x close

ส่อง มาตรการเปิดผับถึงตี 4 ขอร้านวัดแอลกอฮอล์ ถึงจุดไหนต้องหาที่พัก - เรียกคนมารับ


          เคาะแล้ว มาตรการรองรับเปิดผับถึงตี 4 ให้ร้านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นักเที่ยว เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ต้องจัดหาที่พัก หรือตามญาติมารับ หรือเรียกรถไปส่งให้

มาตรการเปิดผับถึงตี 4

          วานนี้ (9 ธันวาคม 2566) เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานความคืบหน้า ในการออกมาตรการรองรับการขยายเวลาเปิดผับถึงตี 4 โดย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 ระบุว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการรองรับ ขยายเวลาเปิดสถานบริการเพื่อลดผลกระทบทางสังคม ในกรณีขยายเวลาเปิดบริการ

          โดยจัดทำคำแนะนำสำหรับสถานบริการที่รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยอนุญาตให้ขยายเวลาเปิดสถานบริการ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2546 ในพื้นที่เป้าหมายในการขยายเวลาเปิดสถานบริการ ได้แก่ สถานบริการที่ตั้งอยู่ในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม (ทั่วประเทศ) และสถานบริการที่ตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ และ อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

          ซึ่งสถานบริการต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยเข้มงวดในมาตรา 29 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคล ดังต่อไปนี้

          1. บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์

          2. บุคคลที่มีอาการมึนเมาสุราจนครองสติไม่ได้ รวมถึงผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกราย ให้สถานบริการตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ ก่อนอนุญาตให้ขับขี่ออกจากสถานบริการ

          ในกรณีที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ได้รับการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดทางลมหายใจแล้วพบว่า มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้สถานบริการจัดหาที่พักคอย และอำนวยความสะดวก เพื่อรอให้ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดทางลมหายใจลดลง ต่ำกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จึงอนุญาตให้ขับขี่ออกจากสถานบริการ

          หรือในกรณีที่ ผู้ขับขี่ยานพาหนะมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ไม่ยินยอมพักคอย ให้สถานบริการประสานให้เพื่อน/ญาติ ของผู้ใช้บริการขับขี่แทน หรือจัดบริการยานพาหนะเพื่อส่งลูกค้าเดินทางกลับ โดยคิดค่าบริการจากผู้ใช้บริการ

          ทั้งนี้ มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลและประเมินผลกระทบจากการขยายเวลาเปิดสถานบริการ


ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ส่อง มาตรการเปิดผับถึงตี 4 ขอร้านวัดแอลกอฮอล์ ถึงจุดไหนต้องหาที่พัก - เรียกคนมารับ โพสต์เมื่อ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 09:43:39 3,878 อ่าน
TOP