x close

ครม. เห็นชอบ กำหนดวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันนวมินทรมหาราช และเป็นวันหยุดราชการ

          กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม ของทุก ๆ ปี เป็นวันนวมินทรมหาราช และเป็นวันหยุดราชการ เนื่องจากเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทย

          วันที่ 26 กันยายน 2566 สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า มีประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปีว่า วันนวมินทรมหาราช

          ทั้งนี้ สำนักนายกรัฐมนตรีขอเสนอชื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า วันนวมินทรมหาราช ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 และให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการประจำปี
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ครม. เห็นชอบ กำหนดวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันนวมินทรมหาราช และเป็นวันหยุดราชการ อัปเดตล่าสุด 26 กันยายน 2566 เวลา 18:53:46 7,858 อ่าน
TOP