x close

เวลาละหมาด เวลาละศีลอด ตามปฏิทินเดือนรอมฎอน 2557
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          เดือนรอมฎอน 2557 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นเดือนที่พี่น้องมุสลิมทุกคนถือศีลอด ตั้งใจบำเพ็ญความดี

          เดือนรอมฎอนในความเชื่อของศาสนาอิสลาม เป็นเดือนที่พี่น้องชาวมุสลิมทุกคนต้องถือศีลอด เพื่อให้เข้าใจถึงความยากจน และเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพระผู้เป็นเจ้า โดยในปีนี้ เดือนรอมฎอนตรงกับวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และวันนี้ กระปุกดอทคอม จึงมีเกร็ดความรู้เรื่องเดือนรอมฎอน มาฝากกันค่ะ


วัตถุประสงค์ของเดือนรอมฎอน

          1. เพื่อเพิ่มความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้า

          2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติรู้จักการทำทานมากขึ้น

          3. เพื่อฝึกฝนให้ผู้ปฏิบัติ เพิ่มศรัทธาในการทำความดี และเป็นการเผยแพร่ศาสนาทางหนึ่ง

          4. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ ฝึกฝนอ่านคัมภีร์อัลกุรอานให้มากขึ้น


ความสําคัญของเดือนรอมฎอน หรือความประเสริฐของเดือนรอมฎอน มีอะไรบ้าง

          เดือนรอมฎอน หรือ เราะมะฎอน, รอมะฏอน หรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนบวช นับเป็นเดือนที่ 9 ตามปฏิทินฮิจเราะห์หรือปฏิทินอิสลาม อันเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่ง ดังนี้

          เดือนรอมฎอน เป็นเดือนแห่งการถือศีลอด : หมายถึงการอดอาหาร เครื่องดื่ม และการเสพกาม ตั้งแต่ยามรุ่งอรุณจนถึงเวลาหลังตะวันตกดิน โดยบังคับให้ชายหญิงมุสลิมที่บรรลุศาสนภาวะ (อายุ 15 ปีขึ้นไปตามจันทรคติ) ต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนทุกปี

          เดือนรอมฎอน เป็นเดือนแห่งการอ่านอัลกุรอาน : ในเดือนรอมฎอนนั้น จะเป็นเดือนที่มีคืนลัยละตุลก็อดร์ หรือช่วง 10 วันสุดท้ายก่อนหมดเดือน ซึ่งเชื่อกันว่า การอ่านคัมภีร์อัลกุรอานในช่วงนั้น จะได้ผลบุญดีกว่าพันเดือน

          เดือนรอมฎอน เป็นเดือนแห่งการประทานคัมภีร์อัลกุรอาน : ในเดือนนี้ พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานอัลกุรอานเพื่อเป็นแสงนำทางให้แก่ชาวมุสลิม ยึดถือเป็นข้อปฏิบัติในชีวิต และเพื่อให้รู้เกี่ยวกับโลกนี้และโลกหน้า ดังนั้น ชาวมุสลิมจึงควรศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานให้มาก ๆ

          เดือนรอมฎอน เป็นเดือนที่ประตูสวรรค์จะเปิด ประตูนรกจะปิด หมายความว่า หากผู้ที่ถือศีลอดและยึดตามหลักการและเจตนารมณ์ของศาสนาอิสลามแล้ว การทำความชั่วก็จะน้อยลง เหล่ามารผจญก็จะไม่สามารถล่อลวงผู้คนให้ทำความชั่วได้ ซึ่งทำให้เดือนนี้ มีคนทำความชั่วน้อยกว่าเดือนอื่น ๆ

          เดือนรอมฎอน คือเดือนแห่งการปฏิบัติศาสนกิจที่เดือนอื่น ๆ ไม่มี หรือถ้ามี ก็ไม่ได้รับผลบุญเท่าเดือนรอมฎอน อาทิ การละหมาดตะรอเวียะห์ การเอียะอฺติกาฟในช่วงเวลา 10 คืนสุดท้าย (การพำนักอยู่ในมัสยิดอย่างสงบตามวิธีการที่ได้กำหนดเอาไว้ รวมทั้งถือศีลและปลีกวิเวกด้วย ) รวมทั้งการบริจาคซะกาตฟิฏรฺ (การบริจาคอาหารให้ผู้ยากไร้ทั่วไป เพื่อให้พวกเขาอิ่มหนำสำราญโดยที่ไม่ต้องร้องขอ)

วิธีการเตรียมตัวสำหรับเดือนรอมฎอน

          ตรวจสุขภาพของตนเองให้พร้อมเพื่อเข้าสู่การถือศีลอด

          ทบทวนว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระอัลเลาะห์มากน้อยเพียงใด หากพบข้อบกพร่องแล้ว ก็ให้ใช้เดือนนี้ในการตั้งต้นปฏิบัติตัวใหม่

          หยุดทำความชั่ว และเอาตัวเองให้ออกห่างจากสิ่งยั่วยุที่จะนำพาให้ไปทำความชั่ว

          ตั้งใจทำความดีในเดือนนี้ เช่น การตั้งใจอ่านอัลกุรอานให้จบภายในเดือนนี้ ตั้งใจละหมาดให้ตรงเวลา บริจาคทานให้มากกว่าเดิม หรือให้อภัยแก่คนที่เคยทำให้โกรธ


ปฏิทินเดือนรอมฎอน 2557

          ประเทศมุสลิมส่วนมาก มักจะมีกำหนดการนับเดือนรอมฎอนไปในทางเดียวกัน โดยการดูวันที่ 1 ของเดือนต่าง ๆ นั้น ดูจากจันทร์เสี้ยว เมื่อพ้นวันที่ 29 ของแต่ละเดือน ขณะที่ดวงอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้า หากเห็นจันทร์เสี้ยวให้นับเดือนนั้นเป็นวันที่ 1 ของเดือนใหม่ แต่หาไม่พบจันทร์เสี้ยว อันแสดงว่าดวงจันทร์ยังโคจรไม่ครบรอบ ก็ให้นับว่าเดือนนั้นมี 30 วัน

เวลาละหมาด

          แต่ละสถานที่และแต่ละประเทศจะมีเวลาละหมาดไม่เหมือนกัน นั่นก็ขึ้นอยู่กับเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกของพื้นที่นั้น ๆ มีดังนี้


          เวลาละหมาด จ.ปัตตานี
          เวลาละหมาด จ.สงขลา
          เวลาละหมาด จ.ยะลา
          เวลาละหมาด จ.นราธิวาส
          เวลาละหมาด จ.สตูลเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เวลาละหมาด เวลาละศีลอด ตามปฏิทินเดือนรอมฎอน 2557 อัปเดตล่าสุด 15 สิงหาคม 2557 เวลา 14:14:21 59,860 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP