x close

กัญชา กลับเป็นยาเสพติด เช็กเลยส่วนไหนบ้าง จ่อเสนอ ป.ป.ช. ก่อนบังคับใช้ 1 ม.ค. 68

           บอร์ดยาเสพติด มีมติ คืนกัญชากลับเป็นยาเสพติด หลังปลดล็อกมา 2 ปี มีส่วนช่อดอก สารสกัด THC มากกว่า 0.2% จ่อเสนอ ป.ป.ช. ก่อนบังคับใช้ 1 ม.ค. 68
กัญชา

           วานนี้ (5 กรกฎาคม 2567) เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า จากการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ครั้งที่ 32-8/2567 ที่ประชุมพิจารณาสถานะของพืชสมุนไพร กัญชา และกัญชง โดยมีมติให้กัญชาและกัญชงกลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 หลังจากปลดล็อกมา 2 ปี

           ด้าน นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญคือการพิจารณา (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. … ที่กำหนดให้กัญชาและกัญชง เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานต่อไป

           โดยที่ประชุมเห็นตรงกันว่า กัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัย ไม่เห็นด้วยในการใช้เพื่อสันทนาการ คณะกรรมการซึ่งมี 29 คน ลาออกไป 3 คน เหลืออยู่ 26 คน ซึ่งวันนี้มาประชุมไม่ครบ เสียงข้างมากเห็นชอบให้นำกัญชา กัญชง กลับเข้าสู่บัญชีรายชื่อยาเสพติดประเภทที่ 5

           อนึ่ง ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขนี้ จะเพิ่มกัญชา กัญชง ในส่วน ช่อดอก สารสกัด THC มากกว่า 0.2% เป็นยาเสพติด ยกเว้นกิ่ง ก้าน ราก ใบ เมล็ด

           และในสัปดาห์หน้าจะมีการเสนอ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. … ตามที่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ซึ่งร้อยละ 80 เห็นว่าควรนำกัญชากลับสู่ยาเสพติด พร้อมนำข้อเสนอแนะและข้อความเห็นจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ไปยัง ป.ป.ส. และนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมในวันนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ

           สำหรับการประกาศให้กัญชาเป็นยาเสพติด จะระบุส่วนใดบ้างนั้น ตามร่างประกาศฯ ที่ได้เปิดรับฟังความเห็นมา พบว่า

           - ส่วนที่ไม่เป็นยาเสพติด คือ ส่วนของกิ่ง ก้าน ราก ใบ และเมล็ด โดยจะต้องเป็นส่วนของกัญชาที่อยู่ในประเทศเท่านั้น

           - ส่วนที่ถือว่าเป็นยาเสพติด คือ ส่วนช่อดอกและสารสกัดที่มีปริมาณ THC มากกว่า 0.2% โดยน้ำหนัก

           ซึ่งการควบคุมเมล็ดกัญชาที่ไม่เป็นยาเสพติด ไม่ให้เป็นต้นและช่อดอกต่อไปนั้น ได้มีการรวบรวมไปในข้อเสนอแนะต่อ ป.ป.ส. แล้ว โดยหนึ่งในเหตุผลที่ไม่นำเมล็ดกัญชาเป็นยาเสพติด เนื่องจากในเมล็ดไม่มีสาร THC ที่ทำให้เกิดการเสพติด ซึ่งนิยมนำไปใช้ในอุตสาหกรรม  

           ส่วนความกังวลว่าจะเอาเมล็ดกัญชาไปปลูก จะมีการออกกฎกระทรวงมาเพื่อกำหนดการอนุญาตว่า ใครสามารถปลูกได้ ใครขออนุญาตทำอะไรได้บ้าง

           โดยมติในที่ประชุมวันนี้ยังต้องส่งไปยัง ป.ป.ส. เพื่อพิจารณา ซึ่งอาจจะมีการปรับแก้อีกครั้ง และประกาศยาเสพติดนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2568 เพื่อให้มีระยะเวลาในการแก้ไขกฎหมายอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับประกาศ

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กัญชา กลับเป็นยาเสพติด เช็กเลยส่วนไหนบ้าง จ่อเสนอ ป.ป.ช. ก่อนบังคับใช้ 1 ม.ค. 68 โพสต์เมื่อ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:22:47 13,052 อ่าน
TOP