HILIGHT NEWS

ทำได้ไหม งดเหล้าเข้าพรรษา?

งดเหล้า


เรียบเรียงข้อมูลและภาพประกอบโดยกระปุกดอทคอม

         วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า "จำพรรษา" ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของพระภิกษุสงฆ์ คือ... พระภิกษุสงฆ์จะได้พักผ่อนหลังจากที่เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเวลานาน เพื่อให้พระสงฆ์มีเวลาศึกษาพระธรรมวินัยมากขึ้น และเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้บำเพ็ญกุศล

          อย่างไรก็ตาม หากพุทธศาสนิกชนอย่างเราๆ หันมาร่วมแรงร่วมใจกัน "งดเหล้าเข้าพรรษา" ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม ลด ละ เลิกอบายมุขสิ่งเสพติดต่างๆ ในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน อะไรๆ ก็คงจะดีขึ้นว่าไหม ทั้งปัญหาสังคม คดีอาชญากรรม อุบัติเหตุ ปัญหาการทะเลาะวิวาทกันในวงเหล้าก็คงจะลดลงด้วย 

ถูกต้องนะคร้าบ...!! ช่วงเวลาดีๆ เราก็ควรจะทำอะไรดีๆ ว่าแต่... คุณล่ะทำได้ไหม งดเหล้าเข้าพรรษา?


 

 

 

เรื่องอื่นๆ
  1. ปุ้ย - พิมลวรรณ + ชัช ชัชพงษ์ เพราะรักจึงเข้าใจ
  2. ปชป. เรียกร้อง รัฐบาล แสดงท่าที-แจงปมเจรจาไฟใต้
  3. ตี๋ - พะแพง ปะทะ 7 ดาวตลกใน เทวดาตกมันส์
  4. กลุ่มพูโล-บีอาร์เอ็น ปฏิเสธลั่น ไม่เคยรู้เรื่องหยุดยิง
  5. รักมากมาย ทำไมจืดจาง
  6. เบรนแดน เผยเบื้องหลัง ดิ่งทะลุสะดือโลก สุดเจ๋ง
  7. เทคนิคเพิ่มค่า ให้กับเวลาของคุณ
  8. นก-ฉัตรชัย พา วิน ออกงาน ถูกมองว่าควงเด็ก
  9. สัมภาษณ์ คริสเตียน เบล จาก The dark knight
  10. ปรับไลฟ์สไตล์ให้ภูมิ (ไม่) แพ้

เรื่องน่าสนใจ