x close

ก้าวไกล แถลงขับผู้สมัคร เซ่นปมล่วงละเมิด - ตัดสิทธิ สส. สิริน ห้ามรับทุกตำแหน่ง

          ก้าวไกล แถลงขับผู้สมัครปมล่วงละเมิด - ตัดสิทธิ สส. สิริน ทุกตำแหน่งปมทำร้ายผู้หญิง เร่งสอบปม วุฒิพงศ์ ทองเหลา กับอีก 1 คน กรณีคุกคาม


          วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ สส.กทม. พรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมการวินัยพรรค แถลงข่าวความคืบหน้าการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณี สส.พรรคก้าวไกล ถูกกล่าวหาเรื่องการคุกคามทางเพศ ยอมรับว่า พรรคก้าวไกลกำลังมีปัญหาเรื่องการคุกคามและความรุนแรงทางเพศ ในฐานะพรรคการเมืองที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระดับประเทศ แต่ปัญหากลับเกิดขึ้นจากบุคลากรภายในองค์กรเอง สิ่งที่ต้องทำให้ได้คือการยอมรับปัญหา เผชิญหน้ากับปัญหา และหาความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย โดยไม่สร้างวัฒนธรรมในการปกปิดเรื่องดังกล่าวหรือปกป้องคนในองค์กรที่กระทำผิด


          ซึ่งจากกรณีล่าสุดที่ปรากฏในข่าว ที่เป็นข้อกล่าวหาเรื่องการคุกคามทางเพศของ สส.ปราจีนบุรี จึงต้องมีการแถลงถึงภาพรวมทั้งหมดของปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางของพรรคในการแก้ไขปัญหา โดยขอแบ่งเนื้อหาการแถลงออกเป็น 3 ส่วนคือ

สิริน สงวนสิน
ภาพจาก ข่าวช่อง 3

          บทสรุปของข้อกล่าวหาเรื่องการคุกคามทางเพศ ที่ได้ข้อสรุปจาก กก.บห. พรรค ไปแล้ว 2 กรณี ตั้งแต่หลังการเลือกตั้ง ทางพรรคได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมคุกคามทางเพศโดยสมาชิกพรรค ซึ่งคณะกรรมการวินัยของพรรคได้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงทุกฝ่าย และกรรมการบริหารพรรคได้มีมติลงโทษไปเรียบร้อยแล้ว ใน 2 กรณี

          กรณีที่ 1 ข้อกล่าวหาเรื่องการใช้ความรุนแรงโดย นายสิริน สงวนสิน สส.กทม. พรรคก้าวไกล ทาง กก.บห. พรรค พบว่า นายสิริน ทะเลาะวิวาทกับผู้เสียหาย และได้กระทำความรุนแรงต่อผู้เสียหายจริง จนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บบริเวณร่างกาย รวมไปถึงทรัพย์สิน ทางพรรคจึงได้มีมติให้ลงโทษ นายสิริน โดยการตัดสิทธิที่พึงมีในฐานะสมาชิกพรรค โดยตัดสิทธิไม่ให้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งสำคัญในพรรคทันที และกำหนดคาดโทษไว้ว่า หากมีเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่ สิริน กระทำผิดวินัยร้ายแรงอีกครั้งในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น สส. ทางพรรคจะยกระดับโทษเป็นการขับออกจากสมาชิกภาพ

          กรณีที่ 2 ข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศโดย นายเกรียงไกร จันกกผึ้ง อดีตผู้สมัคร สส.ชัยภูมิ ทาง กก.บห. พรรค พบว่า นายเกรียงไกร ได้กระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เสียหายจริงตามข้อกล่าวหา ซึ่งเป็นการละเมิดหลักเรื่องความยินยอมและสิทธิในเนื้อตัวและร่างกายของผู้เสียหายอย่างชัดเจนจึงได้มีมติให้ลงโทษโดยการขับออกจากสมาชิกภาพทันที


กรณี วุฒิพงศ์ ทองเหลา สส.ปราจีนบุรี

          ความคืบหน้าของข้อกล่าวหายังอยู่ในกระบวนการสอบสวนโดยคณะกรรมการวินัยพรรค หลังจากพรรคได้รับคำร้องจากผู้ร้องเรียนเมื่อเดือนสิงหาคม ได้มีการเชิญแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ทางประธาน คกก. วินัยพรรค ยอมรับว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวมีมูล เข้าใจว่าสังคมคงได้รับรู้จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏออกไปต่อสาธารณะ โดยกระบวนการสอบข้อเท็จจริงและการวินิจฉัยจะได้ข้อสรุปภายในตุลาคม และพรรคจะผลสรุปต่อสาธารณะโดยทันทีอย่างเปิดเผย พร้อมกับตอบทุกข้อสงสัยที่มีเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

กำลังสอบอีก สส. เรื่องการคุกคามทางเพศ

          กรณีข้อกล่าวหาเรื่องการคุกคามทางเพศโดย สส. อีก 1 คน ทางพรรคทราบข้อมูลว่า เกิดเหตุการณ์ที่อาจเข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศโดยสมาชิกพรรค ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง สส. ของพรรคก้าวไกล แม้ว่าทางพรรคยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนผู้เสียหาย แต่ทางคณะกรรมการวินัยของพรรคได้เร่งติดต่อไปยังบุคคลดังกล่าว โดยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรอความพร้อมของบุคคลดังกล่าว ในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏ

เพิ่มคนนอกพรรค ขยายกลไกตรวจสอบ ปรับลดเพศชายในคณะกรรมการ

          สำหรับแนวทางการปรับปรุงการทำงานของพรรคหลังจากนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการคุกคามทางเพศในอนาคต แม้ทางพรรคได้มีการอบรมบุคลากรของพรรคมาอย่างต่อเนื่องเรื่องการกระทำที่เข้าข่ายการคุกคามทางเพศ แต่การที่ต้องมาแถลงเรื่องนี้ในวันนี้ ก็เป็นการบ่งบอกที่ชัดเจน ว่าเรายังทำได้ดีไม่พอ หลังจากการหารือกันภายในมาเป็นระยะ ทางพรรคขอให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะดำเนินการปรับปรุงตนเองในการป้องกันและรับมือกับปัญหาการคุกคามทางเพศ ผ่านมาตรการดังนี้

          1. ทางพรรคจะปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการวินัยพรรค ผ่านการปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการให้มีสัดส่วนของผู้เชี่ยวชาญภายนอก ที่ไม่ได้เป็น สส. ของพรรค และไม่ใช่เพศชายเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเพิ่มทั้งประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการ รวมถึงเพิ่มกลไกตรวจสอบไม่ให้จำกัดอยู่เพียงการตรวจสอบโดยบุคลากรภายในพรรค

          2. ทางพรรคจะทบทวนและพิจารณาปรับปรุงกระบวนการสอบสวนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาหรือดำเนินการใด ๆ ที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากความจำเป็นในการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบเพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่าย

          3. ทางพรรคจะเพิ่มความเข้มข้นของการอบรมบุคลากรของพรรคเรื่องการเคารพความเสมอภาคทางเพศและสิทธิในเนื้อตัวร่างกาย โดยจะขยายทั้งจำนวนผู้เข้าร่วมให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนมากขึ้น เพิ่มความถี่และรูปแบบของการอบรม และเพิ่มความละเอียดของเนื้อหาและหลักสูตรที่จำเป็นต่อการสร้างความเข้าใจที่ผ่านคำปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญภายนอก รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการคัดกรองบุคลากรให้คำนึงถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวมากขึ้นและไม่น้อยไปกว่าความสามารถในการทำงาน

          ขอยืนยันว่าพรรคก้าวไกลจะไม่หลบหนีจากปัญหาดังกล่าว แต่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาดังกล่าว และพรรคก้าวไกลจะไม่สร้างวัฒนธรรมการปกปิดการกระทำผิดของคนในองค์กร เพราะการปกปิดและการไม่มีมาตรการรับผิดเพียงเพราะกลัวองค์กรเสียชื่อเสียงต่างหาก ที่เป็นต้นเหตุสำคัญในการส่งเสริมการคุกคามทางเพศและการใช้อำนาจอย่างฉ้อฉลในสังคม

เกรียงไกร จันกกผึ้ง
ภาพจาก ข่าวช่อง 3

เผย สส. หญิง ต่างกระอักกระอ่วน หวังพรรคเรียนรู้และปรับปรุง

          ด้าน น.ส.ศศินันท์ ยอมรับว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระอักกระอ่วนใจของ สส. หญิงพรรค เพราะพวกตนอภิปรายเรื่องความรุนแรงในครอบครัว เรื่องเด็ก สตรี จึงเป็นความจริงที่น่ากระอักกระอ่วนใจ ที่ต้องตอบสังคมให้ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งพวกตนได้รับคำแนะนำ เมื่อก่อนกรรมการวินัยมีสัดส่วนผู้หญิงน้อยมาก ก็ได้เพิ่มสัดส่วนผู้หญิงขึ้นมา ซึ่งตนก็เป็นหนึ่งในนั้น เชื่อว่าเมื่อมีผู้หญิงในกรรมการวินัยมากขึ้น อาจจะทำให้ผลที่ออกมาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่สังคมเข้าใจมากขึ้น พรรคอาจจะไม่สามารถคุมคนทุกคนได้ แต่ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดร่วมกันได้ ก็ต้องมีการเรียนรู้ปรับปรุงต่อไป จะได้ยกระดับความรับผิดชอบของ สส. มากขึ้นด้วย

          ขณะที่นายพริษฐ์ ทิ้งท้ายว่า สุดท้ายแล้วความเชื่อมั่นของประชาชนขึ้นอยู่กับการกระทำของเรา สิ่งที่จะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำ ส่วนที่ถูกมองว่าพรรคก้าวไกลมักจะใช้วิธีการสื่อสารทางเดียวเมื่อเกิดปัญหา ยืนยันว่า สิ่งสำคัญคือการเผชิญ ซึ่งวิธีการหนึ่งคือการตอบทุกคำถามที่สังคมหรือสื่อถามแทนประชาชน วันนี้พรรคจึงออกมาชี้แจงเรื่องนี้

เกาะติดข่าวการเมืองล่าสุดวันนี้มีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้าง

ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ก้าวไกล แถลงขับผู้สมัคร เซ่นปมล่วงละเมิด - ตัดสิทธิ สส. สิริน ห้ามรับทุกตำแหน่ง อัปเดตล่าสุด 17 ตุลาคม 2566 เวลา 16:51:41 19,613 อ่าน
TOP