แอพแรกที่คุณเลือก

หมูขึ้นราคา - จ่อปรับกิโลกรัมละ 100 บาท

          หมู ขึ้นราคา ข่าว รายงาน นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาวัตถุดิบอาหารเลี้ยง สุกร หรือ หมู ปรับราคาเพิ่มขึ้นอีก 50% ส่งผลให้เกษตรกรขาดทุนจากการเลี้ยงตัวละ 500 ถึง 600 บาท เตรียมปรับราคาจำหน่ายปลีก สุกรเนื้อแดง หมูเนื้อแดง ขยับขึ้นไปไม่เกินก.ก.ละ 100 บาท

เนื้อหมู             เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาวัตถุดิบอาหารเลี้ยงสุกร ปรับราคาเพิ่มขึ้นอีก 50% ส่งผลให้เกษตรกรขาดทุนจากการเลี้ยงตัวละ 500-600 บาท ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวสมาคมจะร่วมกับผู้ผลิตสุกรรายใหญ่ปรับฐานราคาสุกรมีชีวิตให้สอดคล้องกับราคาแท้จริง  โดยราคาจำหน่ายปลีกสุกรเนื้อแดง จะขยับขึ้นไปไม่เกินก.ก.ละ 100 บาท จากปัจจุบันอยู่ระหว่างก.ก.ละ 85-90 บาท คาดว่าก่อนปีใหม่จะปรับขึ้นราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มจากก.ก.ละ 43 บาท เป็นก.ก.ละ 45-46 บาท/ และช่วงต้นปีหน้าจะขยับราคาสุกรมีชิวิตอีกครั้งเป็น ก.ก.ละ 50 บาท

             ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หากสุกรมีชีวิตปรับจากก.ก.ละ 43 บาท เป็นก.ก.ละ 46 บาท จะทำให้ราคาจำหน่ายปลีกเนื้อสุกรชำแหละเพิ่มขึ้นจากก.ก.ละ 90 บาท เป็น 95 บาท และหากสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับเพิ่มจาก ก.ก.ละ 46 บาท เป็น 50 บาท ราคาจำหน่ายปลีกเนื้อสุกรชำแหละจะเพิ่มจากก.ก.ละ 95 บาท เป็น 100 บาท ส่วนสาเหตุที่สมาคมต้องปรับราคาหลายครั้ง คือปลายปี 2550 และหลังปีใหม่ เนื่องจากต้นทุนการเลี้ยงขณะนี้ปรับขึ้นเป็นก.ก.ละ 46-50 บาทแล้ว

             ด้านนายยรรยง พวงราช อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า การปรับราคาสุกรนั้น ตามมารยาทสมาคมผู้เลี้ยงฯ ต้องแจ้งหรือหารือมายังกรมการค้าภายในก่อน เพราะเป็นสินค้าควบคุม ซึ่งก่อนจะปรับราคาช่วงปลายปี กรมการค้าภายในจะเชิญสมาคมผู้เลี้ยงฯ สมาคมสุกรชำแหละและสมาคมอาหารสัตว์มาหารือเพื่อรับทราบปัญหาที่แท้จริง สมาคมผู้เลี้ยงฯ ต้องแสดงข้อมูลและจุดยืนว่าความต้องการแท้จริงในการแก้ไขปัญหาคืออะไร จะแก้ไขปัญหาด้วยตนเองด้วยการปรับขึ้นราคาหรือจะให้รัฐบาลช่วยเหลือ หากจะใช้กลไกราคาแก้ไขปัญหาด้วยการขึ้นราคา กรมการค้าภายในจะพิจารณาทบทวนเรื่องขอจัดสรรงบประมาณ เพราะถือว่าได้แก้ไขปัญหาไปแล้ว รวมถึงข้อเรียกร้องขอลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วย

             "ยังไม่ควรปรับขึ้นราคาช่วงนี้ เนื่องจากการหารือครั้งล่าสุดสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ตกลงกับกรมการค้าภายในแล้วว่าจะตรึงราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ออกไปอีก 6 เดือน ซึ่งจะไม่ทำให้ภาระผู้เลี้ยงเพิ่มขึ้นในช่วง 6 เดือนต่อจากนี้ ส่วนกรณีที่สมาคมผู้เลี้ยงฯ ระบุว่า จะร่วมกับผู้ผลิตรายใหญ่ปรับฐานราคาสุกรมีชีวิตขึ้น เพื่อให้สอดคล้องต้นทุนที่แท้จริงนั้น เรื่องนี้หากจะทำต้องระมัดระวัง เพราะอาจเข้าข่ายฮั้วราคาด้วยการร่วมมือปั่นราคาสินค้าให้สูงขึ้น มีความผิดตามพ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 ซึ่งกรมการค้าภายในสั่งเจ้าหน้าที่จับ ตาแล้ว
ข้อมูลจาก

ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต

หมูขึ้นราคา - จ่อปรับกิโลกรัมละ 100 บาท โพสต์เมื่อ 12 ธันวาคม 2550 เวลา 00:00:00 10,913 อ่าน แสดงความคิดเห็น