายงานไปแล้วนั้น

อ่านข่าว : ประกันรถ แจ้งความคนขับเบนซ์ ฐานฉ้อฉล ดราม่าไม่จ่ายชดเชยน้องหญิง 2.5 ล้าน ไม่จบง่าย

           ล่าสุด (7 ธันวาคม 2564) มีรายงานว่า ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า สำนักงาน คปภ. พิจารณาจากพยานหลักฐานอย่างรอบคอบ และเปิดโอกาสให้บริษัทประกันภัยชี้แจงข้อเท็จจริงแสดงเหตุผล ตลอดจนให้นำส่งพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อันถือเป็นการให้ความเป็นธรรมในกระบวนการพิจารณาคดีความผิด พบว่าถ้อยคำโต้แย้งของบริษัทฯ ที่ปรากฏในชั้นการร้องเรียนค่าสินไหมทดแทนกับชั้นการชี้แจงข้อกล่าวหาต่อสำนักงานฯ มีข้อความขัดแย้งกันหลายประการ

คปภ. สั่งปรับ อาคเนย์ประกันภัย 1.8 ล้าน คดีเบนซ์ชนน้องหญิง
ภาพจาก วาทิตย์ แสนธุปี

           การที่บริษัทยังคงปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายหลังศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด โดยกล่าวอ้างว่า ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยมิได้เป็นฝ่ายประมาท โดยไม่มีหลักฐานการโต้แย้งที่ชัดเจนและไม่มีน้ำหนักเพียงพอ จึงไม่สามารถรับฟังได้ ประกอบกับคำสั่งนายทะเบียนที่ 66/2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรื่อง ให้ใช้คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างใด ๆ ต่อบุคคลภายนอก เมื่อผู้เอาประกันภัยเกิดความรับผิดชอบตามกฎหมาย

           ดังนั้น เมื่อศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยมีความผิดฐานกระทำโดยประมาท จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ตายมีส่วนประมาทแต่อย่างใด บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับประกันภัยค้ำจุน จึงมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต

           ทั้งนี้ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีเจตนารมณ์ในการรักษาเสถียรภาพธุรกิจประกันของไทยให้มีความมั่นคง ซึ่งต้องตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นของประชาชน โดยเรื่องร้องเรียนนี้มีประเด็นความขัดแย้งระหว่างบริษัทประกันภัยกับผู้เอาประกันภัยที่บริษัทฯ ไม่อาจชี้ชัดหรือพิสูจน์ให้ชัดแจ้งได้ ทำให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้สูญเสีย ไม่ได้รับการเยียวยาจากความขัดแย้งที่บริษัทฯ หยิบยกขึ้นมา ทั้งที่กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีคำตัดสินบนข้อเท็จจริงอันเป็นที่สุดแล้ว

คปภ. สั่งปรับ อาคเนย์ประกันภัย 1.8 ล้าน คดีเบนซ์ชนน้องหญิง
ภาพจาก อาคเนย์ประกันภัย

           เช่นนี้ย่อมกระทบต่อความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อธุรกิจประกันวินาศภัยในภาพรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การกระทำของบริษัทฯ จึงเป็นการจงใจฝ่าฝืนข้อตกลงแห่งสัญญาประกันภัย หรือข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่มีความชัดเจน ให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย อันเป็นความผิดฐานประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามมาตรา 36 อันมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

           คณะกรรมการเปรียบเทียบฯ จึงมีมติให้เปรียบเทียบปรับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราโทษสูงสุดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,858,400 บาท และปรับรายวัน วันละ 20,200 บาท จนกว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต ในความผิดฐานประวิงการจ่ายค่าสินไหมเป็นโทษปรับทางอาญา ซึ่งในเรื่องนี้สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ โดยรับฟังพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย พร้อมได้ส่งทีมงานลงพื้นที่ที่เกิดเหตุ ตรวจสอบพยานหลักฐานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นธรรม

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจเฟซบุ๊ก PR OIC

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คปภ. สั่งปรับ อาคเนย์ประกันภัย 1.8 ล้าน แถมปรับเพิ่มวันละ 2 หมื่น ฐานไม่จ่ายคดีน้องหญิง อัปเดตล่าสุด 8 ธันวาคม 2564 เวลา 11:59:49 40,334 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP