x close

เปิดเงื่อนไข เที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษี ทำยังไงถึงได้ลดบ้าง ส่องรายชื่อ 55 จังหวัดเข้าเกณฑ์

          เที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษี สำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เปิดเงื่อนไข ทำยังไงบ้างถึงลดหย่อนภาษีได้ และเมืองรอง 55 จังหวัด มีเมืองไหนบ้าง คาด สามารถลดภาษีถึง 1,800 ล้านบาท
เที่ยวเมืองรอง

          วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ไทยพีบีเอส รายงานว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม. เห็นชอบมาตรการภาษีและอนุมัติในหลักการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ และกำหนดการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

          นายเศรษฐา กล่าวว่า ต้นเดือนที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวในการผลักดันเศรษฐกิจ โดยได้ประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องการสนับสนุนเมืองรอง มีการประสานเพื่อจัดเทศกาลต่าง ๆ ในเมือง โดยเฉพาะเดือนที่เป็น Low Season พร้อมประสาน สส. ในพื้นที่ให้รับทราบ ประสานไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อช่วยในการสนับสนุนและโปรโมต กระตุ้นเศรษฐกิจพื้นเมืองได้

          นางรัดเกล้า อินวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับมาตรการอบรมสัมมนาในประเทศ (นิติบุคคล) และมาตรการทางภาษีสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ (บุคคลธรรมดา) ระหว่างเดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน นี้ ทาง ครม. ได้สนับสนุนหลักการโดย มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ (นิติบุคคล)

          1. เงื่อนไขการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ (นิติบุคคล)


          สิทธิประโยชน์ด้านภาษี ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่ายค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนาในประเทศ หรือค่าบริการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เพื่อการอบรมสัมมนาดังกล่าว ที่จ่ายไปตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 30 พฤศจิกายน 2567 จะต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนค่าขนส่งที่จ่ายให้ผู้ที่มิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องมีใบรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร

          เงื่อนไขหักภาษีค่าใช้จ่าย


          - หักรายจ่ายได้ 2 เท่าของรายจ่ายตามจริง สำหรับการอบรมสัมมนาที่จัดในจังหวัดท่องเที่ยวรอง ยกเว้นพื้นที่บางอำเภอในจังหวัดท่องเที่ยวหลัก

          - หักรายจ่ายได้ 1.5 เท่าของรายจ่ายตามจริง สำหรับการอบรมสัมมนาที่ไม่ได้จัดขึ้นในจังหวัดท่องเที่ยวรอง (จังหวัดท่องเที่ยวหลัก)

          - หักรายจ่ายได้ 1.5 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง ในกรณีที่ไม่สามารถแยกได้ว่าเกิดขึ้นในท้องที่ใด

         พื้นที่ของจังหวัดท่องเที่ยวหลัก - รอง มีอะไรบ้าง


          - พื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวรอง แบ่งเป็น 55 จังหวัด หักรายจ่ายได้ 2 เท่า

          - พื้นที่บางอำเภอในจังหวัดท่องเที่ยวหลัก 15 จังหวัด หักรายจ่ายได้ 2 เท่า

          - พื้นที่อื่นในจังหวัดท่องเที่ยวหลัก หักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า

          2. มาตรการภาษีสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ สำหรับบุคคลธรรมดา

          
          กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิทธิประโยชน์ทางภาษี-ให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักลดหย่อนค่าบริการได้ ดังนี้

          - ค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

          - ค่าที่พักในโรงแรม

          - ค่าที่พักโฮมสเตย์ไทย

          - ค่าที่พักในสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม

          ส่วนการท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง ต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร ไม่เกิน 15,000 บาท

          ส่วนพื้นที่ในการให้สิทธิประโยชน์จังหวัดท่องเที่ยวรองนั้น 2 มาตรการนี้จะรวมกับร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ..จำนวน 1 ฉบับ

          ส่วนรายได้จากภาษีที่รัฐจะสูญเสีย สำหรับการสัมมนาของนิติบุคคลอยู่ที่ 1,200 ล้านบาท ส่วนของบุคคลธรรมดา จะเสียประมาณ 581 ล้านบาท


เที่ยวเมืองรอง


          รายชื่อเมืองรอง 55 จังหวัด ได้แก่


          ภาคเหนือ

          - เชียงราย

          - พิษณุโลก

          - ตาก

          - เพชรบูรณ์

          - นครสวรรค์

          - สุโขทัย

          - ลำพูน

          - อุตรดิตถ์

          - ลำปาง

          - แม่ฮ่องสอน

          - พิจิตร

          - แพร่

          - น่าน

          - กำแพงเพชร

          - อุทัยธานี

          - พะเยา

          ภาคอีสาน

          - อุดรธานี

          - อุบลราชธานี

          - หนองคาย

          - เลย

          - มุกดาหาร

          - บุรีรัมย์

          - ชัยภูมิ

          - ศรีสะเกษ

          - สุรินทร์

          - สกลนคร

          - นครพนม

          - ร้อยเอ็ด

          - มหาสารคาม

          - บึงกาฬ

          - กาฬสินธุ์

          - ยโสธร

          - หนองบัวลำภู

          - อำนาจเจริญ

          ภาคกลาง

          - ลพบุรี

          - สุพรรณบุรี

          - นครนายก

          - สระแก้ว

          - ตราด

          - จันทบุรี

          - ราชบุรี

          - สมุทรสงคราม

          - ปราจีนบุรี

          - ชัยนาท

          - อ่างทอง

          - สิงห์บุรี

          ภาคใต้

          - นครศรีธรรมราช

          - พัทลุง

          - ตรัง

          - สตูล

          - ชุมพร

          - ระนอง

          - นราธิวาส

          - ยะลา

          - ปัตตานี


ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยพีบีเอส


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดเงื่อนไข เที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษี ทำยังไงถึงได้ลดบ้าง ส่องรายชื่อ 55 จังหวัดเข้าเกณฑ์ อัปเดตล่าสุด 5 มิถุนายน 2567 เวลา 11:51:12 15,560 อ่าน
TOP