แอพแรกที่คุณเลือก

แห่ชมลานนาพฤษาชาติ เรียกน้ำย่อยพืชสวนโลก

แห่ชมลานนาพฤษาชาติ เรียกน้ำย่อยพืชสวนโลก 
 
          เรียกน้ำย่อยจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกปลายปีนี้ที่เชียงใหม่ ชาวไทยเทศแห่ชมงานลานนาพฤษาชาติ ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด อ.เมือง เนื่องแน่น ผู้ปกครองพาลูกหลานเที่ยวชม พร้อมใช้เป็นสถานที่หัดวาดรูปช่วงหยุดยาว

          การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน -31 มกราคม 2550 นี้ ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ . . สิ่งที่สำคัญประการหนึ่งก็คือการโปรโมทงาน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทั้งภายในพื้นที่และนอกพื้นที่ได้ทราบและเดินทางมาร่วมชมงาน รวมถึงชาวเชียงใหม่ได้ทราบข่าวสารและเตรียมตัวให้พร้อมกับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

          ล่าสุดมีการเรียกน้ำย่อยได้มีการจัดงานลานนาพฤษาชาติขึ้น ก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจอย่างมาก และช่วงนี้เป็นวันหยุดยาว ผู้ปกครองก็ได้พาลูกหลานมาเที่ยวงานแล้ว . . ขณะเดียวกันก็ยังได้ใช้สวนแห่งนี้เป็นสถานที่ฝึกวาดรูปของลูกหลาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวแล้ว ยังทำให้เด็กๆ มีความคิดสร้างสรรค์และยังช่วยให้เด็กห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย นับได้ว่าได้ประโยชน์สองต่อ

          ส่วนการเตรียมจัดงานด้านอื่น ๆ นั้นได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง นายพรชัย จิตรนวเสถียร เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 90 ล้านบาท ดำเนินการซ่อมแซมฟุตบาท บริเวณริมถนนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ให้สวยงาม 

          "ทั้งนี้ ได้มีการเร่งดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและถนนซึ่งเป็นแหล่งที่ตั้งของโรงแรมให้มีความสวยงาม บริเวณถนนช้างคลาน ถนนสุเทพ ถนนแก้วนวรัฐ ถนนรัตนโกสินท์ ถนนพระปกเกล้าและถนนต่างๆที่สำคัญในเขตพื้นที่ อ.เมือง" นายพรชัย กล่าว

          ขณะที่นายธงชัย วงค์เหรียญทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าร่วมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติ: งานราชพฤกษ์ 2549 แบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ส่วนได้แก่กิจกรรมภายในบริเวณงานพืชสวนโลก และรับผิดชอบตกแต่งภูมิทัศน์รอบๆ จังหวัดเชียงใหม่

          ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดกิจกรรมภายในบริเวณงานพืชสวนโลกจะมีการจัดสวนเฉลิมพระเกียรติบนพื้นที่ 800 ตารางเมตร จะเป็นการจัดสร้าง "สวนภูมิสังคม" เป็นการเน้นความสัมพันธ์ระหว่างคนและสิ่งแวดล้อม โดยที่ทางจังหวัดมอบหมายให้ทีมงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้ออกแบบ และดำเนินการก่อสร้าง โดยจะสะท้อนแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

          จัดเป็นรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ตามแนวคิดของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ "ต้นทางคือป่าไม้ ปลายทางคือประมง ระหว่างทางคือความ หลากหลายของชีวิต" ให้เห็นถึงความเกี่ยวพันระหว่าง คน,ป่าไม้ ,น้ำ ,การประมง และยังมีการจัดแสดงต้นไม้พันธุ์แปลกและหายาก โดยสำนักอนุรักษ์ที่ 16 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ขณะนี้คืบหน้าไปกว่าร้อยละ 30

นอกจากนั้นยังมีการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมภายในงานโดยแบ่งเป็น 6 ลักษณะ ได้แก่

          1.การแสดงกึกก้องเสรี คือการโชว์ศิลปการตีกลองของทาง ภาคเหนือและภาคต่างๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กว่า 10 ชนิด มาเชื่อมประสานเข้าด้วยกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังมหาศาลเปรียบเหมือนพระบารมีอันยิ่ง ใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยจะมีการฟ้อนรำของแต่ละภาครวมอยู่ด้วย

          2.การแสดงดนตรีในอุทยาน เป็นการนำเอาเครื่องดนตรีไทยและเครื่อง ดนตรีสากลมาบรรเลงร่วมกัน โดยจะบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพลงไทยที่มีความอ่อนหวานให้กับนักท่องเที่ยวได้ ชื่นชม

          3.การแสดงนาฎศิลป์ของแต่ละภาค ซึ่งมีความโดดเด่น และมีการแสดงโขนซึ่งถือว่าเป็นนาฏกรรมประจำชาติที่มีความอลังการให้ชมอีกด้วย 

          4. การแสดงของชนเผ่าพื้นเมือง นำเสนอในส่วนของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของชาวเขาทั้ง 6 เผ่าที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือ ได้แก่ อาข่า ม้ง ลาหู่ ลีซู เมี้ยน และกระเหรี่ยง 5.จัดกิจกรรมกาดหมั้ว ซึ่งเป็นวิถีชีวิต การค้าของชาวล้านนาในอดีตโดยจะมีขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ ในงานจะมีการจำหน่ายทั้งขนม ผัก ยา สมุนไพร 6.การแสดงศิลปพื้นบ้าน ตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของล้านนาไทย การก่อสร้างเมือง " นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ " โดยกิจกรรมทั้งหมดใช้งบ ประมาณกว่า 5 ล้านบาท

          "ส่วนพื้นที่รอบจังหวัดเชียงใหม่จะร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าบ้านเรือน ประชาชน ขอความร่วมมือปลูกไม้ดอกไม้ประดับ รื้อถอนป้ายโฆษณาที่เกะกะ ทาสีอาคาร ให้เกิดความร่มรื่น เพื่อให้มีความสวยงามทั้งภายนอกและภายใน การจัดงาน ตลอดจนถนนทุกสายจะนำพันธุ์ไม้ต่างๆมาปลูกให้สวยงามซึ่งจะใช้งบ ซีอีโอจังหวัดเชียงใหม่กว่า 20 ล้านบาท" รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวข้อมูลและภาพประกอบจาก

แห่ชมลานนาพฤษาชาติ เรียกน้ำย่อยพืชสวนโลก โพสต์เมื่อ 14 สิงหาคม 2549 เวลา 00:00:00 2,194 อ่าน แสดงความคิดเห็น