x close

คาถาบูชาเสด็จพ่อ ร.5 เทพในหัวใจของชาวไทยทั้งมวล

          คาถาบูชาเสด็จพ่อ ร.5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นเทพในหัวใจของชาวไทยทั้งมวล หากต้องการสักการะพระองค์ท่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เรามีคาถาบูชาเสด็จพ่อ ร.5 และวิธีบูชาที่ถูกต้องมาฝาก

คาถาบูชาเสด็จพ่อ ร.5
MeSamong/shutterstock.com

          ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความเศร้าโศกให้กับประเทศไทยครั้งใหญ่หลวง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จสวรรคต และด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์ที่เป็นที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมือง และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระนามว่า พระปิยมหาราช หรือพระพุทธเจ้าหลวง และกำหนดให้ทุกวันที่ 23 ตุลาคม เป็น วันปิยมหาราช

          อย่างไรก็ตาม พระองค์จึงมิใช่มีฐานะเป็นกษัตริย์ที่สร้างความเจริญให้ประเทศเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่เมื่อสวรรคตไปแล้ว พระองค์ได้กลายเป็นสมมติเทวราช ในฐานะเทพอันศักดิ์สิทธิ์ของพสกนิกรทั้งหลาย หลายคนมีความเชื่อว่าได้เห็นท่านแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้ผู้ที่นับถือประจักษ์ต่อสายตาต่าง ๆ นานาด้วย และด้วยความเชื่อต่าง ๆ นั้น ทำให้พระองค์มีลักษณะเป็น บุคลาธิษฐาน หรือบุคคลในจินตนาการ หรือบุคคลในมโนคติแห่งการอธิษฐาน เพื่อขอพรให้พระบารมีแห่งพระองค์ได้ปกป้องคุ้มครองและอำนวยชัย จนพระองค์มีฐานะเป็นเทพในหัวใจของชาวไทยทั้งมวลในที่สุด จนเป็นที่มาของคำเรียกติดปากที่เราได้ยินกันอยู่ทุกวันนี้ว่า "เสด็จพ่อ ร.5" และได้มีคาถาบูชาเสด็จพ่อ ร.5 เพื่อให้ท่านนำความสุขความเจริญสู่ผู้เคารพบูชาและครอบครัว ตลอดจนตำแหน่งหน้าที่การงานก้าวไกล

          วันนี้ กระปุกดอทคอม จึงได้นำข้อมูลเรื่องบทสวดมนต์หรือคาถาบูชาเสด็จพ่อ ร.5 มาฝากกันค่ะ


คาถาบูชาเสด็จพ่อ ร.5
DMstudio House/shutterstock.com

ไหว้เสด็จพ่อ ร.5 วันไหนดี

          หากไม่บูชาทุกวัน เนื่องจากมีกิจจำเป็น ก็ให้บูชาทุกวันอังคาร ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ และวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันครู หรือควรบูชาทุกวันพระ แต่มีข้อแม้ว่าถ้าบูชาแล้วต้องถวายติดต่อกันไป และในวันพระ ให้ยกเว้นการบูชาสิ่งที่เป็นอบายมุข เช่น บุหรี่ เหล้า หรือจะบูชาในวันที่ 23 ตุลาคม หรือ วันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้เช่นกัน

เครื่องสักการะ ร.5

เครื่องสักการะถวายเสด็จพ่อ ร.5 มีดังนี้

          1. น้ำมะพร้าวอ่อน

          2. กล้วยน้ำว้า

          3. ทองหยิบ

          4. ทองหยอด

          5. บรั่นดี

          6. ซิการ์

          7. ข้าวคลุกกะปิ

          8. ดอกกุหลาบสีชมพู


          นอกจากสิ่งของที่นำมาสักการะแก่พระองค์แล้ว ที่นิยมอีกอย่างก็คือ หญ้าสดใหม่ ที่นำมาถวายแก่ม้าพระที่นั่งอีกด้วย

ไหว้เสด็จพ่อ ร.5 ใช้ดอกกุหลาบกี่ดอก และเหตุใดต้องถวายดอกกุหลาบสีชมพู


          หนึ่งในเครื่องสักการะเสด็จพ่อ ร.5 ก็คือ ดอกกุหลาบสีชมพู เหตุที่นิยมถวายดอกกุหลาบสีชมพูก็เพราะเป็นสีประจำวันอังคาร ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน ส่วนจำนวนดอกกุหลาบอาจใช้ 5 ดอก หรือ 8 ดอกก็ได้ เพราะเลข 8 เป็นเลขกำลังของดาวอังคาร

          นอกจากนั้น ดอกกุหลาบยังมีทั้งหนามที่แหลมคมและความงดงาม เปรียบดังพระองค์ท่าน ที่พระองค์มีพระปรีชาสามารถและอำนาจในการปกครองประเทศ เปรียบกับความแหลมคมของหนาม แต่กระนั้นยังมีความเมตตากรุณายิ่งอันเป็นความงดงามแก่แผ่นดินไทยควบคู่ด้วยเสมอ

คาถาบูชาเสด็จพ่อ ร.5
b-hide the scene/shutterstock.com

วิธีการบูชา

          สำหรับผู้บูชาครั้งแรกให้จุดธูป 16 ดอก ส่วนครั้งต่อไปจุด 9 ดอก ว่าคาถาดังนี้

คาถาบูชาเสด็จพ่อ ร.5

          "นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ" (3 จบ)

          "พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ" (กล่าว 3 ครั้ง)

คาถาบูชา ร.5 แบบย่อ


          "พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ"

          หรือแบบเต็ม "นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

          อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ มาสีสะมานัง"

พระคาถาอธิษฐานขอพร แต่ห้ามบนบาน


          "นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

          พระสยามะมินโท วะโร อัตตัง พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิโย เทวามนุสสานัง จงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ปิโย นาคะสัมปันนานัง จงบังเกิดความรักที่มีอนุภาคสูงสุด ปิโย พรหมานะมุตตะโม จงบังเกิดความรักกับผู้มีอำนาจท่านท้าวมหาพรหม เจ้าจอม อินทรา นาค ครุฑ และคนธรรพ์ ปินันทิยัง นะมามินัง ความรัก ความยินดี ความเมตตา จงบังเกิดในเรือนร่างข้าพเจ้าทุกส่วนแม้ปลายเส้นผม

          ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (5 จบ) ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า (นาย นาง นางสาว) ชื่อ...นามสกุล... ต้องการให้พระองค์ท่านช่วยเรื่อง... อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะ นาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (3 จบ) พระพุทธเจ้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะขอให้บุญบารมีขององค์เสด็จพ่อ ร.5 สูงยิ่ง ๆ ขึ้น และแกร่งกล้ายิ่ง ๆ ขึ้น" 
               
ขอบคุณข้อมูลจาก palungjit.com, mahamongkol.com


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คาถาบูชาเสด็จพ่อ ร.5 เทพในหัวใจของชาวไทยทั้งมวล อัปเดตล่าสุด 16 มีนาคม 2566 เวลา 17:02:13 1,172,046 อ่าน
TOP