x close

คําราชาศัพท์ หมวดต่าง ๆ รวมคำราชาศัพท์ที่ควรรู้

           รวมคําราชาศัพท์ หมวดต่าง ๆ ทั้ง คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย คําราชาศัพท์หมวดอาหาร คําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ คําราชาศัพท์หมวดกริยา ที่ควรรู้มีอะไรบ้าง ตามไปดู คำราชาศัพท์หมวดต่าง ๆ กันเลย

           สำหรับใครที่เคยดูรายการข่าวพระราชสำนักหรืออ่านนวนิยาย ซึ่งประกอบด้วยตัวละครที่เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรรวมถึงเชื้อพระวงศ์ตามลำดับขั้นทั้งหลาย แต่บางครั้งยังรู้สึกสับสนเมื่อพบกับคำราชาศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย โดยเฉพาะคำศัพท์บางคำที่มีตัวสะกดคล้ายคลึงกัน หรือออกเสียงใกล้เคียงกัน และเพื่อเป็นตัวช่วยให้ทุกคนได้รู้จักกับคำราชาศัพท์ที่อาจพบเจอได้บ่อยครั้ง วันนี้เราจึงนำคำราชาศัพท์หมวดต่าง ๆ มาฝากกันค่ะ 

คําราชาศัพท์ หมวดต่าง ๆ รวมคำราชาศัพท์ที่ควรรู้

           ทั้งนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำเราจึงจัดเรียงคำราชาศัพท์ให้เป็นหมวดหมู่ โดยมีทั้งคําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย คําราชาศัพท์หมวดอาหาร คําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ คําราชาศัพท์หมวดกริยา 100 คํา ซึ่งประกอบด้วยคำศัพท์มากมาย เช่น

คําราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้


           - พระวิสูตรหรือพระสูตร หมายถึง ม่านหรือมุ้ง

           - พระเขนย หมายถึง หมอน

           - พระทวาร หมายถึง ประตู

           - พระบัญชร หมายถึง หน้าต่าง

           - พระสุวรรณภิงคาร หมายถึง คนโทน้ำ

           - ฉลองพระหัตถ์ช้อน หมายถึง ช้อน 

           - ฉลองพระหัตถ์ส้อม หมายถึง ส้อม

           - ฉลองพระหัตถ์ตะเกียบ หมายถึง ตะเกียบ 

           - แก้วน้ำเสวย หมายถึง แก้วน้ำ

           - พระสาง หมายถึง หวี

           -  พระแสงกรรบิด หมายถึง มีดโกน 

           - ซับพระองค์ หมายถึง ผ้าเช็ดตัว

           - ซับพระพักตร์ หมายถึง ผ้าเช็ดหน้า

           - ผ้าพันพระศอ หมายถึง ผ้าพันคอ 

           - พระภูษา หมายถึง ผ้านุ่ง

           - นาฬิกาข้อพระหัตถ์ หมายถึง นาฬิกาข้อมือ

           - พระฉาย หมายถึง กระจกส่อง

           - ธารพระกร หมายถึง ไม้เท้า

           - พระแท่นบรรทม หมายถึง เตียงนอน

           - พระราชอาสน์ หมายถึง ที่นั่ง 

           - โต๊ะทรงพระอักษร หมายถึง โต๊ะเขียนหนังสือ

           - พระราชหัตถเลขา หมายถึง จดหมาย

           - ฉลองพระเนตร หมายถึง แว่นตา

           - พระที่นั่งเก้าอี้หรือเก้าอี้ประทับ หมายถึง เก้าอี้นั่ง 

           - พระเขนย หมายถึง หมอนหนุน

           - เครื่องพระสุคนธ์ หมายถึง เครื่องหอม เช่น น้ำหอม แป้งผัดหน้า

           - เครื่องพระสำอาง หมายถึง เครื่องประทินผิวหรือเครื่องสำอาง

           - อ่างสรง หมายถึง อ่างอาบน้ำ

           - กระเป๋าทรง หมายถึง กระเป๋าถือ

           - พระแสงปนาค หมายถึง กรรไกร

คําราชาศัพท์ หมวดร่างกาย


           - พระอุระหรือพระทรวง หมายถึง อก

           - พระหทัยหรือพระกมล หมายถึง หัวใจ

           - พระอุทร หมายถึง ท้อง

           - พระนาภี หมายถึง สะดือ

           - พระกฤษฎีหรือบั้นพระองค์  หมายถึง สะเอว

           - พระปรัศว์ หมายถึง สีข้าง

           - พระผาสุกะ หมายถึง ซี่โครง

           - พระเศียร หมายถึง  ศีรษะ

           - พระนลาฏ หมายถึง หน้าผาก

           - พระขนงหรือพระภมู หมายถึง คิ้ว

           - พระเนตรหรือพระจักษุ หมายถึง ดวงตา

           - พระนาสิกหรือพระนาสา หมายถึง จมูก

           - พระปราง หมายถึง แก้ม

           - พระโอษฐ์ หมายถึง ปาก  ริมฝีปาก

           - ต้นพระหนุ หมายถึง ขากรรไกร

           - พระกรรณ หมายถึง หูหรือใบหู

           - พระพักตร์ หมายถึง ดวงหน้า

           - พระศอ หมายถึง คอ

           - พระรากขวัญ หมายถึง ไหปลาร้า

           - พระอังสกุฏ หมายถึง จะงอยบ่า

           - พระกร หมายถึง แขน

           - พระกัประหรือพระกะโประ หมายถึง ข้อศอก

           - พระกัจฉะ หมายถึง รักแร้

           - พระหัตถ์ หมายถึง มือ

           - ข้อพระกรหรือข้อพระหัตถ์ หมายถึง ข้อมือ

           - พระปฤษฏางค์หรือพระขนอง หมายถึง หลัง

           - พระโสณี หมายถึง ตะโพก

           - พระที่นั่ง หมายถึง ก้น

           - พระอูรุ หมายถึง ต้นขา

           - พระเพลา หมายถึง ขาหรือตัก

           - พระชานุ หมายถึง เข่า

           - พระชงฆ์ หมายถึง แข้ง

           - หลังพระชงฆ์ หมายถึง น่อง

           - พระบาท หมายถึง เท้า

           - ข้อพระบาท หมายถึง ข้อเท้า

           - พระปราษณีหรือส้นพระบาท หมายถึง ส้นเท้า

           - พระฉวี หมายถึง ผิวหนัง

           - พระโลมา หมายถึง ขน

           - พระพักตร์  หมายถึง ใบหน้า

           - พระมังสา แปลว่า เนื้อ

คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร


           - เครื่องเสวย หมายถึง ของกิน

           - เครื่องคาว หมายถึง ของคาว

           - เครื่องเคียง หมายถึง ของเคียง

           - เครื่องว่าง หมายถึง ของว่าง

           - เครื่องหวาน หมายถึง ของหวาน

           - พระกระยาหาร หมายถึง ข้าว

           - พระกระยาต้ม หมายถึง ข้าวต้ม

           - ขนมเส้น หมายถึง ขนมจีน

           - ผักรู้นอน หมายถึง ผักกระเฉด

           - ผักสามหาว หมายถึง ผักตบ

           - ผักทอดยอด หมายถึง ผักบุ้ง

           - ฟักเหลือง หมายถึง ฟักทอง

           - ถั่วเพาะ หมายถึง ถั่วงอก 

           - พริกเม็ดเล็ก หมายถึง พริกขี้หนู    

           - เห็ดปลวก  หมายถึง เห็ดโคน

           - เยื่อเคย หมายถึง กะปิ

           - ปลาหาง หมายถึง ปลาช่อน

           - ปลาใบไม้  หมายถึง ปลาสลิด

           - ปลายาว  หมายถึง ปลาไหล

           - ปลามัจฉะ หมายถึง ปลาร้า

           - ลูกไม้ หมายถึง ผลไม้        

           -  กล้วยเปลือกบางหรือกล้วยกระ หมายถึง กล้วยไข่

           - ผลมูลละมั่ง หมายถึง ลูกตะลิงปลิง

           - ผลอุลิด หมายถึง ลูกแตงโม

           - ผลอัมพวา หมายถึง ผลมะม่วง        

           - นารีจำศีล หมายถึง กล้วยบวชชี

           - ขนมดอกเหล็กหรือขนมทราย หมายถึง ขนมขี้หนู

           - ขนมสอดไส้ หมายถึง ขนมใส่ไส้

           - ขนมทองฟู หมายถึง ขนมตาล

           - ขนมบัวสาว หมายถึง ขนมเทียน

คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ


           - พระอัยกา หมายถึง ปู่หรือตา

           - พระอัยยิกา หมายถึง ย่าหรือยาย 

           - พระปัยกา หมายถึง ปู่ทวดหรือตาทวด 

           - พระปัยยิกา หมายถึง ย่าทวดหรือยายทวด 

           - พระชนกหรือพระราชบิดา หมายถึง พ่อ

           - พระชนนีหรือพระราชมารดา หมายถึง แม่

           - พระสสุระ หมายถึง พ่อสามี 

           - พระสัสสุ หมายถึง แม่สามี

           - พระปิตุลา หมายถึง ลุงหรืออาชาย 

           - พระปิตุจฉา หมายถึง ป้าหรืออาหญิง 

           - พระมาตุลา หมายถึง ลุงหรือน้าชาย

           - พระมาตุจฉา หมายถึง ป้าหรือน้าหญิง

           - พระสวามีหรือพระภัสดา หมายถึง สามี 

           - พระมเหสีหรือพระชายา หมายถึง ภรรยา

           - พระเชษฐา หมายถึง พี่ชาย 

           - พระเชษฐภคินี หมายถึง พี่สาว 

           - พระอนุชา หมายถึง น้องชาย 

           - พระขนิษฐา หมายถึง น้องสาว 

           - พระราชโอรสหรือพระเจ้าลูกยาเธอ หมายถึง ลูกชาย 

           - พระราชธิดา,  พระเจ้าลูกเธอ หมายถึง ลูกสาว 

           - พระชามาดา หมายถึง ลูกเขย 

           - พระสุณิสา หมายถึง ลูกสะใภ้ 

           - พระราชนัดดา หมายถึง หลานชายหรือหลานสาว

           - พระภาคิไนย หมายถึง หลานที่เป็นลูกของพี่สาวหรือน้องสาว

           - พระภาติยะ หมายถึง หลานที่ลูกของพี่ชาย หรือน้องชาย

           - พระราชปนัดดา หมายถึง เหลน 

คําราชาศัพท์ หมวดกริยา


           - พระราชดำรัส หมายถึง คำพูด

           - ตรัส หมายถึง พูดด้วย

           - เสด็จพระราชดำเนิน หมายถึง เดินทางไปที่ไกล ๆ

           - เสด็จลง… หมายถึง เดินทางไปที่ใกล้ ๆ

           - ทรงพระราชนิพนธ์ หมายถึง แต่งหนังสือ

           - ทรงพระกาสะ หมายถึง ไอ

           - ทรงพระสรวล หมายถึง หัวเราะ

           - ทรงพระปรมาภิไธย หมายถึง ลงลายมือชื่อ

           - ทรงสัมผัสมือ หมายถึง จับมือ

           - ทรงพระเกษมสำราญ หมายถึง สุขสบาย

           - ทรงพระปินาสะ หมายถึง จาม

           - พระราชโองการ หมายถึง คำสั่ง

           - พระราโชวาท หมายถึง คำสั่งสอน

           - พระราชปฏิสันถาร หมายถึง ทักทาย

           - มีพระราชประสงค์ หมายถึง อยากได้

           - สรงพระพักตร์ หมายถึง ล้างหน้า

           - ชำระพระหัตถ์ หมายถึง ล้างมือ

           - พระราชปฏิสันถาร หมายถึง ทักทายปราศรัย

           - เสด็จประพาส หมายถึง ไปเที่ยว

           - พระราชปุจฉา หมายถึง ถาม

           - ถวายบังคม หมายถึง ไหว้

           - พระบรมราชวินิจฉัย หมายถึง ตัดสิน

           - ทอดพระเนตร หมายถึง ดู

           - พระราชทาน หมายถึง ให้

           - พระราชหัตถเลขา หมายถึง เขียนจดหมาย     

           - ทรงเครื่อง หมายถึง แต่งตัว

           - ทรงพระอักษร หมายถึง เรียน เขียน อ่าน

           - ประทับ หมายถึง นั่ง

           - ทรงยืน หมายถึง ยืน

           - บรรทม หมายถึง นอน


            ทั้งนี้ สำหรับคำว่า พระราชโองการ และพระราโชวาท หากใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีคำว่า "บรม" นำหน้าคำว่า "ราช" เสมอ

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
ราชบัณฑิตยสถานครูปิยะฤกษ์
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คําราชาศัพท์ หมวดต่าง ๆ รวมคำราชาศัพท์ที่ควรรู้ อัปเดตล่าสุด 18 เมษายน 2567 เวลา 15:54:35 2,273,257 อ่าน
TOP