x close

เบอร์สายด่วน สำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉินเรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

            สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเหตุด่วน เหตุร้าย มักเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉิน ทีมงานกระปุกดอทคอม จึงรวบรวมเบอร์สายด่วนของหน่วยงานต่าง ๆ  มาฝากกัน ส่วนจะมีเบอร์อะไรบ้างนั้น ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยจ้า


สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

            แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด โทร. 191
            แจ้งอัคคีภัย สัตว์เข้าบ้าน โทร. 199
            ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท โทร. 1146
            สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
            ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โทร. 1192
            กองปราบปราม โทร. 1195
            อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ โทร. 1196
            สายด่วนกรมเจ้าท่า, เหตุด่วนทางน้ำ โทร. 1199
            กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  โทร. 02-241-2051
            กรมควบคุมมลพิษ โทร. 1650
            ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี โทร. 02-298-2387, 086-130-2386
            กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 1784


สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน/กู้ชีพ/กู้ภัย

            ศูนย์ประชาบดี แจ้งคนหาย โทร. 1300
            ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356
            หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล โทร. 1554
            ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร โทร. 1555
            ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทร. 1646
            สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร. 1669
            ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทร. 192


สายด่วนบริการทางการแพทย์


            สายด่วนยาเสพติด กรมการแพทย์ โทร. 1165
            สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร. 1330
            ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 1367
            สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. 1556
            สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โทร. 02-251-0385, 02-251-0582, 02-252-6913
            สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โทร. 1666
            สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร. 1667


สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับสาธารณูปโภค

            การไฟฟ้านครหลวง โทร. 1130
            การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 1129
            การประปานครหลวง โทร. 1125
            การประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662
            ชลประทานบริการประชาชน โทร. 1460


สายด่วนติดต่อหน่วยงานราชการ

            ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
            วุฒิสภา โทร. 1102
            กรมศุลกากร โทร. 1164
            สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โทร. 1166
            สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โทร. 1171
            ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182
            สายด่วนประกันภัย โทร. 1186
            กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 1362
            สายด่วนศาลปกครอง โทร. 1355
            สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน โทร. 02-547-1806
            กรมการค้าต่างประเทศ โทร. 1385
            สำนักงานประกันสังคม โทร. 1506
            กรมการปกครอง สำนักทะเบียนราษฎร์ โทร. 1548
            ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทร. 1567
            กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 1579
            กระทรวงพลังงาน โทร. 02-129-3344
            ศูนย์บริการร่วม กระทรวงพลังงาน โทร. 02-140-7000
            การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672
            ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา โทร. 1676
            กรมการจัดหางาน โทร. 1694
            ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง โทร. 1689
            กรมสรรพสามิต โทร. 1713
            กระทรวงวัฒนธรรม โทร. 1765


สายด่วนติดต่อธนาคาร/สถาบันการเงิน

            ธนาคารออมสิน โทร. 1115, 02-299-8000
            ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร. 1357, 02-265-3000
            ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333, 02-645-5555
            ธนาคารกรุงไทย โทร. 1551
            ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร. 1572
            ธนาคารทหารไทย โทร. 1558
            ธนาคารซิตี้แบงก์ โทร. 1588
            ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) โทร. 1595
            ธนาคารธนชาต โทร. 1770
            ธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-888-8888
            ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย โทร. 02-626-7777
            ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777
            ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 02-645-9000
            ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-285-1555


สายด่วนสอบถามข้อมูลการขนส่ง


            ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
            ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร โทร. 1197
            องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โทร. 1348
            บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 เรียก บขส.
            ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (ทางด่วน) โทร. 1543
            การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร. 1543
            กรมการขนส่งทางบก โทร. 1584
            ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586
            การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690
            บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด โทร. 1126
            บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด โทร. 1318
            ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การบินไทย โทร. 02-545-3321
            สำรองที่นั่ง การบินไทย โทร. 02-288-7000 (สำนักงานสีลม), 02-356-1111(สำนักงานหลานหลวง-ในประเทศ), 02-545-3691 (สำนักงานวิภาวดีฯ-ต่างประเทศ)
            บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด โทร. 1771
            สหกรณ์แท็กซี่สยาม  โทร. 1661
            TAXI-RADIO โทร. 1681
            แอร์พอร์ต ลิงค์ โทร. 02-131-5700 ต่อ 1301
            ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. 02-132-1888
            ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. 02-269-3191, 02-269-3199
            แผนกสื่อสาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. 02-269-3481, 02-269-3484
            กรมการบินพลเรือน โทร. 02-286-0506, 02-286-0594
            การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 02-621-8701
            การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT รถไฟใต้ดิน) โทร. 02-624-5200

 
สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามบริการโทรคมนาคม

            TOT โทร. 1100
            AIS โทร. 1175
            TRUE โทร. 1242
            DTAC โทร. 1678


สายด่วนบริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์

            บริการสอบถามข้อมูลโทรศัพท์ BUG โทร. 1113
            บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์  TOT โทร. 1133
            บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์สมุดหน้าเหลือง  โทร. 1188

 
สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ

            สอบถามเวลามาตรฐานประเทศไทย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โทร. 02-577-5100
            บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โทร. 1545
            สถานีวิทยุ จส.100 โทร. *1808 (ฟรี) หรือ 1137 (มีค่าบริการ)
            สถานีวิทยุ สวพ.91 โทร. 1644
            สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน โทร. 1677
            สมาคมเสริมสร้างครอบครัว โทร. 1761
            ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชนและสตรี โทร. 1192
            ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ โทร. 1359

            สำหรับเบอร์สายด่วนเหล่านี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ควรพกติดตัวไว้เสมอ เพราะทันทีที่เราต้องการขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จะได้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางในช่วงเทศกาล ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกท่าน และจำไว้เสมอว่า เมาไม่ขับ นะจ๊ะ

**หมายเหตุ : แก้ไขข้อมูลเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12.08 น.**


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เบอร์สายด่วน สำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน อัปเดตล่าสุด 12 เมษายน 2561 เวลา 15:44:38 432,064 อ่าน
TOP