ครูเอกชนเตรียมเฮ! ได้ปรับเงิน 1.5 หมื่นบาทเรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม


           ครูเอกชนเตรียมเฮ ครม. จะเสนอการปรับเงินเดือน  1.5 หมื่นบาท ภายในวันที่ 14 มีนาคม โดยใช้เงินทั้งหมด 2,401.50 ล้านบาท

           วันนี้ (28 กุมภาพันธ์) นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการปรับเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชน 15,000 บาท ว่า หลังจากที่ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช  รมว.ศึกษาธิการ ได้ยื่นเรื่องเสนอปรับเงินดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) และทาง ครม. กับทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (สช.) ได้หารือกันแล้วและเบื้องต้นได้มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการปรับเงินดังกล่าว พร้อมเสนอเข้าที่ประชุม ครม. 14 มีนาคมนี้

           นายชาญวิทย์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีการปรับเงินเดือนให้ครูที่มีวฺุฒิการศึกษาปริญญาตรีได้รับเงิน จากอัตราเดิม คือ  9,100 บาท เป็น 11,680 บาท จำนวน 70,353 คน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ซึ่งใช้งบระหว่างเดือน มกราคม-กันยายน จำนวน 1,094 ล้านบาท หรือ เดือนละ 121.55 ล้านบาท นอกจากนี้ การปรับดังกล่าว จะต้องปรับเพิ่มเฉลี่ยอีก 12% โดยแบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา 601 บาท ต่อคนต่อปี ส่วนระดับมัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 751 บาท ต่อคนต่อปี

           รองเลขาธิการ กช. กล่าวต่อว่า การปรับเพิ่มเงินเดือนครูเอกชนนั้น ไม่ได้จัดสรรให้ครูทุกคนในโรงเรียน แต่ทาง สช. จะยึดอัตราส่วนครู่ 1 คน ต่อนักเรียน 25 คน นั่นเท่ากับว่า ถ้าโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน 100 คน สช. จะให้เงินอุดหนุนดังกล่าวให้กับครูแค่ 4 คนเท่านั้น

           นายชาญวิทย์ กล่าวต่อว่า ส่วนการปรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามมติ ครม. ที่ให้เงินเดือนเพิ่มกับข้าราชการที่เงินไม่ถึง 15,000 บาท ให้มีรายได้ 15,000 บาท นั้น ในส่วนของครูเอกชน ซึ่งตอนนี้มีประมาณ 3,760 แห่ง จำนวน 87,680 คน  ที่รายได้ยังไม่ถึง 15,000 บาท ซึ่งในจำนวนนี้ ได้รวมครูเอกชนที่ได้รับการปรับเงินเดือนไปเมื่อเดือนมกราคมอยู่ด้วย โดยจะใช้งบประมาณทั้งหมด 2,401.50 ล้านบาท หรือเดือนละ  266.84 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ต้องหารือกับทางสำนักงบประมาณอีกครั้งว่า จะมีความเห็นอย่างไร เนื่องจากภาพรวมของครูเอกชนาทั่วประเทศ มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 10,428 บาท ซึ่งถือว่าเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นต่ำปริญญาตรีที่ 9,100 บาท อยู่จำนวนมากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


[8 กุมภาพันธ์] ครู จบ ป.ตรี เฮ! เตรียมรับเงินเดือน 15,000 ทุกสังกัดเงิน

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          ศธ.เตรียมหารือขึ้นเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรการศึกษา จบ ป.ตรี 15,000 ทุกสังกัดของศธ. หากผ่านจะมีผลย้อนหลัง ตั้งแต่เดือน ม.ค. 

          เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการปรับขึ้นเงินเดือนขั้นต่ำให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เตรียมนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุม ก.ค.ศ. ซึ่งมีนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้ 

          สำหรับการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้มีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนประมาณ 90,000 คน โดยต้องงบใช้ประมาณ 170 ล้านบาท ซึ่งเบื้องต้นได้มอบหมายให้แต่ละสังกัดไปรวบรวมข้อมูลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีสิทธิ์ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนเป็น 15,000 บาท กลับมายังคณะทำงาน เพื่อเสนอต่อที่ประชุม ก.ค.ศ.พิจารณาต่อไป

          ทั้งนี้ นอกจากข้าราชการครูกลุ่มข้างต้นที่จะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนเป็น 15,000 บาทแล้ว ยังมีข้าราชการครูที่มีตำแหน่งวิทยฐานะระดับ คศ.2 หรือระดับวิทยฐานะชำนาญการ ที่มีปัญหาเต็มเพดานเงินเดือนแล้ว แต่ไม่สามารถเลื่อนระดับไปรับเงินเดือนในระดับ คศ.3 หรือระดับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษได้ เพราะไม่ได้ส่งวิทยฐานะ ประมาณ 51,237 คน ซึ่งเบื้องต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะเสนอต่อที่ประชุม ก.ค.ศ.ขอให้ขยับขั้นเงินเดือนให้คนกลุ่มนี้รับเงินเดือนของ คศ.3 ได้ แต่ระดับวิทยฐานะยังเป็น คศ.2 เท่าเดิม ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณอีกประมาณ 455 ล้านบาท

          ส่วนกรณีการปรับเงินเดือนให้ครูเอกชนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งมีเงินเดือนเฉลี่ย 11,680 บาทนั้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ต้องดูหลักเกณฑ์จำนวนขั้นต่ำระหว่างครูต่อนักเรียนของโรงเรียนนั้นเป็นหลัก คือ ในระดับประถม ครูต้องมีอัตราส่วน 1 ต่อนักเรียน 20 คน ระดับมัธยม ต้องมีอัตราส่วน ครู 1 คน ต่อนักเรียน 25 คน หากไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าวก็อาจจะปรับขึ้นเงินเดือนได้ยาก เพราะรัฐอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามจำนวนเด็ก หากเด็กนักเรียนน้อยก็จะได้รับเงินอุดหนุนน้อย และไม่เพียงพอต่อการปรับขึ้นเงินเดือน 15,000 บาทให้ครู ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะได้สรุปกันอีกครั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ในวันที่ 9 ก.พ. และเสนอให้นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ พิจารณา

          อย่างไรก็ตาม น.ส.ศศิธารา ยังกล่าวด้วยว่า ทุกกระบวนการดังกล่าวจะเร่งให้เสร็จสิ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ทันภายในเดือนมีนาคม และหากมีการประกาศใช้แล้ว จะมีผลย้อนหลังตั้งแต่เดือนมกราคม


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
   

 


[1 กุมภาพันธ์] ครม. มีมติขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ป.ตรี 15,000 บาท

          ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการปริญญาตรีเพิ่มเป็น 15,000 บาทต่อเดือน ปริญญาโท 17,500 บาทต่อเดือน ปริญญาเอก 21,000 บาทต่อเดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2555

          นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการปริญญาตรี เพิ่มเป็น 15,000 บาท โดยที่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2555 ขณะที่ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ได้กล่าวว่า การปรับฐานเงินเดือนใหม่ครั้งนี้ คาดว่าจะใช้งบประมาณในปี 2555 จำนวน 6,000 ล้านบาท

          อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ข้าราชการวุฒิปริญญาตรี มีเงินเดือนอยู่ที่ 11,680 บาท ได้ปรับเพิ่มค่าครองชีพเพิ่มรวมเป็นเงิน 15,000 บาทต่อเดือน ส่วนข้าราชการปริญญาโท รับเงินเดือนเพิ่มจาก 15,300 บาท เป็น 17,500 บาท ปริญญาเอก เพิ่มจาก 19,000 บาท เป็น 21,000 บาท ปวส. เพิ่มจาก 9,300 บาท เป็น 10,500 บาท และ ปวช. จาก 7,620 บาท เป็น 9,000 บาท ที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของข้าราชการพลเรือน และข้าราชการของรัฐ[9 กรกฏาคม 2554] เลขา ก.พ. ชี้ปรับเงินเดือน 15,000 ต้องแก้กฎหมาย


เงินบาทเลขา ก.พ. ชี้ปรับเงินเดือน 15,000 ต้องแก้กฎหมาย  (ไอเอ็นเอ็น)


          เลขาฯ ก.พ. ระบุการปรับขึ้นเงินเดือนตามนโยบายพรรคเพื่อไทย มีความเป็นไปได้ แต่ต้องแก้กฎหมายเปิดทางให้ขึ้นเงินเดือนได้สูงกว่าร้อยละ 10

          นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดเผยถึง กรณีพรรคเพื่อไทย มีนโยบายปรับขึ้นฐานเงินเดือนระดับปริญญาตรี ที่จะเข้าทำงานในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเพิ่มเป็น 15,000 บาทต่อเดือน โดยให้มีผลในเดือน ต.ค. นี้ว่า การกำหนดให้ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถทำได้ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยทยอยขึ้นไม่เกินครั้งละร้อยละ 10 หากเกินว่านี้ จะต้องเสนอรัฐบาลให้แก้ไขกฎหมาย ซึ่งนโยบายของพรรคเพื่อไทย เป็นการปรับขึ้นเงินเดือนสูงถึงร้อยละ 50 จึงต้องปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการใหม่ทั้งหมด รวมทั้งแก้ไข พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หรือออกเป็นพระราชกฤษฎีกามารองรับ โดยปัจจุบันโครงสร้างเงินเดือนของระบบข้าราชการแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ บริหาร อำนวยการ วิชาการ และทั่วไป โดยเงินเดือนบรรจุข้าราชการใหม่อยู่ที่ 9,100 บาทต่อเดือน

          อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ต้องทำให้ครอบคลุมทั้งหมด ไม่ใช่เพียงข้าราชการบรรจุใหม่ แต่ข้าราชการเดิมต้องได้รับการปรับเงินเดือนบวกประสบการณ์ด้วยเช่นกัน โดยในขณะนี้ ก.พ. กำลังสำรวจและวิเคราะห์อัตราเงินเดือน ที่ควรปรับใหม่คาดว่าจะได้ข้อสรุปในสัปดาห์หน้าครูเอกชนเตรียมเฮ! ได้ปรับเงิน 1.5 หมื่นบาท โพสต์เมื่อ 9 กรกฎาคม 2554 เวลา 10:56:23 191,881 อ่าน แสดงความคิดเห็น