x close

หมอชลน่าน เซ็นแต่งตั้งภรรยาเป็นคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. ช่วยทำงานสนองนโยบายรัฐ

          ชลน่าน ศรีแก้ว ลงนามแต่งตั้งภรรยา นวลสกุล บำรุงพงษ์ เป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ช่วยทำงานสนองนโยบายรัฐบาล

ภรรยาหมอชลน่าน
ภาพจาก hfocus.org

          หลังจาก นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เข้ารับตำแหน่งนั้น ช่วงที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษาและเลขาฯ รมว.สธ. คือ นายวิชาญ มีนชัยนันท์ อดีต ส.ส. เป็นที่ปรึกษา ส่วนเลขาคือ น.ต.นพ. พลเทพ สุนทโร  เป็นเลขาว่าการฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมา          ล่าสุด (19 กันยายน 2566) เว็บไซต์  hfocus.org รายงานว่า มีการเผยแพร่คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ลงนามโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับ ประกอบด้วย

          1. คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1290/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยระบุว่า เพื่อให้การบริหารราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ด้านสุขภาพอนามัย จึงแต่งตั้ง น.ส.นวลสกุล บำรุงพงษ์ เป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลงนามวันที่ 14 กันยายน 2566

          2. คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1291/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า เพื่อให้การบริหารราชการในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีทางราชการ จึงแต่งตั้ง นายมงคล สมคำ เป็นคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีผล 14 กันยายน 2566


ขอบคุณข้อมูลจาก hfocus.org


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หมอชลน่าน เซ็นแต่งตั้งภรรยาเป็นคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. ช่วยทำงานสนองนโยบายรัฐ โพสต์เมื่อ 19 กันยายน 2566 เวลา 20:38:11 12,105 อ่าน
TOP