x close

ส่องสิทธิประโยชน์ บัตรทองทำฟันฟรี มีอะไรบ้าง อะไรบ้างไม่คุ้มครอง บัตรประชาชนใบเดียวจัดให้

          ส่องสิทธิประโยชน์ บัตรทองทำฟันฟรี มีอะไรบ้าง และมีเงื่อนไขอะไรที่ห้าม ขอมีเพียงบัตรประชาชนใบเดียวเอาอยู่


บัตรทอง ทำฟันฟรี

          หนึ่งในสิทธิบัตรทอง 30 บาทที่คนนิยมใช้กัน มักเอาไปทำฟัน เนื่องจากราคาถูกมาก ๆ และสวัสดิการต่าง ๆ ครอบคลุม ทำได้หลายอย่าง ทั้งอุดฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟัน ฯลฯ

          วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เฟซบุ๊ก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการเปิดเผยรายละเอียด สิทธิบัตรทอง 30 บาท ทำฟันฟรีปีละ 3 ครั้งที่คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น ในโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ไม่เสียค่าใช้จ่าย

รายละเอียดของโครงการ ทำฟันฟรี 5 รายการ ได้แก่


          1. ขูดหินปูน

          2. อุดฟัน

          3. ถอนฟัน

          4. เคลือบหลุมร่องฟัน

          5. เคลือบฟลูออไรด์

          ถ้าหากใช้บริการครบ 3 ครั้งต่อปีแล้ว ยังสามารถไปรักษาตามความจำเป็นได้ที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิ หรือ โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการใช้บริการ


          1. สังเกตสติ๊กเกอร์คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น

          2. ยื่นบัตรประชาชนแจ้งสิทธิได้ทันที

บัตรทอง ทำฟันฟรี

โครงการสิทธิบัตรทอง ทำฟันฟรี


          เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ผู้มีสิทธิบัตรทองสามารถทำฟันฟรีได้ตามหน่วยบริการประจำตามสิทธิหรือหน่วยบริการปฐมภูมิได้ทุกแห่ง เพียงแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการ และยังสามารถรักษาที่ทันตกรรมชุมชนอบอุ่นในจังหวัดนำร่อง 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว มีรายการสิทธิประโยชน์ 3 ประเภท ดังนี้

1. ทันตกรรมรักษา

          - ถอนฟัน

          - อุดฟัน อุดคอฟัน

          - ขูดหินปูน

          - รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม (รากฟันน้ำนม)

          - ใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่ง เพดานโหว่

          - ผ่าฟันคุด (ตามข้อบ่งชี้ของทันตแพทย์)

          - รักษาโรคปริทันต์อักเสบ

          - รักษารากฟันแท้

          - การรักษาอื่น ๆ ทางทันตกรรมที่จำเป็นต่อผู้ป่วย

2. ทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน (คนไทยทุกสิทธิการรักษา)

          - ตรวจสุขภาพช่องปาก ขัด และทำความสะอาดฟัน (สำหรับหญิงตั้งครรภ์)

          - การทาฟลูออไรด์วาร์นิช (ตามดุลยพินิจทันตแพทย์)

          - การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูงเฉพาะที่ (ตามดุลยพินิจทันตแพทย์)

          - เคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามถาวรซี่ที่ 6,7, 4, 5 (ตามดุลยพินิจทันตแพทย์)

          - คัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก โดยการตัดเนื้อเยื่อบริเวณรอยโรค และตรวจทางพยาธิวิทยา (กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 40 ปีขึ้นไป)

3. ทันตกรรมฟื้นฟู

          - ฟันปลอมฐานพลาสติก (ฟันเทียม) ทั้งแบบซี่ถอดได้และแบบทั้งปากถอดได้

          - ใส่รากฟันเทียมทุกกลุ่มอายุที่มีปัญหาการใส่ฟันเทียมทั้งปากแล้วฟันเทียมหลวมไม่แน่น ไม่กระชับหรือไม่สามารถใส่ฟันเทียมได้ ที่ทันตแพทย์วินิจฉัยแล้วว่า จำเป็นต้องได้รับการใส่รากฟันเทียม

          - จัดฟันในผู้มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่หรือปากแหว่ง หรือเพดานโหว่ (ตามดุลยพินิจขอแพทย์)

4. อะไรบ้างที่บัตรทองไม่คุ้มครอง

          - การทำเพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

          - การตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่เกินความจำเป็นจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

บัตรทอง ทำฟันฟรี


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ส่องสิทธิประโยชน์ บัตรทองทำฟันฟรี มีอะไรบ้าง อะไรบ้างไม่คุ้มครอง บัตรประชาชนใบเดียวจัดให้ อัปเดตล่าสุด 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:59:31 18,020 อ่าน
TOP