x close

บุกโรงงานนำเข้าซากสัตว์เถื่อน ผงะพบ สไบนาง หมึกกรอบ ไส้ตัน แช่ฟอร์มาลิน


          บุกจับซากสัตว์เถื่อน ผงะพบสไบนาง หมึกกรอบ ไส้ตัน แช่ฟอร์มาลิน จ่อส่งขายร้านหมูกระทะในหลายพื้นที่ ตรวจยึดร่วม 1,200 กิโลกรัม

เนื้อหมูกระทะ แช่ฟอร์มาลิน
ภาพจาก ข่าวช่อง 3

          วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พานทอง สาธารณสุขอำเภอพานทอง ปลัดอำเภอพานทอง เข้าร่วมตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารผิดกฎหมาย จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี หลังทางกรมปศุสัตว์สืบทราบว่ามีการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ผิดกฎหมาย

          โดยพบว่าสถานที่ผลิตอาหารดังกล่าว มีการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตไส้ตัน หมึกกรอบ สไบนาง ส่งขายร้านหมูกระทะในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

          นอกจากนี้ยังพบไส้ตันแช่แข็ง ข้างกล่องระบุนำเข้าจากเยอรมนี จำนวน 39 กล่อง น้ำหนัก 500 กิโลกรัม ไส้ตันแปรรูปแช่สารโซดาไฟ และฟอร์มาลิน จำนวน 1 ถัง น้ำหนัก 200 กิโลกรัม สไบนางแช่สารโซดาไฟ และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และฟอร์มาลิน จำนวน 2 ถัง น้ำหนัก 400 กิโลกรัม และหมึกกรอบแช่สารฟอร์มาลิน จำนวน 1 ถัง น้ำหนัก 100 กิโลกรัม

เนื้อหมูกระทะ แช่ฟอร์มาลิน
ภาพจาก ข่าวช่อง 3

          ด้าน นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบ ซากทั้งหมดไม่พบเอกสารรับรองแหล่งที่มา ไม่มีเอกสารเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ตามกฎหมาย อีกทั้งตรวจพบสารฟอร์มาลินในน้ำแช่สไบนาง ไส้ตัน และหมึกกรอบ จากการใช้ชุดทดสอบฟอร์มาลินเบื้องต้น

          ทั้งนี้ นับว่าเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 2558  มาตรา 31 นำเข้าซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษตามมาตรา 68 จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท และมาตรา 22 ไม่มีเอกสารเคลื่อนย้ายซากสัตว์ มีความผิดตามมาตรา 65 จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท รวมถึงเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 25 (1) ห้ามมิได้ผู้ผลิตหรือจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษตามมาตรา 58 จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท

          ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ยึดและอายัดสินค้าจำนวนกว่า 1,200 กิโลกรัมไว้แล้ว และให้ผู้ประกอบการนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน หากไม่สามารถนำเอกสารมาแสดงได้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้งจะขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับผู้ลักลอบนำเข้าผิดกฎหมายที่เอาเปรียบผู้บริโภคต่อไป

เนื้อหมูกระทะ แช่ฟอร์มาลิน
ภาพจาก ข่าวช่อง 3

เนื้อหมูกระทะ แช่ฟอร์มาลิน
ภาพจาก ข่าวช่อง 3

เนื้อหมูกระทะ แช่ฟอร์มาลิน
ภาพจาก ข่าวช่อง 3


ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บุกโรงงานนำเข้าซากสัตว์เถื่อน ผงะพบ สไบนาง หมึกกรอบ ไส้ตัน แช่ฟอร์มาลิน โพสต์เมื่อ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:42:58 12,716 อ่าน
TOP