วิธีแจ้งเหตุรักษาสิทธิ หากไม่ได้เลือกตั้ง 2557

วิธีแจ้งเหตุรักษาสิทธิ หากไม่ได้เลือกตั้ง 2557

 
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
 
          เลือกตั้ง 2557 ถ้าไม่ไปเลือกตั้งจะเสียสิทธิอะไรบ้าง หรือหากไม่ไปเลือกตั้ง เนื่องจากมีเหตุผลจำเป็น จะต้องทำอย่างไร มาดู วิธีการแจ้งเหตุไม่เลือกตั้ง รักษาสิทธิ
 

          สืบเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่กลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส.) แสดงความเห็นคัดค้านการเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 และในการเลือกตั้งล่วงหน้า เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 หน่วยเลือกตั้งหลายเขตได้ถูกกลุ่มผู้ชุมนุมกดดัน จนต้องประกาศงดลงคะแนน เนื่องจากเกรงว่าอาจเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นนั้น
 
          เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนมากที่ไม่สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ ต่างเกิดความวิตกกังวลว่า ถ้าไม่ไปเลือกตั้งจะเสียสิทธิอะไรบ้าง หรือจะกระทบกับการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ เพื่อไขข้อข้องใจในเรื่องดังกล่าว วันนี้เรามีข้อมูลมากฝากกัน...

          สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีกิจธุระจำเป็น จนไม่สามารเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ บุคคลนั้นต้องแจ้งเหตุที่ไม่ไปเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเทียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เสียสิทธิ 3 ประการ ดังนี้
 
          1. เสียสิทธิการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.

          2. เสียสิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น ส.ว.

          3. เสียสิทธิการสมัครรับเลือกเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน
 
          อย่างไรก็ตาม สิทธิทั้ง 3 ประการ จะได้กลับคืนมาต่อเมื่อมีการไปใช้สิทธิการเลือกตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติหรือท้องถิ่นก็ตาม
 
          นอกจากนี้ การไม่ไปเลือกตั้งในแต่ละครั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องกระทำการโดยมีเหตุผลอันสมควร ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุไว้ดังนี้
1. การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

2. มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล

3. เจ็บป่วย พิการ สูงอายุ ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้

4. พิการ หรือสูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

5. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร

6. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร

7. มีเหตุสุดวิสัยอื่นที่ กกต. กำหนด
 
          ส่วนวิธีการแจ้งเหตุที่ไม่ไปเลือกตั้ง ควรทำในช่วงระหว่าง ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน จนถึงหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน โดยมีขั้นตอนทั้งหมด ดังนี้ 

          1. กรอกแบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส.ส. 28) โดยระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน

          2. แนบหลักฐานเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

          3. ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ได้ 3 วิธีการ คือ
3.1 ยื่นด้วยตนเอง
3.2 มอบหมายบุคคลอื่นไปยื่นแทน
3.3 ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
 
          ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งรายใดที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้วไม่ไปใช้สิทธิ์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ควรรีบแจ้งเหตุผลแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรักษาสิทธิประการอื่น ๆ ของตนเอง และอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้ง เนื่องจากเป็นการทำหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยของชาวไทยทุกคน
 
ติดตามข่าว เลือกตั้ง 2557 แบบอัพเดททั้งหมด คลิกเลย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
www2.ect.go.th

วิธีแจ้งเหตุรักษาสิทธิ หากไม่ได้เลือกตั้ง 2557 โพสต์เมื่อ 30 มกราคม 2557 เวลา 16:23:52 25,270 อ่าน แสดงความคิดเห็น