แอพแรกที่คุณเลือก

เทคนิคสร้างนิสัยรักการอ่าน

อ่านหนังสือ

          การอ่านหนังสือไม่เพียงนำความรู้แก่บุคคล หากแต่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติ มูลนิธิบิ๊กซีซึ่งดำเนินงานด้านการศึกษาของเยาวชนไทยจึงจัดเสวนา "เด็กไทย ขยันอ่าน" ณ บิ๊กซี สาขาราชดำริ โดย จริยา จิราธิวัฒน์ กรรมการมูลนิธิบิ๊กซี

          กล่าวถึงสถานการณ์การอ่านของเด็กไทยในปัจจุบันจากสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2548 สำรวจพบอัตราการอ่านหนังสือเด็กไทยโดยเฉลี่ยเพียงปีละ 5 เล่มต่อคน ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างอเมริกา อัตราการอ่านหนังสือโดยเฉลี่ยปีละ 50 เล่มต่อคน อาจเพราะมีสื่อเร้าอื่นๆ ทั้งโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต เกมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งรูปลักษณ์น่าสนใจประกอบกับเป็นสื่อใหม่ทันสมัยเป็นที่นิยมของเด็กมากกว่า อีกทั้งปฏิเสธไม่ได้ว่าเด็กไทยจำนวนมากขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาไม่มีหนังสือดีๆ อ่าน
    
          กรรมการมูลนิธิบิ๊กซี กล่าวว่า มูลนิธิฯ จึงจัดโครงการ "เด็กไทย ขยันอ่าน" เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือของเด็กและเยาวชนไทย และเพื่อเป็นกิจกรรมทำความดีถวายในหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การมอบสารานุกรมไทยแก่โรงเรียนขาดแคลนผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การสร้างบ้านหนังสือมูลนิธิบิ๊กซีแก่ชุมชนและโรงเรียนต่างๆ, จัดกิจกรรมเล่านิทานทุกวันเสาร์-อาทิตย์ พร้อมรับบริจาคหนังสือที่บิ๊กซี ทุกสาขา

          ซึ่งขณะนี้มียอดรวมมากกว่า 20,000 เล่ม นำไปมอบให้หน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, จัดแข่งขันนักอ่านมาราธอนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศชิงทุนการศึกษากว่า 1 ล้านบาท  เพื่อส่งเสริมเด็กไทยอ่านหนังสือมากขึ้น
    
          ศิวพร อโนทัยสินทวี แฟนพันธุ์แท้วรรณกรรมเยาวชน 2006  แนะนำพ่อแม่ถึงเทคนิคและวิธีให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ว่าเริ่มจากการอ่านหนังสือการ์ตูนที่มีรูปภาพประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจและเปลี่ยนทัศนคติของเด็กว่า การอ่านหนังสือไม่ใช่เรื่องยากและน่าเบื่อ แต่เลือกการ์ตูนที่เหมาะสม จากนั้นจึงพัฒนาเป็นการอ่านหนังสือที่มีตัวหนังสือมากขึ้น ภาพน้อยลง และเนื้อหามากขึ้นกว่าเดิม จะทำให้เด็กค่อยๆ ซึมซับและชอบอ่านในที่สุด แต่ที่สำคัญคือครอบครัวต้องสนับสนุนด้วยการเลือกหาหนังสือที่เหมาะสม ไม่เคี่ยวเข็ญบังคับให้อ่านแต่เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านอย่างค่อยเป็นค่อยไป
     
          นักแสดงวัยรุ่น พริมรตา เดชอุดม กล่าวถึงความสำคัญของการอ่านว่า การอ่านหนังสือช่วยในเรื่องสมาธิในการจำ การใช้สายตา และที่สำคัญช่วยฝึกจิตนาการ ให้กล้าคิด กล้าแสดงออก นอกจากนี้การอ่านหนังสือเสมือนการเปิดประตูเล็กๆ ที่สามารถนำสู่โลกที่กว้างขึ้น ต้องการรู้เรื่องอะไร สนใจอะไร แค่เปิดหนังสืออ่านก็ทำให้รู้และเข้าใจมากขึ้น การอ่านทำให้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้สังคมและตัวเอง ถ้าต้องการฉลาดและเก่ง ก็ต้องอ่านหนังสือมากขึ้น สำหรับตัวเองตั้งแต่เด็กๆ เห็นหนังสือวางอยู่ทั่วบ้าน จนต้องหยิบขึ้นมาอ่าน

ข้อมูลจาก

ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต

เทคนิคสร้างนิสัยรักการอ่าน โพสต์เมื่อ 23 กรกฎาคม 2550 เวลา 00:00:00 30,211 อ่าน แสดงความคิดเห็น