HILIGHT NEWS

เงินชดเชยว่างงาน ประกันสังคม ...ไม่ได้ง่ายๆ

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ ฟรี คลิกที่นี่ <<

          ประกันสังคม ฉาวอีก ข่าว ระบุ เงินชดเชยว่างงานไม่ได้ง่ายๆ หลังโดนร้องเรียนเรื่อง เงินชดเชยว่างงาน เป็นจำนวนมาก อะๆ หลายคนอาจสงสัยว่า เงินชดเชยว่างงาน จาก สำนักงานประกันสังคม หรือ ประกันสังคม คืออะไร วันนี้เราจึงเอาหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิรับเงินทดแทนกรณีว่างงานของ ประกันสังคม (สปส.)มาฝากกันค่ะ


          ผมได้ลาออกจากบริษัทเดิม ในลักษณะเออลี่รีไทร์ (โดยได้เงินชดเชยบางส่วนจากบริษัท) แต่ถ้าหากว่า ตั้งแต่วันที่ผมลาออกจากบริษัทเดิม จนบัดนี้ผมยังหางานทำไม่ได้ สมมติว่า 

          ว่างงานมาแล้ว 4 เดือน ผมสามารถไปขอเงินชดเชยจากสำนักงานประกันสังคมได้หรือไม่ครับ 

          กรณีว่างงานที่ประกันสังคมบอกว่า คนที่ลาออกจากงาน ที่ยังว่างงานจะได้เงินชดเชย 30% ของเงินเดือน ตลอด 3 เดือนหรือไม่ และในลักษณะนี้ ผมว่างงานมา 4 เดือน ผมสามารถไปขอเงินชดเชยย้อนหลังได้หรือไม่ครับ 

          ขอความกระจ่างด้วย ขอบคุณครับ 

          หลานป้าแจ่ม 

          ตอบ 

          หลังจากที่ลาออกจากงาน คุณต้องรีบไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ว่างงาน ตามหลักเกณฑ์จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง (คำนวณจากฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท) ปีละไม่เกิน 90 วัน 

          ถ้าเกินกว่า 30 วัน (ไม่เกิน 90 วัน) ยังไม่ไปขึ้นทะเบียน ก็ยังสามารถไปขึ้นทะเบียนว่างงานได้ แต่จะไม่ได้รับเงินทดแทนตามเงื่อนไข หรือเต็มจำนวนในอัตราร้อย 30 อาจจะได้รับลดหลั่นลงไปตามจำนวนวันที่มาขึ้นทะเบียน 

          เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจงว่า กรณีที่คุณว่างงานมาแล้ว 4 เดือน ไม่สามารถขอรับเงินชดเชยย้อนหลังได้ เพราะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ 30 วัน แต่ยังสามารถขึ้นทะเบียนว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐได้ ในกรณีที่ยังต้องการหางานทำ 

          หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน คือ ต้องเป็นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีว่างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน 

 เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

          1. ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ว่างงาน โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน เพื่อเป็นการแสดงสิทธิในเบื้องต้น 

          2. มีความสามารถในการทำงาน และพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดหาให้ 

          3. ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน 

          4. ต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่สำนักจัดหางาน ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง 

          5. ผู้ที่ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณีทุจริตต่อหน้าที่, กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง, จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย, ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง, ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร, ประมาทเลินล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง และได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา 

          6. ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ 

          7. มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย 

          8. ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 

 สิทธิที่จะได้รับประโยชน์ทดแทนแบ่งเป็น 2 กรณี คือ 

          1. กรณีถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท และ

          2. กรณีสมัครใจลาออก จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท 

          หากใน 1 ปีปฏิทินมีการยื่นขอรับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานเกินกว่า 1 ครั้ง ให้นับระยะเวลาการรับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานรวมกันไม่เกิน 180 วัน 

          เงินทดแทนการขาดรายได้จะจ่ายเป็นงวดเดือน โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ผู้ประกันตนแจ้ง 

          ลุงแจ่ม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- โดนวิจารณ์หนัก! บอร์ด ประกันสังคม ถลุงเงิน กองทุน เที่ยว 
- ธปท.หวั่นภาระเงินกองทุนสปส. ในอนาคตจะมีปัญหา
- โรงพยาบาลที่คาดว่าจะไม่ต่อสัญญา กับสำนักงานประกันสังคม
- บอร์ดประกันสังคม ขนเงิน1.36หมื่นล้าน ลงทุนนอกหากำไร
- เงินประกันสังคม ที่จ่ายแต่ละเดือน หายไปไหนหว่า?
- ทำฟัน-คลอดบุตร ประกันสังคมใหม่ไม่ฟรีแต่เพิ่มวงเงิน
- 112 โรงพยาบาล ชิ่งหนีประกันสังคม
- เงินล้นกองทุน "ประกันสังคม " แต่ทำไมคนจ่ายได้สิทธิต่ำ?
ข้อมูลจาก

คอลัมน์ : เปิดซองส่องไทย
ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต

เรื่องอื่นๆ
  1. โจ๋ 16 โหด! ขอมี sex แฟนไม่เล่นด้วย บีบคอเชือด
  2. เปิดปีการท่องเที่ยว จ.สระบุรี
  3. จา พนม โต้ถูกปลด นเรศวร 3 ยันไม่เกาเหลา พันนา
  4. รูปภาพ เปิดซีเกมส์ ครั้งที่ 24
  5. โหรฟันธง สมัคร ได้เป็นนายกฯ แต่ต้องระวังปาก
  6. ให้ประชาชน ช่วยเป็นหูเป็นตาจับโกง
  7. มัชฌิมาธิปไตย ลุยเก็บคะแนน เมืองระยอง
  8. สดศรี จ้องปิดเว็บ ไฮทักษิณ
  9. สนธิ ลั่นเป็นไปไม่ได้ เลือกตั้ง 23 ธ.ค. ล้ม
  10. เอแบคโพลล์ชี้ ประชาชนส่วนใหญ่ พร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

เรื่องน่าสนใจ