x close

วันมาฆบูชา ทำไมต้องเวียนเทียนทางขวา เวียนทางซ้ายไม่ได้เหรอ มีคำตอบ ?!


           วันมาฆบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หลายคนไปทำกิจกรรม ทำบุญ ใส่บาตร เวียนเทียน แต่เคยคิดไหมว่า ทำไมเวียนเทียน ต้องเวียนทางขวา ไม่เวียนทางซ้าย วันนี้มีคำตอบ

เวียนเทียน
ภาพจาก NATURE NDI / Shutterstock.com

           วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 วันนี้ถือเป็นวันมาฆบูชา วันสำคัญอีกวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา ที่ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง โอวาทปาติโมกข์ แก่พระสงฆ์ 1,250 รูป ที่มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย และเป็นเป็นครั้งแรกของการแสดงธรรมหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

           และในวันมาฆบูชานี้ หลายคนจะถือโอกาสเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร และเวียนเทียนไปด้วย แต่สงสัยกันไหมว่า ทำไมเราต้องเวียนเทียนด้านขวา ไม่เวียนเทียนด้านซ้าย

เวียนเทียน
ภาพจาก Vassamon Anansukkasem / Shutterstock.com

           ทั้งนี้ เว็บไซต์รัฐสภา อธิบายว่า การเวียนเทียนนั้น คือ การเดินเวียนรอบปูชนียสถานสำคัญ เช่น อุโบสถ วิหาร หรือพระพุทธรูปเพื่อระลึกคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญต่าง ๆ โดยจะเป็นการเวียนขวา 3 รอบ หรือที่เรียกว่า ประทักษิณาวัตร  โดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือผู้ที่เรานับถือ อยู่ทางขวาของผู้เวียน จึงเป็นเหตุให้ต้องเวียนเทียนด้านขวา

           ในขณะที่ไทยพีบีเอส เผยว่า การเวียนเทียนโดยเวียนทางขวานั้น เพราะมีความเชื่อว่า ทางขวาเป็นทิศมงคล การเวียนขวาหมายถึงการยอมรับพระรัตนตรัย เป็นเครื่องหมายของการแสดงความเคารพต่อบุคคลและสถานที่นั้น ๆ หากเวียนซ้ายจะไม่ทำกัน เพราะเป็นทิศอวนมงคล


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วันมาฆบูชา ทำไมต้องเวียนเทียนทางขวา เวียนทางซ้ายไม่ได้เหรอ มีคำตอบ ?! โพสต์เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:53:30 7,569 อ่าน
TOP