x close

“โลกเดือด” เป็นเรื่องของทุกคน! “ทรู” เปิด 5 ภารกิจ สู่เส้นทาง Net Zero ในแบบ “ทรู”


"โลกเดือด" เป็นเรื่องของทุกคน! เปิด 5 ภารกิจใช้เทคโนโลยี AI และ Machine Learning
ลดก๊าซเรือนกระจก สู่เส้นทาง Net Zero ในแบบ "ทรู"

• 98% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการดำเนินธุรกิจของทรู คอร์ปอเรชั่น มาจากการใช้ไฟฟ้าในโครงข่าย
• ทรู ใช้เทคโนโลยีมุ่งเน้นให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593


     มนุษยชาติเหลือเวลาอีกแค่ 5 ปี ในการจำกัดอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศา ก่อนที่จะเข้าสู่วิกฤตฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม หายนะครั้งใหญ่ของระบบนิเวศ ที่ไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขได้ "โลกเดือด" จึงเป็นเรื่องของทุกคน

     ทรู คอร์ปอเรชั่น ชวนส่องเส้นทางสู่ Net Zero นำเทคโนโลยี AI และ Machine Learning เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโครงข่าย และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการดำเนินธุรกิจตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เนื่องในวัน World Environment Day 2024


1. เพิ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งโซล่าเซลล์ที่เสาสัญญาณ 7,800 แห่ง และดาต้าเซ็นเตอร์ 1 แห่ง

    • ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 45,000 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี
    • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 20,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี


2. ใช้ AI และ Machine Learning เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย และลดการใช้พลังงาน

    • ลดการใช้พลังงานได้สูงสุด 15% ต่อเสาสัญญาณ ด้วยโซลูชัน AI ที่เป็นสิทธิบัตรของทรู


3. ยกระดับเครือข่ายให้ล้ำสมัย (Network Modernization) อัปเกรดเสาสัญญาณทั่วประเทศ

    • ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 10,000 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี
    • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 4,400 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี


4. ประเมินความเสี่ยงพื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณ* ที่มีโอกาสสร้างผลกระทบความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็น 1 ใน 3 วิกฤตฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม

*โปรแกรมมาตรฐานระดับโลก Biodiversity and Ecosystem Services Trends and Conditions Assessment Tool (BESTCAT)


5. 100% รีไซเคิล ไม่มีการฝังกลบขยะ e-Waste ที่รวบรวมได้จากการดำเนินธุรกิจและผู้บริโภค

    • 1.99% ล้านชิ้น รีไซเคิลขยะ e-Waste จากลูกค้า 100% ไม่มีการฝังกลบ
    • 39% ลดการนำน้ำมาใช้ต่อรายได้


ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น องค์กรอันดับ 1 ความยั่งยืน DJSI สูงสุดของโลกในทุกอุตสาหกรรมจาก S&P Global 

True Blog : คลิก

#WorldEnvironmentDay #วันสิ่งแวดล้อมโลก #TrueSustainability

 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
“โลกเดือด” เป็นเรื่องของทุกคน! “ทรู” เปิด 5 ภารกิจ สู่เส้นทาง Net Zero ในแบบ “ทรู” อัปเดตล่าสุด 5 มิถุนายน 2567 เวลา 16:43:18 2,489 อ่าน
TOP