HILIGHT NEWS

โพลชี้วัยรุ่นให้ความสำคัญ มาฆบูชามากกว่าวาเลนไทน์

 

น่าปลื้ม! โพลชี้เยาวชนกรุงให้ความสำคัญมาฆบูชามากกว่าวาเลนไทน์ (ข่าวสด)

         ศูนย์วิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเรื่อง ความตั้งใจทำความดีของเด็กและเยาวชนไทยในโอกาสวันมาฆบูชา กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนไทยอายุ 12 – 24 ปี ในเขตกรุงเทพฯ จำนวนทั้งสิ้น 2,120  ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2552 พบว่า เด็กและเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพฯ ร้อยละ 44.5 สามารถระบุได้อย่างถูกต้องว่า วันมาฆบูชาในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ร้อยละ 55.5 ไม่ทราบ ส่วนหลักธรรมคำสอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงในวันมาฆบูชา คือ หลักธรรมอะไร ร้อยละ 63 ตอบไม่ทราบ มีเพียงร้อยละ 37 ที่ตอบถูกต้องว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม "โอวาทปาฏิโมกข์"

         เมื่อสอบถามถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ตั้งใจจะทำในวันมาฆบูชา พบว่า เยาวชนมากกว่าครึ่งหนึ่ง คือร้อยละ 62.7 ตั้งใจจะไปทำบุญตักบาตรในวันมาฆบูชาที่จะถึงนี้ รองลงมาคือร้อยละ 42.4 ระบุจะไปร่วมพิธีเวียนเทียน  ร้อยละ 33.3 ระบุจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของตน สิ่งที่ตั้งใจจะ ลด-ละ-เลิก ในวันมาฆบูชานั้น พบว่า ร้อยละ 49.6 ตั้งใจจะ ลด-ละ-เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมึนเมาทุกชนิด/ไม่สูบบุหรี่  รองลงมาคือร้อยละ 48.4 ระบุตั้งใจจะ ลด-ละ-เลิกการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทุกประเภท/การทำความชั่วทุกอย่าง ร้อยละ 15.5 ระบุตั้งใจจะ ลด-ละ-เลิก ความขี้เกียจ/ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ ร้อยละ 12.0 ระบุตั้งใจจะ ลด-ละ-เลิกการพูดโกหก ร้อยละ 10.8 ระบุตั้งใจจะ ลด-ละ-เลิกการพูดจาหยาบคาย
 
         ส่วนกรณีการให้ความสำคัญระหว่างวันมาฆบูชา กับวันวาเลนไทน์นั้น ผลสำรวจพบว่า เยาวชนเกินกว่า 1 ใน 3 คือร้อยละ 36.1 ระบุว่าให้ความสำคัญ "วันมาฆบูชา" มากกว่า ในขณะนี้ร้อยละ 23.5 ระบุให้ความสำคัญเท่ากัน มีเพียงร้อยละ 8.8 เท่านั้นที่ระบุว่าให้ความสำคัญกับ "วันวาเลนไทน์" มากกว่า สำหรับสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อส่งเสริมงานด้านพระพุทธศาสนา ร้อยละ 55.3 ระบุต้องการให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา อาทิ การจัดแสดงธรรม การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ให้มากขึ้น  รองลงมาคือร้อยละ 28.3 ระบุ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้จัดกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน อาทิ การร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียน  ร้อยละ 20.3  ระบุส่งเสริมให้เยาวชนเข้าวัดฟังเทศน์ /ให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาให้มากขึ้น  ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต
 
เรื่องอื่นๆ
  1. เจ้าบอล ภราดร เลิกซิ่ง 4 เดือน คืนเวทีโลก
  2. พริตตี้จากงาน ไซ่ง่อน ออโตเทค 2008
  3. แพทย์เตือน!! คาร์บ็อกซี่ หลุมพลางของคนคลั่งผอม
  4. ฟิล์ม ชวนแฟนๆ เป็นส่วนหนึ่งในอัลบั้มใหม่
  5. แหวนหญ้า
  6. แดน ใกล้คลอด อัลบั้มใหม่กับ โซนี่
  7. แอปเปิ้ล ผสม น้ำผึ้ง แก้รอยสิว
  8. ขอรอรักด้วยหัวใจ One Fine Day
  9. ชมพู ลั่นออกจากอาร์เอส หวังทำธุรกิจของตัวเอง
  10. วิธีบำบัดเด็กสมาธิสั้น

เรื่องน่าสนใจ