x close

วิธีเซ็นสำเนาถูกต้อง เซ็นรับรองอย่างไร ปลอดภัยชัวร์ !

          การเซ็นสำเนาถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เอกสารต่าง ๆ เพื่อใช้ติดต่อธุรกรรมทางการเงิน สมัครเรียน สมัครงาน เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องศึกษาไว้ มาดูวิธีเซ็นสําเนาถูกต้องให้ปลอดภัย ป้องกันภัยจากมิจฉาชีพกันเถอะ !

วิธีเซ็นสำเนาถูกต้อง

          ในปัจจุบัน การทำธุรกรรม หรือยืนยันสิทธิบางอย่าง ยังคงต้องใช้สำเนาเอกสาร เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตน ซึ่งถ้าหากไม่ระมัดระวังให้ดี เอกสารสำเนาเหล่านี้อาจถูกผู้ไม่หวังดีนำไปปลอมแปลง และก่อให้เกิดความเสียหายแก่เราได้

          โดยเฉพาะสำเนาบัตรประชาชนที่มีข้อมูลส่วนบุคคลสำคัญ ทั้งชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ และหมายเลขคำขอ (เลขใต้รูปถ่าย) ซึ่งเสี่ยงถูกมิจฉาชีพนำไปปลอมแปลงเอกสารได้บ่อยที่สุด เราจึงจำเป็นต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องอย่างถูกวิธี ดังนั้นวันนี้ เราจึงนำข้อมูลวิธีการเซ็นรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จากกรมการปกครอง มาฝากกันค่ะ

วิธีเซ็นสำเนาถูกต้อง สำหรับบัตรประชาชน


     1. ขีด 2 เส้นคู่ขนานคร่อมที่ตัวสำเนา จากมุมล่างซ้ายไปมุมบนขวา

     2. เขียนข้อความกำกับวัตถุประสงค์ ระหว่างเส้นคร่อมสำเนา
          - ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนว่าใช้สำเนานี้ทำอะไร
          - โดยขึ้นต้นว่า "เพื่อใช้..." และลงท้ายประโยคด้วยคำว่า "...เท่านั้น" พร้อมเขียนเครื่องหมาย "#" ปิดหัวท้ายของข้อความ เพื่อป้องกันการเติมข้อความภายหลัง
          - เช่น "# เพื่อใช้สมัครงานที่ (...ชื่อบริษัท...) เท่านั้น #" หรือ "# เพื่อใช้สำหรับติดต่อเรื่อง (...ระบุรายละเอียด...) เท่านั้น #"

     3. เขียน วัน เดือน ปี ที่เซ็นสำเนากำกับเอกสาร
          นอกจากการเขียนรายละเอียดกำกับการใช้แล้ว ควรเขียนระบุ วัน เดือน ปี กำกับสำเนาด้วยทุกครั้ง เพื่อใช้ยืนยันวันที่ใช้งาน และยังเป็นการระบุกำหนดอายุการใช้งานเอกสารสำเนานี้อีกด้วย

     4. รับรองสำเนาถูกต้อง
          โดยเขียนว่า "สำเนาถูกต้อง" พร้อมลงลายมือชื่อ คาดทับรูปถ่าย เพื่อป้องกันการเปลี่ยนรูปถ่าย

     5. ข้อแนะนำเพิ่มเติม
          - ควรใช้ปากกาหมึกสีดำลงลายมือชื่อในสำเนา เพราะเครื่องถ่ายเอกสารบางชนิดสามารถถ่ายเอกสารโดยดึงหมึกสีน้ำเงินออกให้เหลือแต่ข้อมูลบัตรประชาชนบนหน้าสำเนาได้
          - ให้ถ่ายสำเนาด้านหน้าบัตรที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเพียงด้านเดียวเท่านั้น (ไม่ต้องถ่ายหลังบัตร) เพราะเสี่ยงต่อการถูกสวมรอยได้ เนื่องจากด้านหลังบัตรประชาชนจะมี Laser ID ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการใช้ทำธุรกรรม ตรวจสอบ และยืนยันตัวตน

วิธีเซ็นสำเนาถูกต้อง

          อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงข้อแนะนำจากกรมการปกครอง เพื่อความปลอดภัยในการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร แต่ในข้อปฏิบัติจริง หน่วยงานรัฐ และเอกชนบางแห่ง อาจมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น..

          - ข้อกำหนดในการใช้สีปากกา บางแห่งอาจระบุให้ใช้ปากกาสีดำเท่านั้น หรือใช้ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น หรืออาจไม่ได้กำหนดสีของปากกาเป็นพิเศษ

          - การขีดเส้นคร่อม หรือตำแหน่งการเซ็นลายมือบนหน้าบัตร บางองค์กร หรือบางหน่วยงาน อาจให้เซ็นข้อมูลไว้มุมขวาล่างแทนการเซ็นคร่อมทับสำเนา เนื่องจากอาจบดบังข้อมูลบนเอกสาร เป็นต้น


          ดังนั้น ก่อนที่จะเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องควรสอบถามเจ้าหน้าที่ หรือตรวจสอบข้อปฏิบัติภายในแต่ละหน่วยงานทุกครั้ง

วิธีเซ็นชื่อรับรองสำเนาเอกสารประเภทอื่น ๆ


วิธีเซ็นสำเนาถูกต้อง

          สำหรับการเซ็นรับรองสำเนาเอกสารประเภทอื่น ๆ จะมีหลักการคล้ายกับบัตรประชาชนเช่นกัน (อาจมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไป ตามแต่ละหน่วยงาน) ซึ่งควรจะระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดตามการใช้งาน เช่น…

การเซ็นสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้ทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร


          เช่น สมัครบัตรเครดิต เปิดบัญชีธนาคาร ขอสเตตเมนต์ (Statement) จัดไฟแนนซ์ ควรระบุวัตถุประสงค์ รายละเอียด ชื่อประเภทบัญชี หรือโครงการที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน เช่น
          - เพื่อใช้เปิดบัญชี (...ชื่อประเภทบัญชี...) กับธนาคาร (...ชื่อธนาคาร...) เท่านั้น
          - เพื่อใช้สมัครบัตร (...ชื่อบัตรเครดิต/บัตรเดบิต...) กับธนาคาร (...ชื่อธนาคาร...) เท่านั้น
          - เพื่อใช้ขอสินเชื่อ (..ชื่อโครงการสินเชื่อ....) กับทางธนาคาร (...ชื่อธนาคาร...) เท่านั้น

การเซ็นสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้สมัครงาน


          ส่วนมากจะใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา ควรระบุวัตถุประสงค์ รายละเอียดตำแหน่ง และชื่อบริษัทให้ชัดเจน เช่น
          - เพื่อใช้ในการสมัครงานตำแหน่ง (...ชื่อตำแหน่งงาน...) ที่บริษัท (...ชื่อบริษัท...) เท่านั้น

การเซ็นสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้สมัครเรียน


          เอกสารที่มักใช้ก็อย่างเช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสูติบัตร สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือสำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา เป็นต้น โดยควรระบุวัตถุประสงค์ รายละเอียดโครงการที่สมัคร ชื่อสถาบัน ชื่อคณะ หรือสาขาวิชาให้ชัดเจน เช่น
          - เพื่อใช้ในการสมัคร (...ชื่อโครงการที่สมัคร...) ที่ (...ชื่อมหาวิทยาลัย...) เท่านั้น
          - เพื่อใช้สมัครเรียน (...ชื่อคณะ หรือสาขาวิชา...) ที่ (...ชื่อมหาวิทยาลัย...) เท่านั้น

การเซ็นสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้ติดต่อราชการ


          ไม่ว่าจะเป็นการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสูติบัตร สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาพาสปอร์ต ฯลฯ ควรระบุวัตถุประสงค์ รายละเอียดให้ชัดเจน เช่น
          - เพื่อใช้ (...ระบุวัตถุประสงค์...) เท่านั้น

          นอกจากนี้ การเซ็นชื่อรับรองสำเนาเอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานที่เราติดต่อเพื่อทำธุรกรรม ย่อมปลอดภัยกว่าการเซ็นชื่อรับรองสำเนาเอกสารแล้วส่งทางไปรษณีย์ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่เอกสารดังกล่าวอาจตกหล่นสูญหาย หรืออาจถูกมิจฉาชีพนำไปดัดแปลงแก้ไขจนสร้างความเดือดร้อนให้โดยไม่รู้ตัว

          แต่ทั้งนี้ ถ้าจำเป็นจะต้องยื่นเอกสารสำคัญเพื่อติดต่อธุรกรรมต่าง ๆ ก็อย่าลืมนำวิธีดังกล่าวไปใช้กันนะคะขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการปกครอง, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ธนาคารกรุงไทย


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีเซ็นสำเนาถูกต้อง เซ็นรับรองอย่างไร ปลอดภัยชัวร์ ! อัปเดตล่าสุด 23 มกราคม 2567 เวลา 09:50:29 433,872 อ่าน
TOP