x close

40 คำคมสื่อความหมายดี ๆ ให้กับชีวิต

          บางครั้งก็เป็นเรื่องยากที่เราจะตอบตัวเองได้ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร เมื่อเรายังไม่สามารถเข้าใจชีวิตมากพอที่จะบอกความหมายของมันได้ ซึ่งการใช้ชีวิตแบบนั้นก็อาจทำให้ใครหลาย ๆ คนหลงทาง ค้นหาตัวเองไม่เจอ จนเสียเวลาไปอย่างเปล่าประโยชน์โดยไม่รู้ตัวก็ได้


          วันนี้กระปุกดอทคอมจึงได้รวบรวมคำคมที่แฝงข้อคิดดี ๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตมาฝากให้คนที่สนใจได้อ่านกันดู จะมีอะไรบ้างนั้น ลองไปดูกันเลย


    I can teach anybody how to get what they want out of life. 
    The problem is that I can’t find anybody who can tell me what they want.

    ฉันสามารถสอนวิธีไขว่คว้าสิ่งที่ตัวเองต้องการให้กับทุกคนได้
    แต่ปัญหาคือไม่มีใครบอกฉันได้เลยว่าตัวเองต้องการอะไร

------------------------------------------------------------


    I went to the woods because I wished to live deliberately, 
    to front only the essential facts of life, 
    and see if I could not learn what it had to teach, and not, 
    when I came to die, discover that I had not lived

    ฉันเลือกที่จะอยู่กับธรรมชาติ 
    เพราะฉันอยากใช้ชีวิตอย่างมีสติ
    อยู่ท่ามกลางปัจจัยที่จำเป็นต่อการมีชีวิตเท่านั้น
    และค้นหาว่ายังมีสัจธรรมใดที่ยังไม่ได้เรียนรู้อีกไหม
    เพื่อที่วินาทีสุดท้ายของชีวิต ฉันจะได้ไม่ต้องรู้สึกเสียดาย
    ที่ยังไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริง

------------------------------------------------------------


    There is no satisfaction that can compare 
    with looking back across the years 
    and finding you’ve grown 
    in self-control, judgment, generosity, and unselfishness.

    ไม่มีอะไรที่น่าพอใจมากไปกว่า
    การที่เรามองย้อนกลับไปในอดีต
    และได้พบว่าตัวเองเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น
    ทั้งในเรื่องการควบคุมอารมณ์ การตัดสินผู้อื่น
    การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการไม่เห็นแก่ตัว

------------------------------------------------------------


    People often say that this or that person has not yet found himself. 
    But the self is not something one finds, it is something one creates

    เรามักพูดว่า เรายังตามหาตัวเองไม่เจอ
    ทั้งที่ตัวตนของเราไม่ใช่สิ่งที่เราต้องตามหา
    แต่เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นด้วยตัวเองต่างหาก

------------------------------------------------------------


    It is the individual who knows how little they know about themselves 
    who stands the most reasonable chance of 
    finding out something about themselves before they die.

    มีเพียงตัวเราเองเท่านั้นที่รู้ว่าเรารู้จักตัวเองแค่ไหน
    เพราะตัวเราเองเท่านั้นที่มีโอกาสค้นหาบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองก่อนตาย

------------------------------------------------------------


    If you don’t get lost, 
    there’s a chance you may never be found.

    ถ้าคุณไม่เคยหลงทาง
    คุณอาจไม่มีวันได้ค้นพบ

------------------------------------------------------------


    There is only one corner of the universe 
    you can be certain of improving, 
    and that’s your own self.

    มีเพียงสิ่งเดียวในจักรวาล
    ที่คุณสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้
    นั่นก็คือตัวคุณเอง

------------------------------------------------------------


    The greatest explorer on this earth 
    never takes voyages 
    as long as those of the man 
    who descends to the depth of his heart.

    แม้นักสำรวจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
    ก็ไม่อาจเดินทางไกลได้เท่ากับผู้ที่เดินทางสำรวจใจของตัวเอง

------------------------------------------------------------


    The searching-out and thorough investigation of truth 
    ought to be the primary study of man.

    การตามหาสัจธรรมในชีวิต
    ถือเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดของมนุษย์

------------------------------------------------------------


    I know well what I am fleeing from 
    but not what I am in search of.

    ฉันรู้ดีว่าตัวเองพยายามหนีจากอะไร
    แต่ไม่เคยรู้เลยว่าฉันกำลังพยายามตามหาอะไรอยู่

------------------------------------------------------------


    There are three things extremely hard: 
    steel, a diamond, and to know one’s self.

    โลกนี้มีสามสิ่งที่แข็งแกร่ง
    ซึ่งได้แก่ เหล็ก เพชร และการค้นพบตัวเอง

------------------------------------------------------------


    You cannot dream yourself into a character; 
    you must hammer and forge yourself one.

    คุณไม่อาจฝันให้ตัวเองเป็นใครที่คุณอยากเป็นได้
    แต่คุณต้องพยายามสร้างมันด้วยตัวเอง

------------------------------------------------------------


    A man travels the world over 
    in search of what he needs 
    and returns home to find it.

    ผู้คนออกเดินทางไปรอบโลก
    เพื่อตามหาสิ่งที่เขาต้องการ
    และกลับมาที่เดิมเพื่อพบว่า
    สิ่งที่เขาตามหาอยู่กับเขามาตลอด

------------------------------------------------------------


    Men go abroad to wonder at the heights of mountains, 
    at the huge waves of the sea, 
    at the long courses of the rivers, 
    at the vast compass of the ocean, 
    at the circular motions of the stars, 
    and they pass by themselves without wondering.

    คนเราออกเดินทางไกล
    เพื่อจะได้ตื่นตาตื่นใจกับจุดสูงสุดของภูเขา
    คลื่นใหญ่ในทะเล
    แม่น้ำที่ทอดตัวยาว
    ท้องทะเลที่กว้างใหญ่
    วงจรการเคลื่อนไหวของดวงดาว
    และมองผ่านจิตใจของตัวเองไป โดยไม่ใส่ใจค้นหามัน

------------------------------------------------------------


    We only become what we are 
    by the radical and deep-seated refusal 
    of that which others have made of us.

    ตัวตนของเราเป็นสิ่งที่เกิดจาก
    ความรุนแรงและความขัดแย้งที่เข้ามาในชีวิต
    ซึ่งหล่อหลอมให้เราเป็นเราอย่างทุกวันนี้

------------------------------------------------------------


    Not until we are lost do we begin to understand ourselves.

    เราจะไม่มีวันเข้าใจชีวิต หากยังไม่เคยพบการสูญเสีย

------------------------------------------------------------


    A man who finds no satisfaction in himself 
    will seek for it in vain elsewhere.

    คนที่ไม่พอใจในตัวเอง
    ก็จะตามหาความพอใจอย่างไร้ค่าต่อไป

------------------------------------------------------------


    There are… things which a man is afraid to tell even to himself, 
    and every decent man has a number of 
    such things stored away in his mind.

    เราทุกคนมีเรื่องที่ไม่กล้าบอกใคร แม้กระทั่งกับตัวเอง
    และทุกคนก็มีเรื่องเหล่านั้นมากมายที่เก็บเอาไว้ในใจอยู่อย่างนั้น

------------------------------------------------------------

    Becoming conscious is of course a sacrilege against nature; 
    it is as though you had robbed the unconscious of something.

    การมีสติเป็นการฝืนธรรมชาติที่มนุษย์เท่านั้นที่ทำได้
    เพราะมันคือการควบคุมอารมณ์ที่แท้จริงในจิตใจไว้
    แล้วแสดงสิ่งที่ตรงกันข้ามออกมา

------------------------------------------------------------


    The well bred contradict other people. 
    The wise contradict themselves.

    คนที่ถูกเลี้ยงดูมาดีมักโต้แย้งกับคนอื่น
    แต่คนฉลาดมักจะโต้แย้งกับตัวเอง

------------------------------------------------------------


    I may not have gone where I intended to go, 
    but I think I have ended up where I intended to be.

    แม้อาจจะไม่ได้ไปในที่ที่อยากไป
    แต่ฉันคิดว่าสุดท้ายฉันจะได้อยู่ในที่ที่ฉันอยากอยู่

------------------------------------------------------------


    Just when I think I have learned the way to live, life changes.

    เพียงแค่ฉันคิดว่าตัวเองได้เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิต
    ชีวิตฉันก็ได้เปลี่ยนแล้ว

------------------------------------------------------------

You will recognize your own path 
    when you come upon it, 
    because you will suddenly have all the energy 
    and imagination you will ever need.

    เราจะค้นพบเส้นทางของตัวเอง
    ก็ต่อเมื่อเราเดินไปตามเส้นทางนั้นเท่านั้น
    และเมื่อถึงเวลานั้นความมุ่งมั่นที่จะทำให้คุณไปถึงฝันก็จะตามมาเอง

------------------------------------------------------------


    A person often meets his destiny on the road he took to avoid it.

    คนเรามักประสบชะตากรรมชีวิต เมื่อเราพยายามหลีกเลี่ยงมันเสมอ

------------------------------------------------------------


    One must know oneself. 
    If this does not serve to discover truth, 
    it at least serves as a rule of life and there is nothing better.

    เราทุกคนจำเป็นต้องรู้จักตัวเองให้ลึกซึ้ง
    เพราะแม้มันจะไม่ช่วยให้เราค้นพบสัจธรรมของชีวิตได้เสมอไป
    แต่การรู้จักตัวเองก็ทำให้เราค้นพบหลักการใช้ชีวิตได้เช่นกัน

------------------------------------------------------------


    If you resist reading what you disagree with, 
    how will you ever acquire deeper insights into what you believe? 
    The things most worth reading 
    are precisely those that challenge our convictions.

    ถ้าคุณไม่ยอมเปิดรับสิ่งที่ขัดกับความเชื่อของตัวเอง
    คุณจะไม่มีวันเข้าใจสิ่งที่คุณเชื่อได้ลึกซึ้งขึ้น
    สิ่งที่คุณควรทำความเข้าใจมากที่สุด
    ก็คือสิ่งที่ท้าทายความเชื่อของเรานั่นเอง

------------------------------------------------------------


    It is not only the most difficult thing to know oneself, 
    but the most inconvenient one, too.

    การรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง
    ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ทำได้ยากที่สุดเท่านั้น
    แต่มันยังเป็นสิ่งที่ยุ่งยากที่สุดด้วย

------------------------------------------------------------


    Painting is self-discovery. 
    Every good artist paints what he is.

    ศิลปะก็เป็นการค้นพบตัวเองอย่างหนึ่ง
    เพราะศิลปินทุกคนจะใส่ความเป็นตัวเองลงไปในผลงาน

------------------------------------------------------------


    One’s own self is well hidden from one’s own self; 
    of all mines of treasure, one’s own is the last to be dug up.

    ตัวตนของเรานั้นซ่อนอยู่ในตัวเราเอง
    ไม่ต่างไปจากสมบัติที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุด

------------------------------------------------------------


    Your work is to discover your world 
    and then with all your heart give yourself to it.

    เราเกิดมาเพื่อค้นหาตัวเอง
    และทุ่มเททุกสิ่งเพื่อเส้นทางที่เราเลือก

------------------------------------------------------------


    All wonders you seek are within yourself.

    ทุกสิ่งที่คุณตามหานั้น อยู่ในตัวคุณเอง

------------------------------------------------------------


    The man who views the world at fifty 
    the same as he did at twenty 
    has wasted thirty years of his life.

    คนที่อายุ 50 แต่ยังมองชีวิตไม่ต่างจากคนวัย 20
    คือคนที่เสียเวลาชีวิต 30 ปีไปอย่างไร้ค่า

------------------------------------------------------------


    What you discover on your own 
    is always more exciting than 
    what someone else discovers for you 
    it’s like the marriage between romantic love 
    and an arranged marriage.

    สิ่งที่เราค้นพบด้วยตัวเองนั้น
    น่าตื่นเต้นกว่าสิ่งที่คนอื่นมอบให้เป็นไหน ๆ
    เหมือนที่การแต่งงานด้วยความรัก
    และการถูกคลุมถุงชนนั่นแหละ

------------------------------------------------------------


    Your vision will become clear 
    only when you can look into your own heart. 
    Who looks outside, dreams; 
    who looks inside, awakes.

    เราจะมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจน
    เมื่อเราสามารถมองเข้าไปในใจตัวเองเท่านั้น
    คนที่มองออกไปข้างนอก คือคนที่ฝัน
    คนที่มองเข้าไปข้างในเท่านั้น คือคนที่อยู่กับความจริง

------------------------------------------------------------


    Resolve to be thyself; 
    and know that he who finds himself, 
    loses his misery.

    จงเป็นตัวของตัวเอง
    และรู้ไว้เถอะว่า คนที่ค้นพบตัวเองแล้ว
    จะหลุดพ้นจากความทุกข์

------------------------------------------------------------


    Man is least himself when he talks in his own person. 
    Give him a mask, and he will tell you the truth.

    คนเราจะเป็นตัวของตัวเองน้อยที่สุด
    เมื่อต้องพูดคุยกันตัวต่อตัว
    แต่จะพูดความจริงมากที่สุด
    เมื่อไรที่เขาไม่ต้องเปิดเผยตัวเอง

------------------------------------------------------------


    The only journey is the journey within.

    การเดินทางที่แท้จริงคือการค้นหาตัวเอง

------------------------------------------------------------


    Knowing yourself is the beginning of all wisdom.

    การรู้จักตัวเองคือจุดเริ่มต้นของความรู้ทั้งหมด

------------------------------------------------------------


    Like an old gold-panning prospector, 
    you must resign yourself to digging up a lot of sand 
    from which you will later patiently wash out a few minute particles of gold ore.

    ชีวิตก็ไม่ต่างจากการตามหาทองคำ
    ที่คุณต้องขุดทรายไร้ค่าขึ้นมาเป็นร้อยครั้ง
    กว่าจะค้นพบสิ่งที่มีค่าจริง ๆ


          อ่านจบแล้วก็หวังว่าคำคมดี ๆ ที่เรานำมาฝากกันวันนี้จะช่วยให้หลาย ๆ คนได้ข้อคิดในการใช้ชีวิตมากขึ้น จนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ที่ใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่าในทุก ๆ วันนะคะ ^^
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
40 คำคมสื่อความหมายดี ๆ ให้กับชีวิต อัปเดตล่าสุด 29 เมษายน 2562 เวลา 09:08:36 1,062,972 อ่าน
TOP