x close

เช็กคุณสมบัติ รับเงินสูงสุด 40,000 บาท ซ่อมบ้านคนพิการ-ผู้สูงอายุ ใครก็ยื่นได้ ดูเลย

         พม. เปิดให้ยื่นคำร้อง ซ่อมบ้านผู้สูงอายุ – คนพิการ หลังละ 40,000 บาท มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง เช็กที่นี่
เงินซ่อมบ้าน
ภาพจาก News NBT2HD

          วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ดูแลสวัสดิการให้กลุ่มเปราะบาง เช่น ซ่อม สร้างบ้านให้ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ ผู้สูงอายุ แต่ด้วยงบประมาณมีจำกัดจึงใช้ความร่วมมือกับภาคเอกชนในพื้นที่ พร้อมขอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สร้างบ้านและใช้ช่างชุมชนหรือช่างจากทหารมาช่วยซ่อม สร้างบ้าน

          คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน ซ่อมบ้านผู้สูงอายุ


          - ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป
          - อยู่ในครอบครัวยากจน
          - ที่อยู่อาศัยทรุดโทรม ไม่มั่นคง
          - อาศัยอยู่ในครอบครัวไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
          - ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ

          ขั้นตอนการพิจารณาในต่างจังหวัด

          
          - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการซ่อมแซมบ้าน
          - จัดส่งการประมาณค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านพร้อมด้วยเอกสารมายังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
          - พมจ. จะมีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงเพื่อประเมินสภาพบ้าน
          - พมจ. นำมาประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดลำดับการซ่อมแซมบ้าน
          - พมจ. ดำเนินการจะซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้าน จัดสรรงบประมาณไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งเป็นการสนับสนุนเฉพาะค่าวัสดุสำหรับซ่อมบ้าน
          - ดำเนินการซ่อมแซมบ้านภายใน 60 วัน และรายงานผลการซ่อมแซมบ้าน

เงินซ่อมบ้าน
ภาพจาก News NBT2HD

          คุณสมบัติคนพิการ รับเงินซ่อมบ้านไม่เกิน 40,000 บาท


          - มีบัตรประจำตัวคนพิการ
          - อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 6 เดือน
          - ที่อยู่ไม่มั่นคง ไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ
          - มีรายได้น้อย
          - ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ หรือได้รับแต่ไม่มีเพียงพอ

          ขั้นตอนการพิจารณา


          คนพิการ ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

          - ยื่นคำร้อง ที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯ หรือสาขา
          - เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ
          - พิจารณา อนุมัติแจ้งผลการอนุมัติ
          - เข้าปรับที่อยู่อาศัยให้คนพิการ

          คนพิการ พื้นที่ต่างจังหวัด

          - ยื่นคำร้องที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
          - พมจ. จะส่งเรื่องให้ อปท. ประสานให้ อปท. เป็นหน่วยให้บริการมีการเยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงและอนุมัติงบ พร้อมปรับที่อยู่อาศัยให้คนพิการ
          - ส่วนกรณีไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย จะต้องมีหลักฐานจากการยินยอมจากเจ้าของกรณี เป็นบ้านเช่าต้องมีหลักฐานว่าอยู่อาศัยได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

เงินซ่อมบ้าน
ภาพจาก News NBT2HD

          ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 -354-3388 ต่อ 209 หรือศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ

ขอบคุณข้อมูลจาก รัฐบาลไทย


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เช็กคุณสมบัติ รับเงินสูงสุด 40,000 บาท ซ่อมบ้านคนพิการ-ผู้สูงอายุ ใครก็ยื่นได้ ดูเลย อัปเดตล่าสุด 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:55:34 29,286 อ่าน
TOP