ตั้ง ชวรัตน์ รักษาการนายกฯ โอฬาร เยียวยาสนามบิน

ชวรัตน์ ชาญวีรกูล


สรุปประเด็นข่าวโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

          วันนี้ (3 ธันวาคม) การประชุมคณะรัฐมนตรีรักษาการ ที่สำนักงานกองปลัด จังหวัดนนทบุรี ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รองนากยรัฐมนตรี นั่งรักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หลังจากที่วานนี้ (2 ธันวาคม) คณะตุลาศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติยุบ 3 พรรคการเมือง และตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 5 ปี ส่งผลให้ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ พ้นจากตำแหน่ง รวมทั้งรัฐมนตรีที่เป็นกรรมการบริหารทั้ง 3 พรรคการเมือง

          นอกจากนี้ ที่ประชุมรักษาการคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังแต่งตั้งให้ นายโอฬาร ไชยประวัติ รักษาการรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ปิดสนามบิน 2 แห่ง ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดรักษาการในวันนี้ ได้มีการพิจารณาเพื่อมีมติแต่งตั้ง และแบ่งงานรับผิดชอบในส่วนของรัฐมนตรีที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง รวมถึงจะมีการหารือถึงกรอบการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วย

          ด้านนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ยังมีบุคคลในพรรคพลังประชาชนหลายคนที่เหมาะสม แต่ไม่อยากให้นำเรื่องนี้ไปเชื่อมโยงกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

          ทั้งนี้ นอกจากจะให้ นายชวรัตน์ เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรี แล้ว ยังให้ดูแลกระทรวงการต่างประเทศด้วย 

          - พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รักษาการรองนายกรัฐมนตรี ดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

          - พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          - นายโอฬาร ไชยประวัติ รักษาการรองนายกรัฐมนตรี ดูแลกระทรวงพาณิชย์ 

          - นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดูแลกระทรวงศึกษาธิการ 

          - พล.อ.อภิชาต เพ็ญกิตติ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ดูแลกระทรวงกลาโหม
 

          ขณะที่ นายชวรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลรักษาการจะอยู่ให้กำลังใจและดูแลความเรียบร้อยของประเทศ จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ ซึ่งส่วนตัวยังไม่ตัดสินใจเลือกสถานที่ทำงาน ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงบประมาณ และท่าอากาศยานดอนเมือง หากพันธมิตรฯ เลิกชุมนุมแล้ว


ชวรัตน์ ชาญวีรกุลประวัติ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล 

          นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล เกิดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2479 ปัจจุบันอายุ 72 ปี สมรสกับ นางทัศนีย์ ชาญวีรกุล มีบุตร 3 คน คือ นายอนุทิน ชาญวีรกุล, นายมาศถวิน ชาญวีรกุล, นางสาวอนิลรัตน์ ชาญวีรกุล จบการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อด้วยปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน และได้ร่วมอบรมหลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกทั้งอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

          เติบโตมาในสายธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เมื่อปี 2510 สมัยที่อายุได้ 31 ปี ได้ก่อตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้างเล็กๆ ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาทขึ้น ใช้ชื่อว่า บริษัท ซิโนไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ก่อนจะขยายอาณาจักรรับงานระดับ "เมกะโปรเจ็คต์" ของรัฐบาลหลายยุคหลายสมัย งานใหญ่ที่สร้างชื่อ เช่น งานก่อสร้างโครงการสนามบินสุวรรณภูมิ 12,260 ล้านบาท, ก่อสร้างโรงไฟฟ้าราชบุรี วงเงิน 4,325 ล้านบาท, งานโรงงานไฟฟ้าแก่งคอย 2,534 ล้านบาท, การก่อสร้างโรงงานไฟฟ้ากรุงเทพใต้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2,360 ล้านบาท

          สำหรับทางเดินบนถนนการเมืองนั้น นายชวรัตน์ มีสายสัมพันธ์ทางการเมืองมานานแล้ว พร้อมกันนี้ยังเคยผลักดันให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล บุตรชายเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ผลสำเร็จอีกด้วย ขณะที่ในปี 2539 นายชวรัตน์ เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง สมัยรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช ตามโควต้าของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ก่อนจะยึดเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตามโควต้าของลูกชาย นายอนุทิน ผู้ใกล้ชิด พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 

 ประวัติการทำงาน  

          - พ.ศ. 2537 – 2538 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง สมัยที่ 1 
          - พ.ศ. 2539 – 2540 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง สมัยที่ 2 
          - พ.ศ. 2551 รองนายกรัฐมนตรี ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
          - พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
          - รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา 
          - ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา 
          - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
          - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
          - กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัดมหาชน 
          - กรรมการบริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิคส์ สยาม จำกัด (มหาชน) 
          - กรรมการบริษัท ฟินิกซ พัลพ์ แอนด์เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) 
          - กรรมการบริษัท ซันพาราเทค จำกัด 
          - กรรมการบริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) 
          - กรรมการบริษัท ไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด (มหาชน) 
          - กรรมการบริษัท ดีเอชแอล (ประเทศไทย) จำกัด 
          - กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ประเทศปาปัวนิวกินี ประจำประเทศไทย 
          - รองประธานคณะอนุกรรมการสรรหาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
          - ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
          - กรรมการที่ปรึกษาสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
          - คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ไทยคันทรีคลับ 
          - สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ 
          - สมาชิกราชกรีฑาสโมสร 
          - ประธานกรรมการ South East Asia Iron and Steel Institute (SEAISI) 
          - ประธานกรรมการ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 
          - ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ 
          - รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ดูแลธุรกิจต่างประเทศ) 
          - ประธานคณะทำงานให้ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศภาคีเอเซียน 
          - ประธานอนุกรรมการการศึกษาเรื่องเขตการค้าเสรีอาเซียน (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 
          - อุปนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
          - ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย 
          - สมาชิกหอการค้าไทย 
          - นายกยุวสมาคมแห่งประเทศไทย สาขาป้อมปราบฯ 
          - กรรมการสมาคมก่อสร้างไทย 
          - ประธานองค์การนักธุรกิจหนุ่ม สาขาประเทศไทย (YPO) สมาชิกองค์การนักธุรกิจหนุ่มสากล (YPO)

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์  

          - พ.ศ. 2524 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 
          - พ.ศ. 2533 ORDRE DELA COURONNE-ROYAUME DE BELGIQUE 
          - พ.ศ. 2534 มงกุฎไทย ชั้นที่ 3 ตริตราภรณ์ 
          - พ.ศ. 2535 ช้างเผือก ชั้นที่ 3 ตริตราภรณ์ 
          - พ.ศ. 2538 มงกุฎไทย ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ 
          - พ.ศ. 2539 ประถมาภรณ์ช้างเผือก 
          - พ.ศ. 2540 มหาวชิรมงกุฎ ม.ว.ม. 
          - พ.ศ. 2547 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 
          - พ.ศ. 2550 Member of the Most Excellent Order of the British Empire (MBE)


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
      และ thaigov.go.th

 
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ตั้ง ชวรัตน์ รักษาการนายกฯ โอฬาร เยียวยาสนามบิน อัปเดตล่าสุด 3 ธันวาคม 2551 เวลา 14:28:39 42,744 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP