x close

เพจดังชี้ รร. ส่อทำผิดรัฐธรรมนูญ กรณีครูหญิงสอบบรรจุ อาจจบที่ต้องจ่ายชดเชย


            เพจกฎหมายแรงงาน เผย โรงเรียนดังส่องานเข้า ออกกฎใครอยากไปสอบบรรจุ ต้องลาออกก่อนถึงไปสอบใหม่ได้ ชี้ระเบียบแบบนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดรัฐธรรมนูญ แถมมาบอกเลิกจ้าง อาจต้องจ่ายชดเชยอีก

ข่าวครูหญิง

            จากกรณีดราม่า เมื่อครูหญิง ครูแนะแนวจากโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ ได้ไปสอบบรรจุข้าราชการและสอบได้ที่ 1 แต่ปรากฏว่าทางโรงเรียนมองว่าการทำแบบนี้ เป็นการขัดกับกฎของโรงเรียน มีคำสั่งให้ครูหญิงพ้นสภาพ และติดประกาศบนหน้าเพจของโรงเรียน

            อ่านเพิ่มเติม ผอ.รร. มาเอง ! ปมประกาศครูสอบได้ที่ 1 พ้นสภาพ ลั่นต้องลาออกก่อน - ทวงคืนเฟซบุ๊ก

ข่าวครูหญิง
ภาพจาก ช่องวัน

            ล่าสุด เฟซบุ๊ก กฎหมายแรงงาน ได้ออกมาให้ความเห็นในเชิงกฎหมายว่า การที่ทางผู้อำนวยการบอกว่า ประกาศฉบับนั้น โรงเรียนทำถูกต้องทุกประการ เพราะโรงเรียนเสียโอกาสทางศึกษาของนักเรียนที่อยู่ดี ๆ ครูหายไปกลางคัน โรงเรียนไม่เคยปิดกั้นเรื่องการไปสอบบรรจุ แต่ครูต้องมาลาออกก่อนนั้น ซึ่งในความเป็นจริง กฎหมายของโรงเรียนเอกชน คล้ายกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ซึ่งในทางกฎหมายแรงงาน ถือว่าประกาศดังกล่าวเป็นสภาพการจ้าง และเมื่อออกประกาศมาแล้วครูไม่คัดค้าน ก็มีผลบังคับใช้ โดยในประกาศระบุว่า

            - ให้ผู้มีความประสงค์จะไปสอบราชการ พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชน ลาออกจากการเป็นบุคลากรของโรงเรียน ก่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในรอบนั้น ๆ

            - กรณีการสมัครสอบ โดยไม่ได้ปฏิบัติตามข้อ 1 ถือเป็นความผิดทางวินัยมีโทษถึงขั้นให้ออก โดนไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโรงเรียน ทั้งนี้ นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในรอบนั้น ๆ


ข่าวครูหญิง

เพจชี้ ออกประกาศแบบนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดรัฐธรรมนูญ เลิกจ้างต้องจ่ายเงินชดเชย


            อย่างไรก็ตาม ทางเพจมองว่า การที่โรงเรียนออกกฎมาแบบนี้ ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะ

            1. ขัดกับรัฐธรรมนูญและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยที่รัฐธรรมนูญมาตรา 40 ระบุไว้ว่า "บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ" ซึ่งสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ หมายถึงสิทธิที่จะได้รับความมั่นคงในการทำงานด้วย

            2. ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับต้องชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ตามระเบียบกระทรวงศึกษาฯ ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๓๔(๖)


            ดังนั้น ประกาศของโรงเรียน ที่มีลำดับศักดิ์ต่ำกว่ารัฐธรรมนูญ ออกมาแบบขัดรัฐธรรมนูญ ระเบียบดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นธรรม และการฝ่าฝืนประกาศนี้ สามารถทำได้ และหากเลิกจ้างโดยอ้างระเบียบที่มิชอบนี้ นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชย

เพจชี้ ทำแบบนี้จบที่จ่ายชดเชย ครูหญิง ถ้ายอมปล่อยให้ลาออกง่าย สุดท้ายจะจบสวย


            อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนได้ประกาศเลิกจ้างครูหญิง โดยอิงจากระเบียบที่มิชอบด้วยกฎหมาย อาจมีผลตามมา 2 ทางคือ

            - หากศาลมองว่านี่คือการเลิกจ้าง ต้องจ่ายเงินชดเชยครู และต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าอีก

            - ศาลอาจจะมองว่านี่ไม่ใช่การเลิกจ้าง เพราะเจตนาครูหญิงคือจะลาออกอยู่แล้ว ศาลอาจจะกำหนดความเสียหายจากการให้ออกก่อนกำหนด


            ซึ่งแทนที่โรงเรียนจะไม่ต้องจ่ายเงินสักบาท และให้ครูหญิงลาออกตามกำหนด กลับกลายเป็นว่ากรณีนี้ โรงเรียนอาจต้องมาจ่ายเงินชดเชยให้ครูหญิงแทน

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก กฎหมายแรงงาน


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เพจดังชี้ รร. ส่อทำผิดรัฐธรรมนูญ กรณีครูหญิงสอบบรรจุ อาจจบที่ต้องจ่ายชดเชย อัปเดตล่าสุด 29 มีนาคม 2565 เวลา 09:42:16 52,247 อ่าน
TOP