x close

วิธีลงทะเบียนซิมการ์ด ชื่อต้องตรงกับบัญชีโมบายแบงก์กิ้ง ชื่อไม่ตรง เปลี่ยนชื่อซิม ต้องทำยังไง ?

          กสทช. แนะประชาชนตรวจสอบ เบอร์โมบายแบงก์กิ้ง ที่ผูกกับบัญชีธนาคาร ต้องเป็นชื่อบุคคลเดียวกัน เผยไทยมีโมบายแบงก์กิ้ง 106 ล้านบัญชี - มีชื่อไม่ตรงกับซิมการ์ด ราว 30 ล้านบัญชี
วิธีลงทะเบียนซิมการ์ด

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 สำนักงาน กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเริ่มมาตรการสกัดกั้นซิมผีบัญชีม้าในระบบการเงินออนไลน์ โดยจะเริ่มทำการตรวจคัดกรอง ชื่อผู้ถือครองเบอร์ซิมการ์ด และบัญชีโมบายแบงก์กิ้ง ที่ผูกกับบัญชีธนาคาร ต้องเป็นชื่อบุคคลเดียวกัน

     
     ปัจจุบันไทยมีบัญชีโมบายแบงกิ้ง 106 ล้านบัญชี และมีประมาณ 30 ล้านบัญชี ที่ชื่อไม่ตรงกับซิมการ์ด โดยคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการตรวจสอบประมาณ 120 วัน หรือเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน 2567 ตั้งเป้าหมายจะปิดหรือระงับบัญชีม้าให้ได้ราว 100,000 บัญชีต่อเดือน จากบัญชีม้าในระบบที่คาดว่าจะมีมากถึง 1 ล้านบัญชี
 

วิธีลงทะเบียนซิมการ์ด

ภาพจาก สำนักงานสื่อสารองค์กร สำนักงาน กสมช.

          อย่างไรก็ตาม กสทช. ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 27 พฤษภาคม ยังสามารถใช้งานโมบายแบงก์กิ้งได้ตามปกติ เพราะยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ เป็นขั้นตอนของการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล ทั้งนี้สำหรับคนที่มีความจำเป็นต้องใช้ซิมการ์ดชื่อไม่ตรงกับบัญชีโมบายแบงก์กิ้ง ก็สามารถไปชี้แจงอธิบายความจำเป็นกับทางผู้ให้บริการขอผ่อนผันได้

วิธีการตรวจสอบซิมการ์ด-โมบายแบงก์กิ้ง

          - ประชาชนสามารถตรวจสอบได้โดยกด *179*เลขบัตรประชาชน# โทรออก

หากชื่อซิมการ์ดไม่ตรงกับชื่อบัญชีธนาคาร ต้องทำอย่างไร

          - จะมีการแจ้งเจ้าของบัญชีให้เปลี่ยนไปใช้เบอร์ซิมการ์ดที่ตนเป็นเจ้าของ หรือเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองเบอร์เป็นชื่อตน (ชื่อโมบายแบงก์กิ้ง และซิมการ์ด ต้องเป็นชื่อบุคคลเดียวกันเท่านั้น)

          - ยกเว้นมีเหตุผลความจำเป็น เช่น เปิดโมบายแบงก์กิ้งให้บุตรหลานที่เป็นเด็กเยาวชน หรือบิดามารดา ผู้สูงวัย เป็นต้น

          - ในกรณีเจ้าของเบอร์ที่ลงทะเบียนเอาไว้อยู่ต่างประเทศ เป็นกระบวนการของ ปปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนะนำรอรายละเอียดจากประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

          - หากเจ้าของบัญชีไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลง อาจพิจารณาระงับการใช้งานธนาคารออนไลน์

          - กรณีขอเปิดใช้โมบายแบงก์กิ้งรายใหม่ ธนาคารจะตรวจสอบชื่อเจ้าของบัญชีและเจ้าของเบอร์ ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน
 

วิธีเปลี่ยนชื่อซิมที่ลงทะเบียน เป็นชื่อของตัวเอง ต้องทำยังไง

AIS

          - แนะนำให้ ผู้โอน และผู้รับโอน นำซิมการ์ดและบัตรประชาชนตัวจริง ติดต่อทำรายการที่ AIS Shop / Telewiz ทุกสาขา โดยสามารถตรวจสอบสาขาใกล้บ้านที่นี่ค่ะ >> www.ais.co.th

กรณีมอบอำนาจของบุคคลธรรมดา (ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ)

          (ทำการมอบอำนาจได้เฉพาะผู้โอนเท่านั้น) โดยผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจจะต้อง...

          1. แสดงต้นฉบับ พร้อมสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ยกเว้นสำเนาบัตรกรณีจดทะเบียนโดยการ Read Smart Card

          2. หนังสือมอบอำนาจตัวจริงพร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ของผู้มอบอำนาจที่สามารถติดต่อได้ (หนังสือมอบอำนาจไม่ต้องติดอากรแสตมป์)

          ใช้งานได้ภายใน 1 ชั่วโมง กรณีลูกค้ามียอดค้างชำระ ต้องชำระยอดค้างทั้งหมด หลังจากเปลี่ยนแล้ว สิทธิ์ในการใช้งานบางรายการจะสิ้นสุด (สามารถสอบถามกับสาขาได้โดยตรง)
 

true

          - สำหรับการโอนเปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียนซิมการ์ด ผู้จดทะเบียนเดิมและผู้จดทะเบียนใหม่ สามารถนำบัตรประชาชนตัวจริงติดต่อได้ที่ทรูช้อป เพื่อดำเนินการ

dtac

การเปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียน สามารถติดต่อทำการเปลี่ยนชื่อได้ที่ศูนย์บริการดีแทค โดยใช้เอกสารดังนี้

>> ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่มาดำเนินการด้วยตนเอง

          - บัตรประชาชนตัวจริงของลูกค้าเดิม

          - บัตรประชาชนตัวจริงของลูกค้าใหม่

>> ลูกค้าเดิมมอบอำนาจให้ลูกค้าใหม่มาดำเนินการ

          - บัตรประชาชนตัวจริงของลูกค้าเดิม

          - สำเนาบัตรประชาชนของลูกค้าเดิม เซ็นรับรอง

          - เอกสารมอบอำนาจของลูกค้าเดิม พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้า หากไม่สะดวกติดสามารถอนุโลมได้)

          - บัตรประชาชนตัวจริงของลูกค้าใหม่
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีลงทะเบียนซิมการ์ด ชื่อต้องตรงกับบัญชีโมบายแบงก์กิ้ง ชื่อไม่ตรง เปลี่ยนชื่อซิม ต้องทำยังไง ? อัปเดตล่าสุด 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 22:27:32 43,354 อ่าน
TOP