ครม. มีมติขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ป.ตรี 15,000 บาท

มติครม.ไฟเขียวขึ้นเงินเดือนขรก.ป.ตรี15,000บ.แล้ว (ไอเอ็นเอ็น)

          ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการปริญญาตรีเพิ่มเป็น 15,000 บาทต่อเดือน ปริญญาโท 17,500 บาทต่อเดือน ปริญญาเอก 21,000 บาทต่อเดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2555

          นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการปริญญาตรี เพิ่มเป็น 15,000 บาท โดยที่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2555 ขณะที่ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ได้กล่าวว่า การปรับฐานเงินเดือนใหม่ครั้งนี้ คาดว่าจะใช้งบประมาณในปี 2555 จำนวน 6,000 ล้านบาท

          อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ข้าราชการวุฒิปริญญาตรี มีเงินเดือนอยู่ที่ 11,680 บาท ได้ปรับเพิ่มค่าครองชีพเพิ่มรวมเป็นเงิน 15,000 บาทต่อเดือน ส่วนข้าราชการปริญญาโท รับเงินเดือนเพิ่มจาก 15,300 บาท เป็น 17,500 บาท ปริญญาเอก เพิ่มจาก 19,000 บาท เป็น 21,000 บาท ปวส. เพิ่มจาก 9,300 บาท เป็น 10,500 บาท และ ปวช. จาก 7,620 บาท เป็น 9,000 บาท ที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของข้าราชการพลเรือน และข้าราชการของรัฐ[27 มกราคม] เปิดอัตราเงินเดือนใหม่ข้าราชการ วุฒิ ปวช.-ปริญญาเอก  

เปิดอัตราเงินเดือนใหม่ข้าราชการ วุฒิ ปวช.-ปริญญาเอก

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          กระทรวงการคลัง เปิดอัตราเงินเดือนใหม่ของข้าราชการ พร้อมรับเงิน พ.ช.ค.เพิ่ม สำหรับคนจบ ป.ตรี ที่ยังมีเงินเดือนไม่ถึง 15,000 ต่ำกว่า ป.ตรี ได้ขั้นต่ำ 9,000-12,285 บาท

          เมื่อวันที่ 25 มกราคม นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า หลังจากรัฐบาลมีนโยบายปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐนั้น ทางกระทรวงการคลังได้แก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน เพิ่มการครองชีพของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเบิกเงินที่ปรับเพิ่มขึ้นได้ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2555 เป็นต้นไป 

          นายวิรุฬ ยังยืนยันด้วยว่า ใน เดือนมกราคมนี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ จะได้รับเงินเดือนอัตราใหม่ และเงินค่าครองชีพเพิ่มอย่างแน่นอน เพราะนโยบายเกี่ยวกับการปรับรายได้ให้บุคลากรภาครัฐและประชาชน ถือเป็นนโยบายสำคัญลำดับต้น ๆ ของรัฐบาล 

          ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับเงินเดือนอัตราใหม่ของข้าราชการนั้น แบ่งเป็น 5 กลุ่มตามวุฒิการศึกษา คือ

          1.วุฒิการศึกษา ปวช. ปัจจุบันได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ 6,410 บาท ขั้นสูง 6,800 บาท

          - ผู้ที่มีเงินเดือน 6,410 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2555 จะได้ปรับเงินเดือนใหม่เป็น 7,620 บาท และตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 จะได้ปรับเงินเดือนใหม่เป็น  9,000 บาท

          - ผู้ที่มีเงินเดือน 6,800 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2555 จะได้ปรับเงินเดือนใหม่เป็น 8,080 บาท และตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 จะได้ปรับเงินเดือนใหม่เป็น 9,900 บาท

          2.วุฒิการศึกษา ปวส. ปัจจุบันได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ 7,670 บาท ขั้นสูง 8,140 บาท

          - ผู้ที่มีเงินเดือน 7,670 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2555 จะได้ปรับเงินเดือนใหม่เป็น 9,300 บาท และตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 จะได้ปรับเงินเดือนใหม่เป็น 10,500 บาท

          - ผู้ที่มีเงินเดือน 8,140 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2555 จะได้ปรับเงินเดือนใหม่เป็น 9,860 บาท และตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 จะได้ปรับเงินเดือนใหม่เป็น 11,550 บาท

          3.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ปัจจุบันได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ 9,140 บาท ขั้นสูง 9,690 บาท

          - ผู้ที่มีเงินเดือน 9,140 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2555 จะได้ปรับเงินเดือนใหม่เป็น 11,680 บาท และตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 จะได้ปรับเงินเดือนใหม่เป็น 15,000 บาท

          - ผู้ที่มีเงินเดือน 9,690 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2555 จะได้ปรับเงินเดือนใหม่เป็น 12,390 บาท และตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 จะได้ปรับเงินเดือนใหม่เป็น 16,500 บาท

          4.วุฒิการศึกษาปริญญาโท ปัจจุบันได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ 12,600 บาท ขั้นสูง  13,360 บาท

          - ผู้ที่มีเงินเดือน 12,600 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2555 จะได้ปรับเงินเดือนใหม่เป็น 15,300 บาท และตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 จะได้ปรับเงินเดือนใหม่เป็น 17,500 บาท

          - ผู้ที่มีเงินเดือน 13,360 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2555 จะได้ปรับเงินเดือนใหม่เป็น 16,220 บาท และตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 จะได้ปรับเงินเดือนใหม่เป็น 19,250 บาท

          5.วุฒิการศึกษาปริญญาเอก ปัจจุบันได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ 17,010 บาท ขั้นสูง  18,040 บาท

          - ผู้ที่มีเงินเดือน 17,010 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2555 จะได้ปรับเงินเดือนใหม่เป็น 19,000 บาท และตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 จะได้ปรับเงินเดือนใหม่เป็น 21,000 บาท

          - ผู้ที่มีเงินเดือน 18,040 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2555 จะได้ปรับเงินเดือนใหม่เป็น 20,140 บาท และตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 จะได้ปรับเงินเดือนใหม่เป็น 23,100 บาท

          นอกจากนั้นแล้ว หลังจากรัฐบาลดำเนินนโยบายเพิ่มค่าครองชีพให้ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไปให้มีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาทนั้น ทำให้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2555 ข้าราชการที่มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ที่ยังได้รับเงินเดือนใหม่ไม่ถึง 15,000 บาท จะได้รับเงิน พ.ช.ค.เพิ่มจนเท่ากับ 15,000 บาท หากเป็นข้าราชการที่มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี และยังมีเงินเดือนใหม่ไม่ถึง 12,285 บาท จะได้รับเงิน พ.ช.ค. เพิ่มเดือนละ 1,500 บาท แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 12,285 บาท และหากรับเงินเพิ่มไปแล้ว 1,500 บาท แต่ยังไม่ถึง 9,000 บาท ก็ให้ได้รับ 9,000 บาท  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
[24 มกราคม] รอต่อไป... ครม. ยังไม่นำเงินเดือนขั้นต่ำ 1.5 หมื่นเข้าวาระประชุม


วิเคราะห์ 10 ธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วง ปี 2555

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          โครงการเงินเดือนข้าราชการขั้นต่ำ 15,000 ยังคงไม่สิ้นสุด เพราะทางคณะรัฐมนตรีต้องรอหน่วยงานอื่นเห็นชอบเสียก่อน
 
          วันนี้ (24 มกราคม) หลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้น นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า ตอนนี้ทางคณะรัฐมนตรี ยังไม่ได้บรรจุวาระการประชุมประเด็นการขึ้นเงินเดือนข้าราชการระดับปริญญาตรี ให้อยู่ในขั้นต่ำ 15,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงของพรรคเพื่อไทย ในช่วงเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 และประเด็นนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เรียบร้อยแล้ว
 
          ทั้งนี้ ประเด็นการนำเอาวาระนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ก็ตกเป็นข่าวลือมาตลอดว่า จะมีการนำเรื่องปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการขั้นต่ำสู่ที่ประชุมเรื่อย ๆ แต่ก็ยังไม่มีการอนุมัติ ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมาก็ยังไม่มีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุม โดยสาเหตุที่ทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ยังไม่นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมนั้น เป็นเพราะต้องรอขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ถ้าหากผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ก็จะมีผลตั้งแต่ 1 มกราคมที่ผ่านมาเป็นต้นไป
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากครม. มีมติขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ป.ตรี 15,000 บาท โพสต์เมื่อ 24 มกราคม 2555 เวลา 16:00:08 98,810 อ่าน แสดงความคิดเห็น