x close

ครม. เห็นชอบบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

          ครม. เห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรม จัดบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เป็นการแสดงความจงรักภักดีโดยการเจริญจิตภาวนา โดยไม่ถือเป็นวันลา

บรรพชาอุปสมบท 99 รูป

          วันที่ 20 ธันวาคม 2565 สำนักข่าวไทย รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ

          ทั้งนี้ โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ครั้งนี้ จะดำเนินการโดยกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้หายจากอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และเป็นการแสดงความจงรักภักดีโดยการเจริญจิตภาวนา อีกทั้งเป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอุปสมบทได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา โดยการบรรพชาอุปสมบทจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2565 - 9 มกราคม 2566 รวมเวลา 15 วัน

เข้าร่วมโครงการฯ ไม่เสียสิทธิลาบรรพชาอุปสมบทในอนาคต

          ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่เคยลาบรรพชาอุปสมบทระหว่างรับราชการมาแล้ว ก็สามารถบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ได้อีก และการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้จะไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิในการลาบรรพชาอุปสมบทตามปกติในอนาคตด้วย

ขั้นตอนดำเนินโครงการ


          กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2565 และมีการเตรียมการก่อนบรรพชาอุปสมบท ในวันที่ 23-24 ธันวาคม 2565 มีพิธีปลงผม ในวันที่ 25 ธันวาคม 2565 และบรรพชาอุปสมบทในวันที่ 26 ธันวาคม 2565
 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวไทย
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ครม. เห็นชอบบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โพสต์เมื่อ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 22:34:44 4,122 อ่าน
TOP