x close

บทสวดมนต์ก่อนนอนสั้น ๆ บทสวดมนต์แผ่เมตตาที่ถูกต้องเพื่อสร้างสมาธิ

          บทสวดมนต์ก่อนนอนสั้น ๆ บทสวดมนต์แผ่เมตตา สำหรับฝึกจิต สร้างสมาธิ ก่อนนอนมีอะไรบ้าง มาอ่านบทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้อง บทสวดมนต์ประจําวันก่อนนอน เพื่อแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทุกเวลา ทุกสถานที่ และบูชาพระภูมิเจ้าที่ เพื่อจิตใจที่ผ่องใส

บทสวดมนต์ก่อนนอน

          บทสวดมนต์ไม่ว่าบทใดก็มีอานุภาพในตัวเองมากมายหลายประการ นอกจากจะสอดแทรกแง่คิดดี ๆ ในการดำรงชีวิตแล้ว หากผู้สวดสามารถตั้งจิตให้จดจ่อแน่วแน่ได้ การกระทำดังกล่าวย่อมส่งผลดีในเรื่องของสมาธิ ปัญญา ที่ช่วยให้ผู้สวดสามารถพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดรอบคอบและใจเย็นมากยิ่งขึ้น

          สำหรับผู้ที่กำลังมองหาบทสวดมนต์ก่อนนอน วันนี้เรามีข้อมูลมาฝากแล้วค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะคะ ก่อนอื่นใช้สองมือประนมแล้วทำจิตให้สงบ จากนั้นให้ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือตั้งจิตตามแต่บทสวดมนต์ ดังนี้บทสวดมนต์ก่อนนอน


          อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

          สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

          สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

          พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต
          ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

          ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต
          ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

          สังฆะบูชา มหาโภคะวาโห
          ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ

          ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ
          ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

          วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกธาตุ
          ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตามที่ต่าง ๆ

          มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา
          ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

บทสวดมนต์บูชาพระภูมิเจ้าที่


          ทิสาทิโส เอหิภูมิโม อมมะภูมิมา อาคัจฉันตุ
          ข้าพเจ้าขอสักการบูชาพระภูมิเจ้าที่ พระแม่ธรณีและพระแม่คงคา ทุกทิศทุกทางทั่วสากลพิภพบทสวดมนต์ผูกมิตรกับมนุษย์ เทวดา และสัตว์ทั้งปวง


          มนุสสานัง สะหะยัง ปิโยเทวา สีหะราชา เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ
          ขอมนุษย์ทั้งหลาย องค์เทพเทวาทั้งหลาย สัตว์ใหญ่น้อยทั้งหลาย จงมีจิตที่เป็นมิตรสามัคคีกับข้าพเจ้าด้วยเทอญ

บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทุกเวลาทุกสถานที่


          สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ
          สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย จงอย่ามีเวรซึ่งกันและกันเลย

          สุขี โหนตุ
          จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด

          อัพยาปัชฌา โหนตุ
          จงอย่าพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

          อะนีฆา โหนตุ
          จงอย่ามีความลำบาก จงอย่ามีความเดือดร้อน จงอย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

บทสวดมนต์ก่อนนอน

บทสวดมนต์บทแผ่เมตตาให้ตนเอง


          อะหัง สุขิโต โหมิ
          ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

          อะหัง นิททุกโข โหมิ
          ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์

          อะหัง อะเวโร โหมิ
          ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร

          อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ
          ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

          สุขี อัตตานัง ปริหะรามิ
          ขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อ รักษากาย วาจา ใจ ให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

          ทั้งนี้ การสวดมนต์ไม่มีถูก ไม่มีผิด ดังนั้น จึงไม่ต้องคำนึงว่าบทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้องจะเป็นอย่างไร ส่วนผู้ที่อยากได้บทสวดมนต์ก่อนนอนสั้น ๆ หรือบทสวดมนต์ก่อนนอนแบบย่อ เนื่องจากมีเวลาจำกัด ก็อาจเลือกสวดเพียงบางบทจากหัวข้อทั้งหมดที่นำเสนอในข้างต้นนี้ได้ทันที

          อย่างไรก็ตาม บทสวดมนต์ดังกล่าว ยังสามารถนำมาสวดในช่วงเช้าได้อีกด้วย ดังนั้น ใครที่อยากทำจิตใจให้สงบ ผ่องใส เพื่อรับมือกับเช้าวันใหม่ด้วยสิ่งดี ๆ ก่อนออกจากบ้าน ก็ลองนำบทสวดมนต์ดังกล่าวไปใช้กันดูนะคะ

อ่านบทความน่าสนใจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องขอบคุณข้อมูลจาก
kondee.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บทสวดมนต์ก่อนนอนสั้น ๆ บทสวดมนต์แผ่เมตตาที่ถูกต้องเพื่อสร้างสมาธิ อัปเดตล่าสุด 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 12:05:42 4,751,625 อ่าน
TOP