x close

กระทรวงวัฒนธรรม ชี้ เด็กไทย ติดเซ็กส์-มือถือ-พนัน
วธ.ชี้เด็กไทยติดเซ็กส์-มือถือ-พนัน เร่งปลูกฝังหลักเศรษฐกิจพอเพียง (คมชัดลึก)

          เมื่อวันที่ 21  สิงหาคม 2552   ที่หอประชุมสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.)   นายธีระ     สลักเพชร      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) บรรยายพิเศษ เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการการศึกษา ตอนหนึ่งว่า   สภาพสังคมไทยปัจจุบัน    เด็กและเยาวชนไทย มีค่านิยม ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก คือ ติดมือถือ การพนัน  เซ็กส์และแฟชั่น   ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่สนใจศิลปวัฒนธรรม ไม่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเป็นการติดหล่มกับชีวิต เกิดสังคมที่มีความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย สังคมปัจจุบันเน้นวัตถุนิยม บริโภคนิยม ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาคนไทยไม่พึ่งพาตนเองเกิดขึ้น

          รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า    ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือ การที่เด็กไทยหันไปชื่นชมศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศ  โดยเฉพาะเสพวัฒนธรรมจากประเทศเกาหลี ซึ่งคิดว่าสาเหตุที่ประเทศไทย   ไม่มีความเข็มแข็งทางวัฒนธรรม   เนื่องจากคนไทยมีการศึกษาน้อย ทำให้ไม่มีภูมิคุ้มกันทางด้านการรับวัฒนธรรมต่างชาติ ดังนั้นเราต้องมีการตั้งหลักในการพัฒนาการปลูกฝังวัฒนธรรมไทยกันใหม่ เพื่อให้คนไทยกลับมาสนใจวัฒนธรรมของชาติ

          "สิ่งสำคัญอีกประการที่เราจำเป็นต้องปลูกฝังเด็กไทย คือ การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการใช้ความพอเพียงพอประมาณในการดำรงชีวิต ดังนั้นตนจึงมอบแนวทางให้แก่ครูอาจารย์ของสบศ.นำหลักคุณธรรมและความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงบรรจุ เข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนและแนวข้อสอบ เพื่อให้เด็กนักเรียน สบศ.ซึ่งต้องเป็นผู้นำในสายงานด้านวัฒนธรรมในอนาคตได้มีความเข้าใจอย่างแท้ จริง ซึ่งตนคิดว่า เด็กยุคใหม่จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในการเลือกรับเอาวัฒนธรรมที่ดี เช่นเดียวกับการเข้ามาของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยก็จะต้องรับเฉพาะวัฒนธรรมที่ ดีและไม่ขัดกับวิถีชีวิตของคนไทย"  นายธีระ กล่าว


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กระทรวงวัฒนธรรม ชี้ เด็กไทย ติดเซ็กส์-มือถือ-พนัน อัปเดตล่าสุด 22 สิงหาคม 2552 เวลา 14:14:59 10,789 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP