คําราชาศัพท์หมวดต่าง ๆ รวมคำราชาศัพท์ที่ควรรู้
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

           รวมคําราชาศัพท์หมวดต่าง ๆ ทั้ง คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย คําราชาศัพท์หมวดอาหาร คําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ คําราชาศัพท์หมวดกริยา ที่ควรรู้มีอะไรบ้าง ตามไปดู คำราชาศัพท์หมวดต่าง ๆ กันเลย

           สำหรับใครที่เคยดูรายการข่าวพระราชสำนักหรืออ่านนวนิยาย ซึ่งประกอบด้วยตัวละครที่เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรรวมถึงเชื้อพระวงศ์ตามลำดับขั้นทั้งหลาย แต่บางครั้งยังรู้สึกสับสนเมื่อพบกับคำราชาศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย โดยเฉพาะคำศัพท์บางคำที่มีตัวสะกดคล้ายคลึงกัน หรือออกเสียงใกล้เคียงกัน และเพื่อเป็นตัวช่วยให้ทุกคนได้รู้จักกับคำราชาศัพท์ที่อาจพบเจอได้บ่อยครั้ง วันนี้เราจึงนำคำราชาศัพท์หมวดต่าง ๆ มาฝากกันค่ะ

           ทั้งนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำเราจึงจัดเรียงคำราชาศัพท์ให้เป็นหมวดหมู่ โดยมีทั้งคําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย คําราชาศัพท์หมวดอาหาร คําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ คําราชาศัพท์หมวดกริยา 100 คํา ซึ่งประกอบด้วยคำศัพท์มากมาย เช่น


คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้


พระวิสูตรหรือพระสูตร หมายถึง ม่านหรือมุ้ง

พระเขนย หมายถึง หมอน

พระทวาร หมายถึง ประตู

พระบัญชร หมายถึง หน้าต่าง

พระสุวรรณภิงคาร หมายถึง คนโทน้ำ

ฉลองพระหัตถ์ช้อน หมายถึง ช้อน

ฉลองพระหัตถ์ส้อม หมายถึง ส้อม

ฉลองพระหัตถ์ตะเกียบ หมายถึง ตะเกียบ

แก้วน้ำเสวย หมายถึง แก้วน้ำ

พระสาง หมายถึง หวี

พระแสงกรรบิด หมายถึง มีดโกน

ซับพระองค์ หมายถึง ผ้าเช็ดตัว

ซับพระพักตร์ หมายถึง ผ้าเช็ดหน้า

ผ้าพันพระศอ หมายถึง ผ้าพันคอ

พระภูษา หมายถึง ผ้านุ่ง

นาฬิกาข้อพระหัตถ์ หมายถึง นาฬิกาข้อมือ

พระฉาย หมายถึง กระจกส่อง

ธารพระกร หมายถึง ไม้เท้า

พระแท่นบรรทม หมายถึง เตียงนอน

พระราชอาสน์ หมายถึง ที่นั่ง

โต๊ะทรงพระอักษร หมายถึง โต๊ะเขียนหนังสือ

พระราชหัตถเลขา หมายถึง จดหมาย

ฉลองพระเนตร หมายถึง แว่นตา

พระที่นั่งเก้าอี้หรือเก้าอี้ประทับ หมายถึง เก้าอี้นั่ง

พระเขนย หมายถึง หมอนหนุน

เครื่องพระสุคนธ์ หมายถึง เครื่องหอม เช่น น้ำหอม แป้งผัดหน้า

เครื่องพระสำอาง หมายถึง เครื่องประทินผิวหรือเครื่องสำอาง

อ่างสรง หมายถึง อ่างอาบน้ำ

กระเป๋าทรง หมายถึง กระเป๋าถือ

พระแสงปนาค หมายถึง กรรไกรคําราชาศัพท์หมวดร่างกาย

พระอุระหรือพระทรวง หมายถึง อก

พระหทัยหรือพระกมล หมายถึง หัวใจ

พระอุทร หมายถึง ท้อง

พระนาภี หมายถึง สะดือ

พระกฤษฎีหรือบั้นพระองค์  หมายถึง สะเอว

พระปรัศว์ หมายถึง สีข้าง

พระผาสุกะ หมายถึง ซี่โครง

พระเศียร หมายถึง  ศีรษะ

พระนลาฏ หมายถึง หน้าผาก

พระขนงหรือพระภมู หมายถึง คิ้ว

พระเนตรหรือพระจักษุ หมายถึง ดวงตา

พระนาสิกหรือพระนาสา หมายถึง จมูก

พระปราง หมายถึง แก้ม

พระโอษฐ์ หมายถึง ปาก  ริมฝีปาก

ต้นพระหนุ หมายถึง ขากรรไกร

พระกรรณ หมายถึง หูหรือใบหู

พระพักตร์ หมายถึง ดวงหน้า

พระศอ หมายถึง คอ

พระรากขวัญ หมายถึง ไหปลาร้า

พระอังสกุฏ หมายถึง จะงอยบ่า

พระกร หมายถึง แขน

พระกัประหรือพระกะโประ หมายถึง ข้อศอก

พระกัจฉะ หมายถึง รักแร้

พระหัตถ์ หมายถึง มือ

ข้อพระกรหรือข้อพระหัตถ์ หมายถึง ข้อมือ

พระปฤษฏางค์หรือพระขนอง หมายถึง หลัง

พระโสณี หมายถึง ตะโพก

พระที่นั่ง หมายถึง ก้น

พระอูรุ หมายถึง ต้นขา

พระเพลา หมายถึง ขาหรือตัก

พระชานุ หมายถึง เข่า

พระชงฆ์ หมายถึง แข้ง

หลังพระชงฆ์ หมายถึง น่อง

พระบาท หมายถึง เท้า

ข้อพระบาท หมายถึง ข้อเท้า

พระปราษณีหรือส้นพระบาท หมายถึง ส้นเท้า

พระฉวี หมายถึง ผิวหนัง

พระโลมา หมายถึง ขน

พระพักตร์  หมายถึง ใบหน้า

พระมังสา แปลว่า เนื้อคําราชาศัพท์หมวดอาหาร

เครื่องเสวย หมายถึง ของกิน

เครื่องคาว หมายถึง ของคาว

เครื่องเคียง หมายถึง ของเคียง

เครื่องว่าง หมายถึง ของว่าง

เครื่องหวาน หมายถึง ของหวาน

พระกระยาหาร หมายถึง ข้าว

พระกระยาต้ม หมายถึง ข้าวต้ม

ขนมเส้น หมายถึง ขนมจีน

ผักรู้นอน หมายถึง ผักกระเฉด

ผักสามหาว หมายถึง ผักตบ

ผักทอดยอด หมายถึง ผักบุ้ง

ฟักเหลือง หมายถึง ฟักทอง

ถั่วเพาะ หมายถึง ถั่วงอก

พริกเม็ดเล็ก หมายถึง พริกขี้หนู   

เห็ดปลวก  หมายถึง เห็ดโคน

เยื่อเคย หมายถึง กะปิ

ปลาหาง หมายถึง ปลาช่อน

ปลาใบไม้  หมายถึง ปลาสลิด

ปลายาว  หมายถึง ปลาไหล

ปลามัจฉะ หมายถึง ปลาร้า

ลูกไม้ หมายถึง ผลไม้       

  กล้วยเปลือกบางหรือกล้วยกระ หมายถึง กล้วยไข่

ผลมูลละมั่ง หมายถึง ลูกตะลิงปลิง

ผลอุลิด หมายถึง ลูกแตงโม

ผลอัมพวา หมายถึง ผลมะม่วง       

นารีจำศีล หมายถึง กล้วยบวชชี

ขนมดอกเหล็กหรือขนมทราย หมายถึง ขนมขี้หนู

ขนมสอดไส้ หมายถึง ขนมใส่ไส้

ขนมทองฟู หมายถึง ขนมตาล

ขนมบัวสาว หมายถึง ขนมเทียนคําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ

พระอัยกา หมายถึง ปู่หรือตา

พระอัยยิกา หมายถึง ย่าหรือยาย

พระปัยกา หมายถึง ปู่ทวดหรือตาทวด

พระปัยยิกา หมายถึง ย่าทวดหรือยายทวด

พระชนกหรือพระราชบิดา หมายถึง พ่อ

พระชนนีหรือพระราชมารดา หมายถึง แม่

พระสสุระ หมายถึง พ่อสามี

พระสัสสุ หมายถึง แม่สามี

พระปิตุลา หมายถึง ลุงหรืออาชาย

พระปิตุจฉา หมายถึง ป้าหรืออาหญิง

พระมาตุลา หมายถึง ลุงหรือน้าชาย

พระมาตุจฉา หมายถึง ป้าหรือน้าหญิง

พระสวามีหรือพระภัสดา หมายถึง สามี

พระมเหสีหรือพระชายา หมายถึง ภรรยา

พระเชษฐา หมายถึง พี่ชาย

พระเชษฐภคินี หมายถึง พี่สาว

พระอนุชา หมายถึง น้องชาย

พระขนิษฐา หมายถึง น้องสาว

พระราชโอรสหรือพระเจ้าลูกยาเธอ หมายถึง ลูกชาย

พระราชธิดา,  พระเจ้าลูกเธอ หมายถึง ลูกสาว

พระชามาดา หมายถึง ลูกเขย

พระสุณิสา หมายถึง ลูกสะใภ้

พระราชนัดดา หมายถึง หลานชายหรือหลานสาว

พระภาคิไนย หมายถึง หลานที่เป็นลูกของพี่สาวหรือน้องสาว

พระภาติยะ หมายถึง หลานที่ลูกของพี่ชาย หรือน้องชาย

พระราชปนัดดา หมายถึง เหลนคําราชาศัพท์หมวดกริยา

พระราชดำรัส หมายถึง คำพูด

ตรัส หมายถึง พูดด้วย

เสด็จพระราชดำเนิน หมายถึง เดินทางไปที่ไกล ๆ

เสด็จลง… หมายถึง เดินทางไปที่ใกล้ ๆ

ทรงพระราชนิพนธ์ หมายถึง แต่งหนังสือ

ทรงพระกาสะ หมายถึง ไอ

ทรงพระสรวล หมายถึง หัวเราะ

ทรงพระปรมาภิไธย หมายถึง ลงลายมือชื่อ

ทรงสัมผัสมือ หมายถึง จับมือ

ทรงพระเกษมสำราญ หมายถึง สุขสบาย

ทรงพระปินาสะ หมายถึง จาม

พระราชโองการ หมายถึง คำสั่ง

พระราโชวาท หมายถึง คำสั่งสอน

พระราชปฏิสันถาร หมายถึง ทักทาย

มีพระราชประสงค์ หมายถึง อยากได้

สรงพระพักตร์ หมายถึง ล้างหน้า

ชำระพระหัตถ์ หมายถึง ล้างมือ

พระราชปฏิสันถาร หมายถึง ทักทายปราศรัย

เสด็จประพาส หมายถึง ไปเที่ยว

พระราชปุจฉา หมายถึง ถาม

ถวายบังคม หมายถึง ไหว้

พระบรมราชวินิจฉัย หมายถึง ตัดสิน

ทอดพระเนตร หมายถึง ดู

พระราชทาน หมายถึง ให้

พระราชหัตถเลขา หมายถึง เขียนจดหมาย    

ทรงเครื่อง หมายถึง แต่งตัว

ทรงพระอักษร หมายถึง เรียน เขียน อ่าน

ประทับ หมายถึง นั่ง

ทรงยืน หมายถึง ยืน

บรรทม หมายถึง นอน


            ทั้งนี้ สำหรับคำว่า พระราชโองการ และพระราโชวาท หากใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีคำว่า "บรม" นำหน้าคำว่า "ราช" เสมอ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
 ราชบัณฑิตยสถาน, ครูปิยะฤกษ์
คําราชาศัพท์หมวดต่าง ๆ รวมคำราชาศัพท์ที่ควรรู้ โพสต์เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 17:35:14 913,100 อ่าน แสดงความคิดเห็น