x close

2 เณรจูบปากลงโซเชียล พระพยอมบอก ไม่ถึงขั้นขาดความเป็นเณร จากนั้นสวดยับ


          2 เณรจูบปากลงโซเชียล คนสวดยับเรื่องฉาวลงวงการเณรแล้วเหรอ พระพยอมบอก ทำแบบนี้ไม่ต้องขาดความเป็นเณร เพราะไม่ได้มีร่วมเพศ จากนั้นก็เทศน์ยับ ๆ

เณรจูบปาก

          วันที่ 16 มีนาคม 2566 เฟซบุ๊ก อีซ้อขยี้ข่าว 2 มีการลงภาพสามเณร 2 รูปกำลังจูบปากกัน รวมถึงมีภาพคล้ายกำลังใกล้จะฉันบวบด้วย สร้างความตกตะลึงแก่ผู้พบเห็น ไม่คิดว่าเรื่องฉาววงการสงฆ์จะลงไปถึงระดับเณรแล้ว เจอแบบนี้ก็ไม่กล้าทำบุญเหมือนกัน

เณรจูบปาก

          เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า พระพยอม กัลยาโณ กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ถ้าแค่จูบปาก ไม่ได้ร่วมเพศ ยังไม่ถือว่าต้องขาดจากความเป็นเณร แต่ถือสมณะสัญญาของเหล่ากอของสมณะไม่เหลือแล้ว เจ้าอาวาสควรตักเตือน จัดการ ไม่ควรมีภาพแบบนี้ออกมา

          อีกทั้งเณรต้องรู้ตัวว่าทำให้ศาสนา หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเสื่อมไป ถ้าเห็นอยู่ว่าโกยบุญไม่ได้ ก็สึกไปเป็นฆราวาส จะได้ไม่มีคนดูถูกครหาหรือประจาน อาตมาขอร้องให้เห็นใจพระพุทธเจ้าและชาวบ้านที่ทำนุบำรุงศาสนามาได้ 2 พันปี เณรอย่ามาย่ำยี เป็นพระเณรทำเรื่องแบบนี้ไม่ได้ ถ้าทำคือเณรจิตต่ำ จิตทราม จิตลามก

เณรจูบปาก


ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้เรื่องที่คุณอาจสนใจ
2 เณรจูบปากลงโซเชียล พระพยอมบอก ไม่ถึงขั้นขาดความเป็นเณร จากนั้นสวดยับ โพสต์เมื่อ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09:03:40 9,007 อ่าน
TOP