x close

เงินเดือนข้าราชการ เดือนพฤษภาคม 2567 ไม่ได้ออกวันที่ 25 เช็กที่นี่ กว่าจะได้เงินคือวันไหน

          เงินเดือนข้าราชการ เดือนพฤษภาคม 2567 ออกช้ากว่าวันที่ 25 ไปไกล เช็กที่นี่ เมื่อไรจะได้เงิน ส่วนเงินเดือนทหารกองประจำการ ออกเดือนมิถุนายน 2567


เงินเดือนข้าราชการ เดือนพฤษภาคม 2567

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เฟซบุ๊ก กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department มีการเปิดเผยปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินเดือนทหารกองประจำการ และเงินบำนาญรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม พบว่า ในเดือนนี้ เงินเดือนข้าราชการ ไม่ได้ออกวันที่ 25 พฤษภาคม แต่เลื่อนออกไปไกลถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

เงินเดือนข้าราชการ เดือนพฤษภาคม 2567

เงินเดือนข้าราชการ


          ในส่วนนี้จะมีวิธีการจ่ายทั้ง 2 งวดและงวดเดียว ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของข้าราชการว่าต้องการรับแบบใด ซึ่งวันที่จ่ายเงินเดือนในเดือนพฤษภาคม ได้แก่

          - จ่าย 2 งวด วันที่ 16 และ 28 พฤษภาคม 2567

          - จ่ายงวดเดียว วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

เงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ


          ในเดือนนี้จะมีการจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

เงินเดือนข้าราชการ เดือนพฤษภาคม 2567

เงินเดือนทหารกองประจำการ


          เงินเดือนของเดือนพฤษภาคม จะข้ามเดือนไปจ่ายวันที่ 10 มิถุนายน 2567

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตลอดระยะเวลาที่เหลือของปี มีดังนี้

          - เดือนมิถุนายน : วันที่ 14 และ 25
          - เดือนกรกฎาคม : วันที่ 16 และ 25
          - เดือนสิงหาคม : วันที่ 16 และ 27
          - เดือนกันยายน : วันที่ 16 และ 25
          - เดือนตุลาคม : วันที่ 16 และ 28
          - เดือนพฤศจิกายน : วันที่ 15 และ 26
          - เดือนธันวาคม : วันที่ 16 และ 24

เงินเดือนข้าราชการ เดือนพฤษภาคม 2567

ปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ตลอดระยะเวลาที่เหลือของปี มีดังนี้

          - เดือนมิถุนายน : วันที่ 21
          - เดือนกรกฎาคม : วันที่ 23
          - เดือนสิงหาคม : วันที่ 23
          - เดือนกันยายน : วันที่ 23
          - เดือนตุลาคม : วันที่ 24
          - เดือนพฤศจิกายน : วันที่ 22
          - เดือนธันวาคม : วันที่ 20
   


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เงินเดือนข้าราชการ เดือนพฤษภาคม 2567 ไม่ได้ออกวันที่ 25 เช็กที่นี่ กว่าจะได้เงินคือวันไหน อัปเดตล่าสุด 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:49:27 51,175 อ่าน
TOP