x close

ยูเนสโก รับรอง สงกรานต์ไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

          ยูเนสโก ประกาศรับรอง สงกรานต์ไทย เป็นรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ อย่างเป็นทางการแล้ว


สงกรานต์ไทย
ภาพจาก X @UNESCO

          วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ยูเนสโก (UNESCO) หรือ องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ประกาศรับรอง "สงกรานต์ไทย" อันเป็นประเพณีปีใหม่ไทย เป็นรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ในที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ครั้งที่ 18 ณ เมืองคาเซเน สาธารณรัฐบอตสวานา
 
          ด้าน นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า นับเป็นเรื่องน่ายินดีและเป็นความสำเร็จของประเทศไทย ที่สงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ของยูเนสโก ซึ่งทาง สวธ. ได้ดำเนินการผ่านขั้นตอนในประเทศ และได้ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกตั้งแต่ปี 2563

สงกรานต์ไทย

          โดยกระบวนการจัดทำเอกสารขอขึ้นทะเบียน ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนผู้ถือครองและผู้ปฏิบัติ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และได้รับความยินยอมจากชุมชนไทยทุกทั่วประเทศ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้เสนอขอขึ้นทะเบียน เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ซึ่งเป็นการเสนอขอขึ้นทะเบียนรายการโดยประเทศเดียว

ขอบคุณข้อมูลจาก UNESCO, เดลินิวส์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ยูเนสโก รับรอง สงกรานต์ไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ อัปเดตล่าสุด 6 ธันวาคม 2566 เวลา 17:23:15 4,980 อ่าน
TOP