คําราชาศัพท์หมวดต่าง ๆ รวมคำราชาศัพท์ที่ควรรู้

คําราชาศัพท์

           รวมคําราชาศัพท์หมวดต่าง ๆ ทั้ง คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย คําราชาศัพท์หมวดอาหาร คําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ คําราชาศัพท์หมวดกริยา ที่ควรรู้มีอะไรบ้าง ตามไปดู คำราชาศัพท์หมวดต่าง ๆ กันเลย

           สำหรับใครที่เคยดูรายการข่าวพระราชสำนักหรืออ่านนวนิยาย ซึ่งประกอบด้วยตัวละครที่เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรรวมถึงเชื้อพระวงศ์ตามลำดับขั้นทั้งหลาย แต่บางครั้งยังรู้สึกสับสนเมื่อพบกับคำราชาศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย โดยเฉพาะคำศัพท์บางคำที่มีตัวสะกดคล้ายคลึงกัน หรือออกเสียงใกล้เคียงกัน และเพื่อเป็นตัวช่วยให้ทุกคนได้รู้จักกับคำราชาศัพท์ที่อาจพบเจอได้บ่อยครั้ง วันนี้เราจึงนำคำราชาศัพท์หมวดต่าง ๆ มาฝากกันค่ะ           ทั้งนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำเราจึงจัดเรียงคำราชาศัพท์ให้เป็นหมวดหมู่ โดยมีทั้งคําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย คําราชาศัพท์หมวดอาหาร คําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ คําราชาศัพท์หมวดกริยา 100 คํา ซึ่งประกอบด้วยคำศัพท์มากมาย เช่น


คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้


- พระวิสูตรหรือพระสูตร หมายถึง ม่านหรือมุ้ง

- พระเขนย หมายถึง หมอน

- พระทวาร หมายถึง ประตู

- พระบัญชร หมายถึง หน้าต่าง

- พระสุวรรณภิงคาร หมายถึง คนโทน้ำ

- ฉลองพระหัตถ์ช้อน หมายถึง ช้อน

- ฉลองพระหัตถ์ส้อม หมายถึง ส้อม

- ฉลองพระหัตถ์ตะเกียบ หมายถึง ตะเกียบ

- แก้วน้ำเสวย หมายถึง แก้วน้ำ

- พระสาง หมายถึง หวี

-  พระแสงกรรบิด หมายถึง มีดโกน

- ซับพระองค์ หมายถึง ผ้าเช็ดตัว

- ซับพระพักตร์ หมายถึง ผ้าเช็ดหน้า

- ผ้าพันพระศอ หมายถึง ผ้าพันคอ

- พระภูษา หมายถึง ผ้านุ่ง

- นาฬิกาข้อพระหัตถ์ หมายถึง นาฬิกาข้อมือ

- พระฉาย หมายถึง กระจกส่อง

- ธารพระกร หมายถึง ไม้เท้า

- พระแท่นบรรทม หมายถึง เตียงนอน

- พระราชอาสน์ หมายถึง ที่นั่ง

- โต๊ะทรงพระอักษร หมายถึง โต๊ะเขียนหนังสือ

- พระราชหัตถเลขา หมายถึง จดหมาย

- ฉลองพระเนตร หมายถึง แว่นตา

- พระที่นั่งเก้าอี้หรือเก้าอี้ประทับ หมายถึง เก้าอี้นั่ง

- พระเขนย หมายถึง หมอนหนุน

- เครื่องพระสุคนธ์ หมายถึง เครื่องหอม เช่น น้ำหอม แป้งผัดหน้า

- เครื่องพระสำอาง หมายถึง เครื่องประทินผิวหรือเครื่องสำอาง

- อ่างสรง หมายถึง อ่างอาบน้ำ

- กระเป๋าทรง หมายถึง กระเป๋าถือ

- พระแสงปนาค หมายถึง กรรไกร


คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย

- พระอุระหรือพระทรวง หมายถึง อก

- พระหทัยหรือพระกมล หมายถึง หัวใจ

- พระอุทร หมายถึง ท้อง

- พระนาภี หมายถึง สะดือ

- พระกฤษฎีหรือบั้นพระองค์  หมายถึง สะเอว

- พระปรัศว์ หมายถึง สีข้าง

- พระผาสุกะ หมายถึง ซี่โครง

- พระเศียร หมายถึง  ศีรษะ

- พระนลาฏ หมายถึง หน้าผาก

- พระขนงหรือพระภมู หมายถึง คิ้ว

- พระเนตรหรือพระจักษุ หมายถึง ดวงตา

- พระนาสิกหรือพระนาสา หมายถึง จมูก

- พระปราง หมายถึง แก้ม

- พระโอษฐ์ หมายถึง ปาก  ริมฝีปาก

- ต้นพระหนุ หมายถึง ขากรรไกร

- พระกรรณ หมายถึง หูหรือใบหู

- พระพักตร์ หมายถึง ดวงหน้า

- พระศอ หมายถึง คอ

- พระรากขวัญ หมายถึง ไหปลาร้า

- พระอังสกุฏ หมายถึง จะงอยบ่า

- พระกร หมายถึง แขน

- พระกัประหรือพระกะโประ หมายถึง ข้อศอก

- พระกัจฉะ หมายถึง รักแร้

- พระหัตถ์ หมายถึง มือ

- ข้อพระกรหรือข้อพระหัตถ์ หมายถึง ข้อมือ

- พระปฤษฏางค์หรือพระขนอง หมายถึง หลัง

- พระโสณี หมายถึง ตะโพก

- พระที่นั่ง หมายถึง ก้น

- พระอูรุ หมายถึง ต้นขา

- พระเพลา หมายถึง ขาหรือตัก

- พระชานุ หมายถึง เข่า

- พระชงฆ์ หมายถึง แข้ง

- หลังพระชงฆ์ หมายถึง น่อง

- พระบาท หมายถึง เท้า

- ข้อพระบาท หมายถึง ข้อเท้า

- พระปราษณีหรือส้นพระบาท หมายถึง ส้นเท้า

- พระฉวี หมายถึง ผิวหนัง

- พระโลมา หมายถึง ขน

- พระพักตร์  หมายถึง ใบหน้า

- พระมังสา แปลว่า เนื้อ


คําราชาศัพท์หมวดอาหาร

- เครื่องเสวย หมายถึง ของกิน

- เครื่องคาว หมายถึง ของคาว

- เครื่องเคียง หมายถึง ของเคียง

- เครื่องว่าง หมายถึง ของว่าง

- เครื่องหวาน หมายถึง ของหวาน

- พระกระยาหาร หมายถึง ข้าว

- พระกระยาต้ม หมายถึง ข้าวต้ม

- ขนมเส้น หมายถึง ขนมจีน

- ผักรู้นอน หมายถึง ผักกระเฉด

- ผักสามหาว หมายถึง ผักตบ

- ผักทอดยอด หมายถึง ผักบุ้ง

- ฟักเหลือง หมายถึง ฟักทอง

- ถั่วเพาะ หมายถึง ถั่วงอก

- พริกเม็ดเล็ก หมายถึง พริกขี้หนู   

- เห็ดปลวก  หมายถึง เห็ดโคน

- เยื่อเคย หมายถึง กะปิ

- ปลาหาง หมายถึง ปลาช่อน

- ปลาใบไม้  หมายถึง ปลาสลิด

- ปลายาว  หมายถึง ปลาไหล

- ปลามัจฉะ หมายถึง ปลาร้า

- ลูกไม้ หมายถึง ผลไม้       

-  กล้วยเปลือกบางหรือกล้วยกระ หมายถึง กล้วยไข่

- ผลมูลละมั่ง หมายถึง ลูกตะลิงปลิง

- ผลอุลิด หมายถึง ลูกแตงโม

- ผลอัมพวา หมายถึง ผลมะม่วง       

- นารีจำศีล หมายถึง กล้วยบวชชี

- ขนมดอกเหล็กหรือขนมทราย หมายถึง ขนมขี้หนู

- ขนมสอดไส้ หมายถึง ขนมใส่ไส้

- ขนมทองฟู หมายถึง ขนมตาล

- ขนมบัวสาว หมายถึง ขนมเทียน


คําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ

- พระอัยกา หมายถึง ปู่หรือตา

- พระอัยยิกา หมายถึง ย่าหรือยาย

- พระปัยกา หมายถึง ปู่ทวดหรือตาทวด

- พระปัยยิกา หมายถึง ย่าทวดหรือยายทวด

- พระชนกหรือพระราชบิดา หมายถึง พ่อ

- พระชนนีหรือพระราชมารดา หมายถึง แม่

- พระสสุระ หมายถึง พ่อสามี

- พระสัสสุ หมายถึง แม่สามี

- พระปิตุลา หมายถึง ลุงหรืออาชาย

- พระปิตุจฉา หมายถึง ป้าหรืออาหญิง

- พระมาตุลา หมายถึง ลุงหรือน้าชาย

- พระมาตุจฉา หมายถึง ป้าหรือน้าหญิง

- พระสวามีหรือพระภัสดา หมายถึง สามี

- พระมเหสีหรือพระชายา หมายถึง ภรรยา

- พระเชษฐา หมายถึง พี่ชาย

- พระเชษฐภคินี หมายถึง พี่สาว

- พระอนุชา หมายถึง น้องชาย

- พระขนิษฐา หมายถึง น้องสาว

- พระราชโอรสหรือพระเจ้าลูกยาเธอ หมายถึง ลูกชาย

- พระราชธิดา,  พระเจ้าลูกเธอ หมายถึง ลูกสาว

- พระชามาดา หมายถึง ลูกเขย

- พระสุณิสา หมายถึง ลูกสะใภ้

- พระราชนัดดา หมายถึง หลานชายหรือหลานสาว

- พระภาคิไนย หมายถึง หลานที่เป็นลูกของพี่สาวหรือน้องสาว

- พระภาติยะ หมายถึง หลานที่ลูกของพี่ชาย หรือน้องชาย

- พระราชปนัดดา หมายถึง เหลน


คําราชาศัพท์หมวดกริยา

- พระราชดำรัส หมายถึง คำพูด

- ตรัส หมายถึง พูดด้วย

- เสด็จพระราชดำเนิน หมายถึง เดินทางไปที่ไกล ๆ

- เสด็จลง… หมายถึง เดินทางไปที่ใกล้ ๆ

- ทรงพระราชนิพนธ์ หมายถึง แต่งหนังสือ

- ทรงพระกาสะ หมายถึง ไอ

- ทรงพระสรวล หมายถึง หัวเราะ

- ทรงพระปรมาภิไธย หมายถึง ลงลายมือชื่อ

- ทรงสัมผัสมือ หมายถึง จับมือ

- ทรงพระเกษมสำราญ หมายถึง สุขสบาย

- ทรงพระปินาสะ หมายถึง จาม

- พระราชโองการ หมายถึง คำสั่ง

- พระราโชวาท หมายถึง คำสั่งสอน

- พระราชปฏิสันถาร หมายถึง ทักทาย

- มีพระราชประสงค์ หมายถึง อยากได้

- สรงพระพักตร์ หมายถึง ล้างหน้า

- ชำระพระหัตถ์ หมายถึง ล้างมือ

- พระราชปฏิสันถาร หมายถึง ทักทายปราศรัย

- เสด็จประพาส หมายถึง ไปเที่ยว

- พระราชปุจฉา หมายถึง ถาม

- ถวายบังคม หมายถึง ไหว้

- พระบรมราชวินิจฉัย หมายถึง ตัดสิน

- ทอดพระเนตร หมายถึง ดู

- พระราชทาน หมายถึง ให้

- พระราชหัตถเลขา หมายถึง เขียนจดหมาย    

- ทรงเครื่อง หมายถึง แต่งตัว

- ทรงพระอักษร หมายถึง เรียน เขียน อ่าน

- ประทับ หมายถึง นั่ง

- ทรงยืน หมายถึง ยืน

- บรรทม หมายถึง นอน


            ทั้งนี้ สำหรับคำว่า พระราชโองการ และพระราโชวาท หากใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีคำว่า "บรม" นำหน้าคำว่า "ราช" เสมอ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
 ราชบัณฑิตยสถาน, ครูปิยะฤกษ์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คําราชาศัพท์หมวดต่าง ๆ รวมคำราชาศัพท์ที่ควรรู้ โพสต์เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 17:35:14 1,469,675 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP