x close

วันนักประดิษฐ์ 2 กุมภาพันธ์


           วันนักประดิษฐ์ ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี มาทำความรู้จักประวัติวันนักประดิษฐ์ และความสำคัญวันนักประดิษฐ์ มีความสำคัญอย่างไร ไปดูกัน


วันนักประดิษฐ์

ประวัติวันนักประดิษฐ์


           เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น วันนักประดิษฐ์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงประดิษฐ์ "เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยน้ำ" หรือ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" และได้รับสิทธิบัตรทางปัญญาเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 ซึ่งนอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติแล้ว ยังเป็นวันที่ระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรถวายแด่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก ที่ทรงคิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ สามารถแก้ปัญหาและรักษาสิ่งแวดล้อม

          สำหรับงานวันนักประดิษฐ์ได้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ณ ศูนย์การค้าเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ (ปัจจุบันคือศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์)


กิจกรรมวันนักประดิษฐ์


          สำหรับกิจกรรมวันนักประดิษฐ์ 2 กุมภาพันธ์ นั้น จะเป็นการจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภททั่วไปและนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตลอดจนประชาชนทั่วไปหันมาสนใจการคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

ขอบคุณภาพจาก : inventors.nrct.go.th
ขอบคุณข้อมูลจาก : inventors.nrct.go.th, สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วันนักประดิษฐ์ 2 กุมภาพันธ์ อัปเดตล่าสุด 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:28:38 88,513 อ่าน
TOP