x close

DSI แถลงคดี กำนันนก พบภายใน 12 ปี มีทำสัญญาภาครัฐ 1,544 โครงการ

           DSI แถลงการสืบสวนคดี กำนันนก ชี้เข้าข่ายฮั้วประมูล มีเหตุอันควรสงสัยทำสัญญากับภาครัฐไม่โปร่งใส ยังไม่ปรากฏเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง

dsi
ภาพจาก ข่าวช่อง 3

          วันที่ 13 กันยายน 2566 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า ร.ต.อ. สุรวุฒิ รังไสย์  ผู้อำนวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กคร.) แถลงข่าวการสืบสวนเครือข่ายบริษัทกำนันนก ที่อาจเข้าข่ายฮั้วประมูลตามที่ปรากฏข้อมูลว่า นายประวีณ หรือ กำนันนก มีการทำธุรกิจในเครือข่ายหลายธุรกิจที่เข้าเสนอและรับงานจากหน่วยงานของรัฐหลายกระทรวงในพื้นที่หลายจังหวัด โดยประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ผลิต และจำหน่ายยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย มีมูลค่าหลายพันล้านบาท


           อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มอบหมายให้ กคร. ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลของ กคร. เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ผลการตรวจสอบพบว่า เครือข่ายกำนันนกมีเครือข่ายธุรกิจที่เข้าไปรับงานจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน รวม 1,544 โครงการ ในวงเงินงบประมาณ 7,579,402,078.72 บาท และวงเงินทำสัญญารวม 6,964,815,249.47 บาท จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง จำกัด (เข้ารับงาน 923 โครงการ) และบริษัท ป.รวีกนก ก่อสร้าง จำกัด (เข้ารับงาน 621 โครงการ)


ตรวจสอบพบโครงการเข้าข่ายไม่โปร่งใส

           จากกรณีดังกล่าว กคร. ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนคดีฮั้วประมูลที่มีมูลค่าวงเงินสัญญาตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบกับ ประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2565 เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 จึงได้ทำการตรวจสอบ พบว่า ...

           - มีโครงการที่บริษัท ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง จำกัด ได้งานจากภาครัฐที่มีมูลค่าโครงการจำนวนเกิน 30 ล้านบาท จำนวน 18 โครงการ
           - บริษัท ป.รวีกนก ก่อสร้าง จำกัด ได้งานจากภาครัฐที่มีมูลค่าโครงการจำนวนเกิน 30 ล้านบาท จำนวน 2 โครงการ
           - ในจำนวน 20 โครงการนี้ พบว่า ข้อมูลที่มีเหตุอันควรสงสัยจะมีการได้เข้าทำสัญญากับภาครัฐโดยไม่โปร่งใส มีลักษณะอันอาจเข้าข่ายตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเพื่อมีวัตถุประสงค์เข้าทำสัญญากับรัฐโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือโดยกีดกันไม่ให้มีการเสนอราคาอันมิใช่เป็นการประกอบธุรกิจปกติ ประกอบไปด้วย

           1. โครงการประกวดราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 375 สาย อ.ดอนตูม - ต.ลำลูกบัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 59086265559) งบประมาณ 300,000,000 บาท

           2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 375 สาย ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 350,000,000 บาท


DSI สั่งสืบสวนเข้ม ยังไม่ปรากฏเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง

           อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีคำสั่งให้ทำการสืบสวน ตามมาตรา 23/1 วรรคหนึ่ง ตามกฎหมาย (คดีสืบสวนที่ 115/2566) และกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กคร.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ และอยู่ระหว่างการดำเนินสืบสวน

           DSI ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง สำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร. หรือ DGA) และองค์การต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT) และขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า ได้มีบุคคลที่ไม่ประสงค์จะแจ้งตัวตนได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพฤติการณ์ของเครือข่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการขยายผลการดำเนินคดีกับเครือข่ายได้เป็นอย่างดี และขอให้บุคคล/บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ได้รับหรือเคยได้รับผลกระทบจากการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการข่มขู่ คุกคาม หรือกีดกัน ไม่ให้เข้าร่วมการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐอย่างเป็นธรรมจากนายประวีณ จันทร์คล้าย หรือ กำนันนก และเครือข่าย ขอให้แจ้งข้อมูลมายัง กคร. และ DSI โดยเร็ว

           ทั้งนี้ DSI จะพิจารณาในเรื่องการคุ้มครองพยานตามมาตรการคุ้มครองพยาน เพื่อกวาดล้างขบวนการและร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบของผู้มีอิทธิพลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

           เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือไม่ ด้านผู้อำนวยการฯ ตอบว่า ยังไม่ปรากฏเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ต้องตรวจสอบต่อไปขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
DSI แถลงคดี กำนันนก พบภายใน 12 ปี มีทำสัญญาภาครัฐ 1,544 โครงการ โพสต์เมื่อ 13 กันยายน 2566 เวลา 20:18:10 7,750 อ่าน
TOP