x close

เดนท์สุฯ คว้ารางวัล จากเวทีประกวด Campaign Asia Agency of the Year ประจำปี 2021

          กรุงเทพฯ – 13 ธันวาคม 2564  เดนท์สุ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) สร้างชื่อเสียงให้แก่วงการเอเจนซี่ไทยด้วยการครองแชมป์ 2 ปีซ้อน โดยคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ‘Best Culture’ จากเวทีประกวด Campaign Asia Agency of the Year ประจำปี 2021 ในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ตอกย้ำความสำเร็จด้านการบริหารองค์กรและพัฒนาบุคคลากร พร้อมขับเคลื่อนองค์กรภายใต้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเลิศและแข็งแกร่ง ผลักดันให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งในปีนี้ บริษัท คาราท (ประเทศไทย) และ บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) กลุ่มบริษัทในเครือฯ ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Thailand Media Agency of the Year บนเวทีในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมด้วย
          คุณอมรศักดิ์ ศักดิ์ภู่อร่าม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเดนท์สุ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) กล่าวว่า  "ผมรู้สึกยินดีและภูมิใจอย่างยิ่ง ที่เดนท์สุ อินเตอร์เนชั่นแนลฯ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างชื่อเสียงให้แก่วงการเอเจนซี่ไทยได้อีกครั้ง และ ผมขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมถึงบุคลลากรทุกท่าน ที่เป็นส่วนสำคัญทำให้องค์กรของเราประสบความสำเร็จได้ในครั้งนี้ 

          ด้วยความเชื่อมั่นที่เราถือปฏิบัติตามค่านิยมที่ชัดเจน และวัฒนธรรมองค์กรที่มีความแข็งแกร่งของเรา ได้สะท้อนผ่านคุณภาพและศักยภาพของการสร้างสรรค์ผลงาน และ กิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้องค์กรได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ‘Best Culture’ จากเวทีอันทรงเกียรตินี้ 

          อีกทั้ง รางวัลดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยัน และแทนคำมั่นสัญญา ที่เราจะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร และบุคคลากรของเรา ตามแนวทางค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรที่ดีเยี่ยมของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าให้แก่ลูกค้า ด้วยผลงานและบริการด้านการสื่อสารการตลาดครบวงจร ที่ดีที่สุดตลอดไป"
          ด้านคุณอัมพิกา ชาญวิริยะวุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลระดับภูมิภาค (Country HR Director) กลุ่มบริษัทเดนท์สุ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)  จำกัด กล่าวว่า  "ชัยชนะครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และภาคภูมิใจของพวกเราชาวเดนท์สุฯ ทุกคน ซึ่งในปีนี้เราได้ครองแชมป์ ‘Best Culture’ จากเวทีในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค Campaign Asia Agency of the Year 2021 ได้อีกครั้ง หลังจากที่เราได้ถูกยกย่องให้เป็น ‘Best Place to Work’ จากเวทีเดียวกันเมื่อปี 2020 นับได้ว่าองค์กรของเรา สามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้แก่วงการเอเจนซี่ไทยโดยคว้า 2 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากเวทีการประกวดระดับสากล ได้สำเร็จมาถึง 2 ปีซ้อน 

          ด้วยความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นการให้คุณค่าแก่บุคคลากรทุกคนภายใต้ความหลากหลายอย่างเท่าเทียม รวมถึงการส่งเสริมและสร้างรรค์วัฒนธรรมอันดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ควบคู่ไปกับการรักษาความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัทอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ‘บุคคลากร’ เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่างมีนัยยะสำคัญ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ด้านต่างๆ ให้แก่บุคคลากร เพื่อช่วยส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

          อีกทั้งเราได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคนให้ดียิ่งขึ้นด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานตามยุคปัจจุบัน โดยผ่านแผนงานกลยุทธ์นโยบายและแนวทางการดูแลพนักงานอย่างครอบคลุมในทุกๆด้าน ด้วยความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกคนในองค์กรส่งผลให้เดนท์สุฯ ได้รับการยกย่องให้เป็นเอเจนซี่ที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ยอดเยี่ยม ’Best Culture’ และรวมถึงขึ้นแท่นเป็นบริษัทชั้นนำอันดับหนึ่งที่น่าร่วมงานด้วยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค มาครองได้สำเร็จ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวความสำเร็จขององค์กรที่ยอดเยี่ยมและเป็นที่ยอมรับด้วยมาตราฐานในระดับสากล"

          ทั้งนี้ งานประกาศผลรางวัล Campaign Asia Pacific’s Agency of the Year ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ปี 2021 นี้ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลให้แก่เอเจนซี่ด้านโฆษณาและสื่อสารการตลาดที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่น่ายกย่องและได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยรางวัล ‘Best Culture’ มีเกณฑ์การตัดสินที่พิจารณาจากผลลัพท์ที่เป็นรูปธรรมของการสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรที่แข็งแกร่งของแต่ละองค์กร ที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ให้สามารถจุดประกายแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นได้ สามารถดึงดูดและส่งเสริมการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคง 

          ในส่วนของเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล ‘Best Place to Work’ จะพิจารณาจากความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานภายในองค์กร โดยจะทำการประเมินจากผลงานการทำงานของพนักงานที่มีต่อบริษัทในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาข้อมูลและแผนงานต่างๆ ที่สนับสนุนการทำงานและความผูกพันของพนักงานในระยะยาว


เกี่ยวกับ เดนท์สุ อินเตอร์เนชั่นแนล  (Dentsu International)

กลุ่มบริษัทเดนท์สุ อินเตอร์เนชั่นแนล (Dentsu International) เอเจนซี่โฆษณาและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสื่อโฆษณาชั้นนำระดับโลก ประกอบด้วย6 แบรนด์เครือข่ายระดับโลก อาทิ บ. คาราท (Carat), บ. เดนท์สุ เอ็กซ์ (dentsu X), ไอพรอสเพค (iProspect), Isobar, dentsumcgarrybowen, และ Merkle นอกจากนี้ยังมีการเสริมทัพด้วยแบรนด์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือแบรนด์ที่ดำเนินกิจการเฉพาะในบางประเทศร่วมด้วย  ที่เดนท์สุ อินเตอร์เนชั่นแนล  เรามุ่งเน้นผลิตนวัตกรรมการสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้าด้วยการนำเสนอบริการด้านการสื่อสารที่ดีที่สุด ภายใต้ความเชี่ยวชาญด้านมีเดีย (Media) ดิจิทัลและนวัตกรรมเทคโนโลยี (Digital & Innovation Technology) การออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ (Creative) และ การบริหารจัดการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า (Customer Experience Management) นอกจากนี้เรายังมีการให้บริการที่หลากหลาย ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมและการสร้างแบรนด์ให้มีเอกลักษณ์พิเศษที่โดดเด่นเฉพาะตัว ทั้งนี้เครือข่ายระดับโลกนี้มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเปิดดำเนินการใน 145 ประเทศทั่วโลก โดยมีบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและทุ่มเทในการทำงานกว่า 46,000 คนทั่วโลก สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดนท์สุ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ที่ www.dentsu.com
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เดนท์สุฯ คว้ารางวัล จากเวทีประกวด Campaign Asia Agency of the Year ประจำปี 2021 อัปเดตล่าสุด 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13:51:15 2,987 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP