เดือดอีก! จ่าประสิทธิ์ เรียก หมาวรงค์ กลางสภา


จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ไชยศีรษะ

จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ไชยศีรษะ

น.พ.วรงค์ เดชกิจวิกรม

 น.พ.วรงค์ เดชกิจวิกรม

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์

          จ่าประสิทธิ์ เรียก หมาวรงค์ กลางสภา ทำ ส.ส.เพื่อไทย-ประชาธิปัตย์ ประท้วงวุ่น ก่อนที่ น.พ.วรงค์ จะสวนกลับเป็นหมาเฝ้าบ้านดีกว่าเป็นทาส

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (3 พฤษภาคม) ในการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ...) พ.ศ.... ในวาระที่ 2 เป็นวันที่ 11 ของการประชุม ที่รัฐสภา ได้มีการพิจารณามาตรา 291/11 ที่ระบุว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญจะต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 240 วัน นับแต่จากวันประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญนั้น โดยการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญนั้น สสร.สามารถนำรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งที่เห็นว่ามีความเป็นประชาธิปไตยสูงมาเป็นต้นแบบการยกร่างได้

          ทั้งนี้ การที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ หรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นเหตุให้กระทบกระเทือนการปฏิบัติหน้าที่ของ สสร. รวมถึงการทำร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนในทั่วภูมิภาค สำหรับการร่างรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขในบทบัญญัติในหมวดว่าด้วยพระมหากษัตริย์จะกระทำมิได้ ในกรณีที่รัฐสภาวินิจฉัยว่าร่างรัฐธรรมนูญมีลักษณะตามวรรคห้า ให้ร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันตกไป

          อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในการพิจารณามาตราดังกล่าว ได้มี ส.ว. และ ส.ส. ขอแปรญัตติทั้งหมด 90 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ที่เสนอให้แก้ไขการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน 360 วัน และได้มี ส.ส.พรรคเพื่อไทย ลุกประท้วงหลายคน ก่อนที่ น.พ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ จะลุกอภิปรายในประเด็นนี้ แต่ระหว่างที่ น.พ.วรงค์ กำลังอภิปรายอยู่นั้น จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย ได้ประท้วงว่า น.พ.วรงค์ อภิปรายนอกประเด็น ทำให้ น.พ.วรงค์ สวนกลับไปว่า ให้ จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ไปแก้ปัญหาเรื่องราคาที่จังหวัดสุรินทร์

          ทั้งนี้ บรรยากาศเริ่มตึงเครียด เมื่อ จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ไม่พอใจ น.พ.วรงค์ จึงตอบโต้กลับมาว่า "ที่บ้านผมเรียกคุณหมอวรงค์ว่า คุณหมาวรงค์" ทำให้ พล.อ.ธีรเดช มีเพียร รองประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานในการประชุม ต้องขอให้ จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ถอนคำพูด ซึ่ง จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ก็ยอมถอนคำพูด

          ระหว่างนั้น นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ก็ได้ลุกขึ้นประท้วง โดยระบุว่า จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ชอบทำผิดซ้ำซาก การถอนคำพูดอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องขอโทษต่อที่ประชุมสภาด้วย แต่ พล.อ.ธีรเดช ได้วินิจฉัยว่า ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น เพราะ จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ได้ถอนคำพูดไปแล้ว

          อย่างไรก็ตาม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ก็ยังไม่พอใจได้ลุกขึ้นประท้วงอีก ทำให้ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นมาตอบโต้เช่นกัน ก่อนที่ น.พ.วรงค์ จะอภิปรายต่อและระบุว่า "แม้เป็นหมาวรงค์ก็เป็นหมาเฝ้าบ้าน ดีกว่าคนที่คิดว่าเป็นคนแต่ทำตัวเป็นทาส" ทำให้ประธานรัฐสภาต้องตัดบท และให้ น.พ.วรงค์ อภิปรายต่อไป


ติดตามข่าว จ่าประสิทธิ์ แบบอัพเดททั้งหมดคลิกเลย


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
 

เดือดอีก! จ่าประสิทธิ์ เรียก หมาวรงค์ กลางสภา โพสต์เมื่อ 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 17:45:23 แสดงความคิดเห็น